พรรคเพื่อแผ่นดิน

พรรคเพื่อแผ่นดิน เป็นพรรคการเมืองไทยซึ่งก่อตั้งในกลางปี พ.ศ. 2550 มีนายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก

พรรคเพื่อแผ่นดิน
หัวหน้าพรรคไตรเทพ รัตนาจารย์
เลขาธิการพรรคประวีร์ จินดาวรรณ
โฆษกพรรคสวรรค์ ขันทอง
คำขวัญพรรคสร้างชาติ ธำรงศาสน์ เทิดราชบัลลังก์
ก่อตั้ง2 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ที่ทำการพรรค136/101 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210[1]
จำนวนสมาชิก  (ปี 2562)14,062 คน[2]
เว็บไซต์
http:/www.ppd.or.th
นโยบายพรรคเพื่อแผ่นดิน....เพื่อความสุขของคนไทย
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง
ภาพสรุปเหตุการณ์วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับ
วิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2553

การเมืองไทยประวัติศาสตร์ไทย
รถหาเสียงของพรรคเพื่อแผ่นดิน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2550

ในช่วงก่อตั้ง นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ยุทธศาสตร์หาเสียงของพรรคคือ "นำรอยยิ้มกลับสู่สังคมไทย" มีอดีต ส.ส.ภาคอีสานเป็นสมาชิก เช่น กลุ่มของพินิจ จารุสมบัติ ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ วัฒนา อัศวเหม โสภณ เพชรสว่าง กลุ่มอดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร ในกลุ่มกรุงเทพ 50 ของสุรนันท์ เวชชาชีวะ รวมทั้งกลุ่มบ้านริมน้ำของสุชาติ ตันเจริญ และกลุ่มทางภาคเหนือของกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ อีกด้วย ในส่วนของกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองมาก่อน แต่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคด้วยก็ได้แก่ นายสุระ แสนคำ หรือ เขาทราย แกแล็คซี่ อดีตแชมป์โลกชาวไทย [3] และ นาวาอากาศตรีปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นต้น

ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ผู้บริหารของพรรครวมชาติพัฒนา และพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ประกาศรวมตัวกันและตั้งพรรคใหม่ขึ้น ชื่อว่า "พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน" โดยสมาชิกของพรรคเพื่อแผ่นดินจำนวนมาก โดยเฉพาะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ลาออกจากพรรคเพื่อแผ่นดินและสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมชาติพัฒนา[4]

กลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 กรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดินมีมติให้ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นหัวหน้าพรรค และนำสมาชิกพรรคสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง[5] ในนามพรรคเพื่อแผ่นดิน เบอร์ 53

กรรมการบริหารพรรคแก้ไข

กรรมการบริหารพรรค (2 ตุลาคม 2550 - 30 ตุลาคม 2551)แก้ไข

รายนาม ตำแหน่ง
นายสุวิทย์ คุณกิตติ หัวหน้าพรรค
นายจิรายุ วสุรัตน์ รองหัวหน้าพรรค
นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
นายไชยยศ จิรเมธากร
พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล
นายปาน พึ่งสุจริต
นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์
นายมั่น พัธโนทัย
นายศุภรักษ์ ควรหา
นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
นายสุรเดช ยะสวัสดิ์
นายกริช กงเพชร
นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ
นายแวมาฮาดี แวดาโอะ
นายสาคร สุขศรีวงศ์
นายสานิต ว่องสัธนพงษ์
นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์
นายวัชระ พรรณเชษฐ์ เลขาธิการพรรค
นายสันติ สาทิพย์พงษ์ รองเลขาธิการพรรค
นายกัษณ คินิมาน
นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท
นายจีรวงศ์ สนิทวงศ์ชัย
นายนพดล พลซื่อ
นายพูลพล อัศวเหม
นายพิริยะ โตสกุลวงศ์
นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
นางมุกดา พงษ์สมบัติ
นายศราวุธ เพชรพนมพร
นายสิทธิชัย จันทร์ธารักษ์
นายอนันต์ แสงวัณณ์
นายวชิระมณฑ์ คุณะเกษมธนาวัฒน์ โฆษกพรรค
นางปรียาภา แสงสุรินทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
นางสาวลักษณา การะเกตุ เหรัญญิกพรรค
นายกว้าง รอบคอบ กรรมการบริหารพรรค
นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ
นายอภิชาติ จีระพันธุ์
นายกุลชร มีสัมฤทธิ์
นายอุดมพร คชหิรัญ
นายโกวิทย์ วัฒนกุล
นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม
นายชาติชาตรี โยสีดา
นายนิมุกตา วาบา
นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์
นายภูวเดช อินทวงศ์
นายมารุต มัสยวานิช
นายวุฒิพงษ์ พงษ์สุวรรณ
นายเวียง วรเชษฐ์
นายสฤษติ์ ประดับศรี
นายสิทธิพร จริยพงษ์
พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
นางสุภา เม่นมิ่ง

กรรมการบริหารพรรค (9 ธันวาคม 2551 - 27 มีนาคม 2552)แก้ไข

 1. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก [6] หัวหน้าพรรค
 2. พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล รองหัวหน้าพรรค
 3. นายสิทธิชัย จันทร์ธารักษ์ รองหัวหน้าพรรค
 4. นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม รองหัวหน้าพรรค
 5. นายรณฤทธิชัย คานเขต รองหัวหน้าพรรค
 6. นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รองหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค
 7. นายไชยยศ จิรเมธากร โฆษกพรรค

การเลือกกกรรมการบริหารพรรคชุดดังกล่าวนี้ มีเรื่องวุ่นวายตามมาซึ่งมีสมาชิกพรรคบางส่วนอ้างว่าการที่พลตำรวจเอกประชา ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค ถือเป็นโมฆะ เนื่องจากผิดข้อบังคับพรรค [7] กระทั่งต้องมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณา โดยพลตำรวจเอกประชายังคงดำรงตำแหน่งเรื่อยมาระหว่างรอผลพิจารณา เรื่องราวได้ลุกลามจนถึงขั้นพยายามลงมติขับพลตำรวจเอกประชาออกจากตำแหน่งในเวลาต่อมา [8] ท้ายสุดผลของการพิจารณาจาก กกต. หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องข้อบังคับต่างๆ มติ กกต.เสียงข้างมากเห็นว่า การประชุมดังกล่าวไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.พรรคการเมืองและข้อบังคับพรรคเพื่อแผ่นดิน จึงทำให้มติการเลือกพลตำรวจเอกประชา พรหมนอกเป็นหัวหน้าพรรค ถือเป็นโมฆะ [9]

กรรมการบริหารพรรค (20 เมษายน 2552 - พ.ศ. 2554)แก้ไข

 1. นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง หัวหน้าพรรค
 2. ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รองหัวหน้าพรรค (ลาออก 23 ก.พ. 2553)
 3. นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ รองหัวหน้าพรรค
 4. นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รองหัวหน้าพรรค (ลาออก 23 ก.พ. 2553)
 5. นายกว้าง รอบคอบ รองหัวหน้าพรรค
 6. นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรค
 7. นายนิมุคตาร์ วาบา รองหัวหน้าพรรค
 8. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา รองหัวหน้าพรรค (ลาออก 24 ก.พ. 2553)
 9. นายไชยยศ จิรเมธากร เลขาธิการพรรค (ลาออก 4 มี.ค. 2553)
 10. นายประนอม โพธิ์คำ รองเลขาธิการพรรค (ลาออก 23 ก.พ. 2553)
 11. นายสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช รองเลขาธิการพรรค (ลาออก 5 มี.ค. 2553)
 12. นางพรรณี จารุสมบัติ รองเลขาธิการพรรค
 13. นายอดุลย์ นิลเปรม นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 14. นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ เหรัญญิกพรรค (ลาออก 24 ก.พ. 2553)
 15. นายแพทย์อลงกต มณีกาศ โฆษกพรรค
 16. นางนัยนา จินดาคำ กรรมการ
 17. นางสาวภิญญดา สุขสวัสดิ์ กรรมการ
 18. นางสาวพิมล สุขสวัสดิ์ กรรมการ
 19. นายสุพจน์ ศักดิ์ประศาสน์ กรรมการ
 20. นางสาวสุภาภรณ์ สินธุเสน กรรมการ
 21. นางสาวแอ๊ปเปิ้ล สัตย์ซื่อ กรรมการ
 22. นายบุญช่วย เตชานุบาล กรรมการ
 23. นางนิศา วงศ์วรรณ กรรมการ (ลาออก 9 มี.ค. 2553)
 24. นายพรชัย นวชิต กรรมการ
 25. นายปัณณธร บุรากรณ์ กรรมการ
 26. นายสถิตย์ สิริสวัสดิ์ กรรมการ
 27. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า กรรมการ
 28. นายมารุต มัสยวาณิช กรรมการ
 29. นายเอกชัย พลซื่อ กรรมการ
 30. ส.ต.ราช กั้นห้องกลาง กรรมการ (ลาออก 2 มี.ค. 2553)
 31. ร.ต.บุรินทร์ แสดใหม่ กรรมการ (ลาออก 28 ก.พ. 2553)
 32. นางภัททิยา มงคล กรรมการ (ลาออก 2 มี.ค. 2553)
 33. นายชยุตม์ วงปัดสา กรรมการ
 34. นายคนอง เจริญท้าว กรรมการ
 35. นางสาวอาภาภรณ์ พุทธปวน กรรมการ
 36. นายอานันท์ ผ่าโผน กรรมการ
 37. นายสุรศักดิ์ นาคดี กรรมการ
 38. นายณรงค์ชัย วีระกุล กรรมการ (ลาออก 11 ก.ย. 2553)
 39. นายชัยยงค์ โคตะสิน กรรมการ
 40. นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์ กรรมการ
 41. นายวิเชียร ลือชาชาญเดช กรรมการ (ลาออก 9 มี.ค. 2553)
 42. นายธานินทร วรกุลเสถียร กรรมการ
 43. นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ กรรมการ
 44. นายสุทัศน์ เรืองศรี กรรมการ
 45. นางสาวอัญชลี สายสืบ กรรมการ
 46. นายสมปอง ทองวีระประเสริฐ กรรมการ (ลาออก 25 มี.ค. 2553)
 47. นายชลอ นาคอุไร กรรมการ (ลาออก 25 มี.ค. 2553)
 48. นายประจักษ์ รัชธร กรรมการ (ลาออก 25 มี.ค. 2553)
 49. นายพีระพล พุฒดอน กรรมการ (ลาออก 2 มี.ค. 2553)
 50. นายฉัตรชัย เอมราช กรรมการ (ลาออก 2 มี.ค. 2553)
 51. นายกลวัชร์ อึ้งสวัสดิ์ กรรมการ (ลาออก 24 ก.พ. 2553)
 52. นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ กรรมการ (ลาออก 23 ก.พ. 2553)
 53. นายโชคชัย เลิศสุวรรณกุล กรรมการ
 54. นายเฉลิมชัย ตันติวงศ์ กรรมการ/ผู้อำนวยการพรรค
 55. นายสานิต ว่องสัธนพงษ์ กรรมการ

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร[10][11][12]

อดีตสมาชิกพรรคที่มีชื่อเสียงแก้ไข

 • สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่ง ประธานสภานโยบายและยุทธศาสตร์พรรค แต่ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเป็นหนึ่งใน 111 อดีตกรรมกรรมบริหารพรรคไทยรักไทย ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี และ กกต. วินิจฉัยว่าไม่สมควรดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง ระหว่างที่ถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าว
 • สุรนันท์ เวชชาชีวะ เคยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการประสานงานการเลือกตั้ง ของพรรคเพื่อแผ่นดิน แต่ต่อมาได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
 • จุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค และเป็นผู้สมัคร ส.ส.แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 6 แต่ต่อมาได้ลาออกจากสมาชิกพรรคเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ก่อนถึงวันเลือกตั้งเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเกิดข่าว คดีชาวต่างชาติ จ่ายเงินติดสินบน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

สภานโยบายและยุทธศาสตร์พรรคแก้ไข

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 พรรคเพื่อแผ่นดินได้แต่งตั้ง นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานสภานโยบายและยุทธศาสตร์พรรค โดยมีคณะกรรมการสภาฯ ประกอบด้วย นายวิจิตร สุพินิจ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายศุภชัย พิศิษฐวานิช อดีตปลัดกระทรวงการคลัง นายบรรพต หงษ์ทอง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และ นายนิทิต พุกกะณะสุต ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน โดยทั้งหมดจะเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อแผ่นดินด้วย [13]

ต่อมานายสุรเกียรติ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานสภานโยบายและยุทธศาสตร์พรรค เนื่องจากเป็นหนึ่งใน 111 อดีตกรรมกรรมบริหารพรรคไทยรักไทย ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี และ กกต. วินิจฉัยว่าไม่สมควรดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองระหว่างที่ถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าว

การถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล สมัยนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีแก้ไข

ในค่ำวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 นายสุวิทย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคได้จัดแถลงข่าวที่กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกรรมการบริหารพรรคอีก 2 คน ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลคณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 โดยอ้างถึงมีความพยายามของรัฐบาลที่จะดึงดันแก้ไขรัฐธรรมนูญ การจาบจ้วงเบื้องสูง และความไม่ชัดเจนในกรณีปราสาทเขาพระวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่ต่อมา บรรดาสมาชิกได้แถลงว่า การลาออกครั้งนี้เป็นการกระทำของนายสุวิทย์คนเดียว มิได้ผ่านมติของกรรมการบริหารพรรค[14] [15]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2551แก้ไข

ในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีปี พ.ศ. 2551 ต่อจากนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จากรณียุบพรรคพลังประชาชน การลงมติครั้งนี้มีกระแสข่าวถึงความไม่แน่นอนในการเปลี่ยวขั้วรัฐบาล ของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งรวมถึงพรรคเพื่อแผ่นดินด้วยเช่นกัน ก่อนการลงมติมีการแถลงข่าวที่สร้างความสับสนถึงมติของพรรคเพื่อแผ่นดินอยู่เป็นระยะว่าจะเป็นเช่นไร จนมีเมื่อนายเสนาะ เทียนทอง หัวหน้าพรรคประชาราช ได้เสนอชื่อพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินในขณะนั้น ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยเหตุว่าเป็นคนกลางและมีคุณวุฒิ เหมาะกับสถานการณ์บ้านเมือง แต่เมื่อถึงวันลงมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เสียงของ ส.ส. ในพรรคเพื่อแผ่นดินทั้งหมด 21 เสียงในเวลานั้น ได้แตกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส.ส.ที่ลงมติเลือกนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีแก้ไข

 1. นายไชยยศ จิรเมธากร ส.ส.อุดรธานี
 2. นายนรพล ตันติมนตรี ส.ส.เชียงใหม่
 3. นายประนอม โพธิ์คำ ส.ส.นครราชสีมา
 4. นายพิกิฏ ศรีชนะ ส.ส.ยโสธร
 5. นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา
 6. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา
 7. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา
 8. นายรณฤทธิชัย คานเขต ส.ส.ยโสธร
 9. นายอนุวัตน์ วิเศษจินดาวัฒน์ ส.ส.นครราชสีมา
 10. นายวิทยา บุตรดีวงศ์ ส.ส.มุกดาหาร
 11. นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์ ส.ส.อุบลราชธานี
 12. นายแพทย์อลงกต มณีกาศ ส.ส.นครนพม

