การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Tourism Authority of Thailand, ชื่อย่อ: ททท., TAT) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Tourism Authority of Thailand
Tourthai.png
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง18 มีนาคม พ.ศ. 2503 (62 ปี)
หน่วยงานก่อนหน้า
 • * สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมโฆษณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • * องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่1600 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
งบประมาณประจำปี6,774.5022 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์www.tat.or.th

ประวัติแก้ไข

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยวัตถุประสงค์ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ

เพื่อจัดตั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแทนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

โดยได้ยกเลิก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๐๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ที่ตั้งและสำนักงานสาขาแก้ไข

สำนักงานใหญ่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งอยู่เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังมีสำนักงานสาขาตามจังหวัดต่าง ๆ และสำนักงานสาขาในต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสาขาในประเทศไทยแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบดังนี้

ภาคเหนือแก้ไข

 • สำนักงานแม่ฮ่องสอน (แม่ฮ่องสอน)
 • สำนักงานเชียงใหม่ (เชียงใหม่)
 • สำนักงานลำปาง (ลำปาง ลำพูน)
 • สำนักงานเชียงราย (เชียงราย พะเยา)
 • สำนักงานแพร่ (แพร่)
 • สำนักงานสุโขทัย (สุโขทัย กำแพงเพชร)
 • สำนักงานตาก (ตาก)
 • สำนักงานพิษณุโลก (พิษณุโลก เพชรบูรณ์)
 • สำนักงานอุทัยธานี (อุทัยธานี)
 • สำนักงานนครสวรรค์ (นครสวรรค์ พิจิตร)
 • สำนักงานน่าน (น่าน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

 • สำนักงานเลย (เลย)
 • สำนักงานอุดรธานี (อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ)
 • สำนักงานนครพนม (นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร)
 • สำนักงานขอนแก่น (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด)
 • สำนักงานอุบลราชธานี (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ)
 • สำนักงานบุรีรัมย์
 • สำนักงานสุรินทร์ (สุรินทร์)
 • สำนักงานนครราชสีมา (นครราชสีมาและชัยภูมิ)

ภาคตะวันออกแก้ไข

 • สำนักงานนครนายก (นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว)
 • สำนักงานระยอง (ระยอง)
 • สำนักงานตราด (ตราด)
 • สำนักงานชลบุรี พัทยา (ชลบุรี)
 • สำนักงานฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ)
 • สำนักงานจันทบุรี (จันทบุรี)

ภาคกลางแก้ไข

 • สำนักงานกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร)
 • สำนักงานพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี และสระบุรี)
 • สำนักงานลพบุรี (ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท)
 • สำนักงานสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี สมุทรสาคร นครปฐม)
 • สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม)
 • สำนักงานราชบุรี (ราชบุรี)
 • สำนักงานกาญจนบุรี (กาญจนบุรี)
 • สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี)
 • สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ (ประจวบคีรีขันธ์)

ภาคใต้แก้ไข

 • สำนักงานชุมพร (ชุมพรและระนอง)
 • สำนักงานพังงา (พังงา)
 • สำนักงานภูเก็ต (ภูเก็ต)
 • สำนักงานกระบี่ (กระบี่)
 • สำนักงานสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี ยกเว้นเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า)
 • สำนักงานเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี เฉพาะเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า)
 • สำนักงานนครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช)
 • สำนักงานตรัง (ตรังและพัทลุง)
 • สำนักงานหาดใหญ่ (สงขลา)
 • สำนักงานนราธิวาส (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา)
 • สำนักงานสตูล

สำนักงานในต่างประเทศแก้ไข

ทวีปเอเชียแก้ไข

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แก้ไข

ทวีปยุโรปแก้ไข

ทวีปอเมริกาเหนือแก้ไข

ทวีปออสเตรเลียแก้ไข

อนุสาร อ.ส.ท.แก้ไข

อนุสาร อ.ส.ท. เป็นนิตยสารท่องเที่ยวขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) (ปัจจุบันเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ออกวางตลาดเป็นปฐมฤกษ์ ในฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2503 โดยคำว่าอนุสาร หมายถึงสารฉบับเล็ก มียอดพิมพ์ครั้งแรก 50,000 ฉบับ เนื้อหานำเสนอเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งในด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และแม้ว่าองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) ในปี พ.ศ. 2522 อนุสาร อ.ส.ท.ก็ยังใช้ชื่อเดิมมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2551 มียอดพิมพ์สูงถึง 100,000 ฉบับต่อเดือนนับเป็นนิตยสารท่องเที่ยวที่อายุยืนนานที่สุด และมียอดจำหน่ายสูงสุดของประเทศไทย[2]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. "อนุสาร อ.ส.ท.", gaming.youtube.com, april 8, 2017

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข