ปาน พึ่งสุจริต

นายปาน พึ่งสุจริต อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน และอดีตรองเลขาธิการพรรคมาตุภูมิ

ปาน พึ่งสุจริต
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489
จังหวัดอุตรดิตถ์
เสียชีวิต 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (67 ปี)
กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง มาตุภูมิ
คู่สมรส สาวิตรี พึ่งสุจริต

ประวัติแก้ไข

ปาน พึ่งสุจริต เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 ที่ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นบุตรของนายชั้น กับนางทองใบ พึ่งสุจริต[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2517

ครอบครัวแก้ไข

ด้านครอบครัวสมรสกับ นางสาวิตรี พึ่งสุจริต มีบุตร 3 คน ได้แก่ ร้อยตำรวจเอก ภูมินทร์ พึ่งสุจริต, ร้อยตำรวจโท ภูธร พึ่งสุจริต, นายวันเฉลิมฯ พึ่งสุจริต

ปาน พึ่งสุจริต ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายบริเวณสะพานพระราม 9[2]

การทำงานแก้ไข

งานด้านการศึกษาแก้ไข

ปาน พึ่งสุจริต เคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ต่อมาจึงย้ายมาประจำที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

งานการเมืองแก้ไข

ปาน พึ่งสุจริต ผันตัวเองจากงานการศึกษา มาดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2540[3] และในปี พ.ศ. 2543[4] และเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (วัฒนา อัศวเหม) ในปี พ.ศ. 2542[5]

ต่อมาได้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคราษฎร แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อจากนั้นจึงได้เข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อแผ่นดิน และลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคมาตุภูมิ[6] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรคมาตุภูมิ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2. “ปาน พึ่งสุจริต” รองเลขาฯ พรรคบิ๊กบัง โดดน้ำเจ้าพระยาฆ่าตัวตายกลางสะพานแขวน
  3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 381/2540 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง นายสาคร พรหมภักดี นายปาน พึ่งสุจริต)
  4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 65/2543 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายปาน พึ่งสุจริต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)
  5. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๐/๒๕๔๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายปาน พึ่งสุจริต)
  6. พรรคมาตุภูมิจากเว็บไซต์ข่าว เอ็มไทย
  7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์