ศรีเรศ โกฎคำลือ

ศรีเรศ โกฎคำลือ (เกิด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2498) เป็นนักการเมืองชาวไทย เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย และเป็นนักธุรกิจด้านการกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่[1]

ศรีเรศ โกฎคำลือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 9
ดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม 2562 – 20 มีนาคม 2566
ก่อนหน้าตนเอง
ถัดไปศรีโสภา โกฏคำลือ
เขตเลือกตั้งอำเภอแม่แจ่ม, อำเภอฮอด, อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 10
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ก่อนหน้าสุรพล เกียรติไชยากร
นรพล ตันติมนตรี
ถัดไปตนเอง
เขตเลือกตั้งอำเภออมก๋อย, อำเภอดอยเต่า, อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม (ยกเว้นตำบลแม่นาจร)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
พรรคการเมืองเพื่อไทย
คู่สมรสวาสนา โกฎคำลือ

ประวัติ แก้

ศรีเรศ โกฎคำลือ เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายก๋อง และนางบัวแก้ว โกฎคำลือ มีพี่น้อง 5 คน สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สมรสกับนางวาสนา มีบุตร 3 คน และบุตรนอกสมรสอีก 1 คน

งานการเมือง แก้

ศรีเรศ เป็นอดีตกำนันและเจ้าของธุรกิจบ่อกำจัดขยะในพื้นที่อำเภอดอยเต่า-อำเภอฮอด[2][3] เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมัยแรก โดยเอาชนะนายนรพล ตันติมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อแผ่นดิน ซึ่งย้ายมาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งครั้งนั้น

ศรีเรศ โกฎคำลือ เป็นนักการเมืองที่มีความใกล้ชิดกับ บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ช่วงก่อนเลือกตั้งปี 2562 มีการกล่าวถึงว่าศรีเรศ จะย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ[4] แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 เขาก็ยังคงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทยและได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง

แต่ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 เขาให้การสนับสนุนนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ซึ่งเป็นคู่แข่งของผู้สมัครที่พรรคเพื่อไทยให้การสนับสนุน[5]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

ศรีเรศ โกฎคำลือ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ดราม่าแม่เกิบ'ศรีเรศ' ส.ส.อมก๋อย
  2. 'พท.'ชนะแน่'เยาวภา'ต้องแข่งกับตัวจาก คมชัดลึก
  3. ตามส่องโรงฝังกลบ-โรงไฟฟ้าขยะบ้านตาลเชียงใหม่ พบผลิตไฟฟ้าขายวันละ 1.2 แสนบาท
  4. ดราม่าแม่เกิบ'ศรีเรศ' ส.ส.อมก๋อย
  5. เอ็กซเรย์ ตัวเต็งนายก อบจ. เครือข่ายการเมือง-ธุรกิจ
  6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๔ ข หน้า ๓, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๘, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

แหล่งข้อมูลอื่น แก้