เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และอดีตคณะทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นบุตรสาวของเจ้าธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ และเป็นหลานสาวของเจ้าไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่

เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ก่อนหน้าบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
ถัดไปทัศนัย บูรณุปกรณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด17 ธันวาคม พ.ศ. 2514 (52 ปี)
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ศาสนาศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองความหวังใหม่ (2542-2545)
ไทยรักไทย (2545-2547)
ประชาธิปัตย์ (2547-2550,2551-2561)
พลังประชารัฐ (2561-2563)
กล้า (2565-2566)
รวมไทยสร้างชาติ (2566-ปัจจุบัน)
คู่สมรสพันเอก จิตนาถ ปุณโณทก
บุพการี
การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2550

ประวัติ แก้

เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ เกิดเมื่อ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรสาวของ เจ้าธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ และ กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ (สกุลเดิม โกไศยกานนท์) เป็นหลานของ เจ้าไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่ คหบดีเจ้าของธุรกิจโรงภาพยนตร์แห่งแรกในเชียงใหม่ และมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ทักษิณ ชินวัตรและยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[1]

เดือนเต็มดวงมีชื่อเล่นว่า "แป้ง" จึงถูกเรียกจนติดปากว่า "ดร.แป้ง" มีประสบการณ์การเมืองกับพรรคความหวังใหม่ ตามบิดาและมารดามาก่อน ต่อมาจึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และได้ย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐตามมารดา

เดือนเต็มดวงเคยสมรสครั้งแรกกับ ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ [2] อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อแผ่นดิน ต่อมาจึงได้ทำการสมรสอีกครั้งกับ พันเอกจิตนาถ ปุณโณทก รองเลขานุการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม และ รองโฆษกกระทรวงกลาโหม [3]

การศึกษา แก้

ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาการค้าระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์ สหรัฐอเมริกา

การทำงาน แก้

ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง เริ่มทำงานเป็นอาจารย์กองวิชาการกฎหมายและสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเป็นอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลักสูตรปริญญาโททางทหารส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก [4]

ต่อมาเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง[5]

งานการเมือง แก้

ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง เริ่มเข้าสู่งานการเมือง โดยสมัครรับเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2544 เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคความหวังใหม่ ตามบิดาและมารดา แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ได้เพียงอันดับที่ 3 ด้วยคะแนน 14,920 คะแนน แพ้ให้กับนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ (พรรคไทยรักไทย) และนางบุศรา โพธิสุข (พรรคประชาธิปัตย์) [6] ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย พร้อมกับบิดา-มารดา แต่เมื่อปี พ.ศ. 2547 จึงได้แยกเส้นทางการเมืองกับบิดา-มารดา ไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ด้านนางกิ่งกาญจน์ (มารดา) ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน

ในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ได้ลงสมัคร ส.ส. ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องพบกับคู่แข่งขันจากพรรคไทยรักไทยคือ ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ แม้จะไม่ได้รับการเลือกตั้ง แต่หลังจากนั้น ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ แก้

ในปี พ.ศ. 2550 ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งก่อนการเลือกตั้ง ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ถูกคู่แข่งคือ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรี ร้องคัดค้านว่าขาดคุณสมบัติ

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่งตั้งมาตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติตัดสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งตามคำร้องคัดค้าน และคู่แข่งขันซึ่งยังมีอำนาจอยู่ในเทศบาลนครเชียงใหม่ถึงกับจะส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจออกรื้อถอนป้ายรณรงค์หาเสียงของ ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด

ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ร้องคัดค้านความเห็นของ กกต. จังหวัดมายัง กกต. กลาง ที่กรุงเทพมหานคร จนก่อนวันเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เพียงไม่กี่วัน กกต.เชื่อตามพยานหลักฐานและยืนตามความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่

ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองไต่สวนคำร้องโดยเหตุฉุกเฉิน เพื่อคุ้มครองชั่วคราวให้คงชื่อและหมายเลขผู้สมัครของตัวเองเพื่อรับการเลือกตั้ง

ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งให้ไต่สวนคำร้องฉุกเฉิน แล้วมีคำสั่งให้จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยคงสิทธิ ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ชาวเทศบาลนครเชียงใหม่พิจารณาลงบัตรเลือกตั้ง ผลการนับคะแนน ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง สามารถชนะคู่แข่งขันสำคัญคือ อดีตนายกเทศมนตรีในตระกูลบูรณุปกรณ์ไปในที่สุดด้วยคะแนนที่ค่อนข้างทิ้งห่าง

การพ้นจากตำแหน่ง แก้

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552 ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษายกคำฟ้องเรื่องขาดคุณสมบัติ ทำให้ ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทันที[7][8] แต่ ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ได้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด ให้วินิจฉัยขาดคุณสมบัติ โดยยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการ

ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 หลังศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำวินิจฉัยเรื่องการขาดคุณสมบัติ และคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ว่า พ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง แต่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2552 [9]

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยที่ 2 แก้

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง สมัครรับเลือกตั้งได้รับหมายเลข 1 และจัดทำเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารไว้ที่ www.drpang.org เก็บถาวร 2009-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แต่ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 3 [10] ต่อมาจึงเข้ารับตำแหน่งโฆษกและที่ปรึกษาของกรุงเทพมหานคร [11]

การเลือกตั้ง ส.ส. 2554 แก้

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แข่งขันกับนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ จากพรรคเพื่อไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

หลังจากนั้นเธอได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ดาวเทียม ช่องบลูสกายแชนแนล

ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก้

ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เป็นวาระที่ 2 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 [12] จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่ง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จากนั้นเมื่อนางกิ่งกาญจน์ได้ย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง จึงย้ายมาสังกัดพลังประชารัฐตามผู้เป็นมารดา

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 แก้

เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง[13] ภายหลังการเลือกตั้งจึงได้หันไปทำงานเป็นอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต่อมาในปี 2565 เธอได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพรรคกล้า นำโดย กรณ์ จาติกวณิช[14] โดยได้รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการเศรษฐกิจของพรรค ดูแลด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยว[15]

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2566 แก้

เดือนเต็มดวง ได้ย้ายไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมกับนางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่[16]และได้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตของจังหวัดเชียงใหม่ เขต 5 แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

ลำดับสาแหรก แก้

อ้างอิง แก้

 1. "รายพระนาม นาม เหล่าพระประยูรญาติ และ เชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-14. สืบค้นเมื่อ 2007-11-14.
 2. ไทยรัฐ - เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
 3. "ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ วิวาห์เงียบ พ.ท.จิตนาถ ปุณโณทก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-04-08. สืบค้นเมื่อ 2010-03-24.
 4. ‘อาจารย์ – ผู้ช่วยโฆษก’ 2 บทบาทในหนึ่งเดียว กับ ‘อาจารย์แป้ง’ ร.ท.หญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
 5. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 6. "ผลการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-07. สืบค้นเมื่อ 2011-03-18.
 7. ‘ผู้กองแป้ง’ พ้นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หลังศาลปกครองยกฟ้อง
 8. "ผู้กองแป้ง" พ้นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หลังศาลปกครองยกฟ้อง
 9. เดือนเต็มดวง หลั่งน้ำตา ลาออกนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
 10. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-07-30. สืบค้นเมื่อ 2009-10-05.
 11. "สุขุมพันธุ์"ยก"ธราดล"ให้"ไตรรงค์"เล็งทาบ"เดือนเต็มดวง"ร่วมงาน
 12. ปชป.เล็งหมุนเก้าอี้รองผู้ว่าฯกทม. หลังคิวพรรคต่อแน่น ด้าน"สุขุมพันธุ์" ตั้ง"วสันต์" นั่งโฆษกส่วนตัว โต้เกมการเมือง
 13. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 14. "ดร.เดือนเต็มดวงเข้าร่วม "กรณ์" เปิดตัวแทนเขตเมืองเชียงใหม่
 15. "พรรคกล้าเปิดตัว "กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ"นั่งประธานยุทธศาสตร์และนโยบายพรรค ด้านกรณ์ประกาศ 4 แนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-03. สืบค้นเมื่อ 2022-05-03.
 16. "รทสช."ประกาศแล้ว! แคนดิเดตนายกฯ "บิ๊กตู่"เบอร์ 1 "พีระพันธุ์"เบอร์ 2
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๑๖๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๒๒๒, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

แหล่งข้อมูลอื่น แก้