สุรเดช ยะสวัสดิ์

นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน สังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพะเยา และเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

สุรเดช ยะสวัสดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (64 ปี)
กรุงเทพฯ
พรรคการเมือง ชาติพัฒนา
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

สุรเดช ยะสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของพลตำรวจเอก วิฑูรย์ ยะสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลา กับหม่อมราชวงศ์จิตราภา ยะสวัสดิ (สกุลเดิม นวรัตน)[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จาก CHAMBERLAYNE JUNIOR COLLEGE ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ จาก CURRY COLLEGE ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท จาก NORTHEASTERN UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงานแก้ไข

สุรเดช ยะสวัสดิ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพะเยา ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543[2] และได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ต่อมาเขาได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคเพื่อแผ่นดิน และได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ในยุคที่มีนายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นหัวหน้าพรรค และในสมัยของนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง เช่นเดียวกัน

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสถาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน สังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 สังกัดพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข