บุญเลิศ บูรณุปกรณ์

บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (คำเมือง: LN-Bunloet.png) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของนายใช้ บูรณุปกรณ์ และนางจิตรา บูรณุปกรณ์ นักธุรกิจชาวจังหวัดเชียงใหม่

บุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ก่อนหน้า ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
พฤษภาคม พ.ศ. 2543 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ก่อนหน้า ปกรณ์ บูรณุปกรณ์
ถัดไป เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2499 (63 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่
คู่สมรส เอมอร บูรณุปกรณ์
ศาสนา พุทธ

การศึกษาแก้ไข

บุญเลิศ จบการศึกษาระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น 15 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ในปี พ.ศ. 2556 เขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

งานการเมืองแก้ไข

นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์เริ่มต้นงานการเมืองด้วยตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2542

การดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แก้ไข

ปี พ.ศ. 2543 นายบุญเลิศได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และได้ดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่สองในพ.ศ. 2547 แต่หลังจากดำรงตำแหน่งได้เพียงไม่กี่เดือนก็ได้ลาออก จากปัญหาความขัดแย้งภายใน แต่ก็ได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นนายกเทศมนตรีตามเดิม โดยนายบุญเลิศและตระกูลบูรณุปกรณ์นั้น ถือเป็นกำลังที่สำคัญของพรรคไทยรักไทยในจังหวัดเชียงใหม่ และมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับตระกูลชินวัตร

การดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แก้ไข

วาระแรกแก้ไข

นายบุญเลิศ ได้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยได้รับคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้การรับรอง ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2551 แต่หลังจากนั้นกกต.เชียงใหม่ซึ่งได้รับเรื่องร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งเนื่องจากการทุตจิต ได้มีการสอบสวนหา พยานหลักฐาน และส่งเรื่องให้ กกต.กลางชี้มูล วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552 กกต.กลางได้มีมติให้ใบแดง แก่นายบุญเลิศ พร้อมกับพวกรวม 4 คน ต่อมาทาง กกต.กลางได้ส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัยชี้ขาด ส่งผลให้ทางนายบุญเลิศต้องหยุดปฎืบัติหน้าที่เกือบ 3 เดือน ในที่สุดวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษา ให้ยกคำร้องของกกต. ทำให้คดีนี้ สิ้นสุดลง[1] และได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วาระที่สองแก้ไข

นายบุญเลิศ ได้ลงสมัครับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2555 และได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน 402,484 คะแนน[2] และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลรับรอง ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เขาถูกพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 44/2559[3] กระทั่งนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ให้เขากลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิม

นายบุญเลิศ เคยร่วมปราศรัยหาเสียงกับพรรคพลังประชารัฐ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข