นิมุคตาร์ วาบา

นิมุคตาร์ วาบา (เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2494) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี 1 สมัย

นิมุคตาร์ วาบา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 (71 ปี)
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
พรรค ประชาชาติ

ประวัติแก้ไข

นิมุคตาร์ วาบา เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2494[1] สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การทำงานแก้ไข

นิมุคตาร์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาของตนเองในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

งานการเมืองแก้ไข

นิมุคตาร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ในช่วงปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2526 ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแบบแต่งตั้ง ในปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2543 จนกระทั่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี ใน พ.ศ. 2549 แต่ทำหน้าที่ได้เพียง 5 เดือนเท่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยการถูกรัฐประหาร

นิมุคตาร์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน และได้รับเลือกตั้งเพียงครั้งเดียว

ในปี พ.ศ. 2561 เขาและกลุ่มวาดะห์ นำโดยนาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีต ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ย้ายมาสังกัดพรรคประชาชาติ[2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นิมุคตาร์ วาบา ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข