พันตำรวจเอก สนธยา แสงเภา อดีตสมาชิกวุฒิสภา แบบสรรหาภาคเอกชน [2] และเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

สนธยา แสงเภา
สมาชิกวุฒิสภา [1]
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2551 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด15 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)

การศึกษา แก้

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2540
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2544
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2556
 • หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ

การรับราชการตำรวจและงานที่เกี่ยวข้อง แก้

 • รองสารวัตร สารวัตร รองผู้กำกับการสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ทุกจังหวัด
 • รองผู้กำกับการวิทยาการจังหวัดนครสวรรค์ และรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ไทร และรักษาการในตำแหน่งรองผู้กำกับการหัวหน้าที่อำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี
 • ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน พ.ศ. 2549)
 • ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นอนุกรรมาธิการ “ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม” ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2558- มีนาคม 2559
 • ที่ปรึกษาศูนย์ป้องกันปราบปรามเกี่ยวกบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2560
 • อาจารย์บรรยายพิเศษประจำคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรพิเศษ กอส.) ตั้งแต่ หลักสูตรนายดาบตำรวจ 53 ปี เลื่อนไหล เป็นนายตำรวจสัญญาบัตร และหลักสูตรนายสิบตำรวจ
 • ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางชัน ตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2562

ตำแหน่งหน้าที่ด้านงานนิติบัญญัติ แก้

 • ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา จากสมาคมไทยซิกข์รักษาความมั่นคงภายใน ครั้งแรก เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2551 ครบวาระเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2554 (ส.ว.2551 ระยะเวลา 3ปี) ทำหน้าที่กรรมการสามัญประจำวุฒิสภา ดังนี้
  • คณะกรรมาธิการทหาร (3 ปี)
  • คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงานงบประมาณวุฒิสภา
 • ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา จากสมาคมไทยซิกข์รักษาความมั่นคงภายใน ครั้งที่ 2 เมื่อ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 17 เมษายน 2560 (ส.ว.2554 ระยะเวลา 6 ปี) ทำหน้าที่กรรมการสามัญประจำวุฒิสภา 3 ปีแรก ระหว่าง พ.ศ. 2554-2557 ดังนี้
  • คณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ
  • คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงานงบประมาณวุฒิสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/037/47.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/026/38.PDF
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-07-02. สืบค้นเมื่อ 2019-08-15.
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-11-19. สืบค้นเมื่อ 2019-08-15.
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/182/1.PDF