รัฐวิสาหกิจ (อังกฤษ: state enterprise, state-owned enterprise, หรือ government enterprise) เป็นวิสาหกิจธุรกิจ (business enterprise) ที่รัฐมีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยวิธีเป็นเจ้าของอย่างเต็มรูปแบบ โดยส่วนมาก หรือโดยส่วนน้อยแต่ในระดับสำคัญ[1] การกำหนดลักษณะของรัฐวิสาหกิจนั้นแตกต่างกันไปตามรูปแบบทางกฎหมายและการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจอาจมีวัตถุประสงค์เป็นนโยบายสาธารณะได้ เช่น บริษัทรถไฟของรัฐ แต่รัฐวิสาหกิจแตกต่างจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หลักเป็นการดำเนินงานเพื่อสาธารณะ

อ้างอิง

แก้
  1. "State-Owned Enterprises Catalysts for public value creation?" (PDF). PwC. สืบค้นเมื่อ 16 January 2018.

ดูเพิ่ม

แก้