นรพล ต้นติมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน โดยเป็น ส.ส.เพียงคนเดียวของพรรคที่ชนะการเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ปัจจุบันสังกัดพรรคพลังประชารัฐ และนายนรพล ยังมีศักดิ์เป็นหลานชายของนายอำนวย ยศสุข[1] อดีตนักการเมืองชาวเชียงใหม่ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง

นรพล ตันติมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 กันยายน พ.ศ. 2515 (47 ปี)
กทม.
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายนรพล ตันติมนตรี เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2515 ชื่อเล่น ต้น ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (รุ่น 138) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ระดับปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท ด้านการตลาด จาก National Unvivesity ประเทศสหรัฐอเมริกา[2]

การทำงานแก้ไข

นายนรพล ตันติมนตรี เป็นนักธุรกิจด้านการเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเสรีธรรม แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 สังกัดพรรคมหาชน แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยแพ้ให้กับนางผณินทรา ภัคเกษม จากพรรคไทยรักไทย ภายหลังจึงได้ลาออกจากพรรคมหาชน และเข้าร่วมงานกับพรรคไทยรักไทย ในกลางปี พ.ศ. 2549

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 4 สังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน[3] โดยนายนรพล เป็นสมาชิกในกลุ่มของนายพินิจ จารุสมบัติ[4] ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ย้ายมาลงสมัครในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยแพ้ให้กับนายศรีเรศ โกฎคำลือ จากพรรคเพื่อไทย

ในปี พ.ศ. 2561 เขาย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ[5] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่ง ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[6]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข