สำนักนายกรัฐมนตรี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สำนักนายกรัฐมนตรี (อังกฤษ: Prime Minister's Office) เป็นสำนักงานประจำสำหรับนายกรัฐมนตรีของแต่ละประเทศ เช่น