ส.ส.ที่ลงมติเลือกพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก เป็นนายกรัฐมนตรีแก้ไข

 1. พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3
 2. หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ไชยันต์ ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 6
 3. นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.นครราชสีมา
 4. นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 5
 5. นายมานพ ปัตนวงศ์ ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 8
 6. นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 4
 7. นายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส
 8. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 2
 9. นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 1

การลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี พ.ศ. 2553แก้ไข

การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 5 คน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ซึ่งมีการลงมติในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดย ส.ส.ของพรรคเพื่อแผ่นดินบางส่วน ได้ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในรัฐบาล 2 คน คือ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล และนายโสภณ ซารัมย์ จากพรรคภูมิใจไทย ทำให้แกนนำของพรรคภูมิใจไทย แสดงความไม่พอใจ และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปรับพรรคเพื่อแผ่นดินออกจากพรรคร่วมรัฐบาล[16]

ต่อมาได้มีการปรับรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อแผ่นดิน จำนวน 3 คน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ออกจากตำแหน่ง และมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคมาตุภูมิ แทนในโควตาของพรรค โดยให้โควตารัฐมนตรีให้พรรคเพื่อแผ่นดิน เพียง 1 ตำแหน่ง คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2554แก้ไข

พรรคเพื่อแผ่นดิน โดยนายกว้าง รอบคอบ รักษาการหัวหน้าพรรค ประกาศแสดงเจตนารมณ์ของพรรคว่าจะไม่มีการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 เพื่อป้องกันความสับสันระหว่างพรรคเพื่อแผ่นดิน และพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ซึ่งสมาชิกของพรรคเพื่อแผ่นดินส่วนใหญ่ได้ย้ายเข้าไปร่วมงานทางการเมืองด้วย ส่วนกิจกรรมของพรรคเพื่อแผ่นดินยังคงมีต่อไป

พรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดเชียงใหม่ เขต 3 แทนนางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ เมื่อวันที 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2557แก้ไข

พรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีหมายเลขประจำพรรคคือ หมายเลข 53

ประวัติการทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 23 ธ.ค.2550 21 คน ร่วมรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช -
- 21 คน ร่วมรัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ -
- 32 คน ร่วมรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มี ส.ส.ย้ายเข้ามาสังกัดพรรคเพิ่ม 8 คน และได้รับเลือกตั้งซ่อม 3 คน

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอนรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดิน
 2. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
 3. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 ตุลาคม 2550
 4. เพื่อแผ่นดิน-รวมชาติพัฒนา แถลงจับมือทำงานการเมือง
 5. [1]
 6. มติเพื่อแผ่นดินเลือก ประชา นั่งหัวหน้าพรรคฯ
 7. "เพื่อแผ่นดิน" ยังวุ่น ลูกพรรคแฉ "ประชา" หัวหน้าเก๊
 8. กกต.เผยเพื่อแผ่นดินขับ“ประชา”จากหัวหน้าพรรคไม่ได้
 9. โมฆะ “ประชา” หน.พรรค
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดิน10 มิถุนายน 2553
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดิน17 มิถุนายน 2553
 12. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดิน6 มกราคม 2554
 13. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 28 ตุลาคม 2550
 14. “หมัก” แพแตก! “เพื่อแผ่นดิน” ถอนตัวต้านแก้ รธน.-ไม่พอใจเสีย “พระวิหาร”, ผู้จัดการออนไลน์ 29 กรกฎาคม 2551
 15. “เพื่อแผ่นดิน” ถอนตัวชักวุ่น! ส.ส.ยังอาลัยเก้าอี้ อ้างไม่ใช่มติพรรค, ผู้จัดการออนไลน์ 29 กรกฎาคม 2551
 16. พรรคภูมิใจไทยจี้พรรคประชาธิปัตย์ ปรับพรรคเพื่อแผ่นดินออก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข