จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 10 เขตเลือกตั้ง มีผู้ได้รับเลือกตั้งเขตละ 1 คน[1] เพิ่มจากการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2562 1 เขต คู่ขนานไปกับการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

← พ.ศ. 2562 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ครั้งต่อไป →

10 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน1,327,483
ผู้ใช้สิทธิ81.98% (ลดลง 1.35 pp)
  First party Second party
 
Pita Limjaroenrat - 2 (cropped).jpg
Paethongtarn Shinawatra.png
พรรค ก้าวไกล เพื่อไทย
เลือกตั้งล่าสุด 1 (0)[a] 8 (9)
ที่นั่งก่อนหน้า 0 8
ที่นั่งที่ชนะ 7 2
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 7 ลดลง 6
คะแนนเสียง 404,011 318,046
% 39.70 31.26

  Third party Fourth party
 
Prawit Wongsuwan (2018) (cropped).jpg
Anutin Charnvirakul - 2023 (52638148766) (cropped).jpg
พรรค พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย
เลือกตั้งล่าสุด 0 0
ที่นั่งก่อนหน้า 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 1 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 1 ลดลง 1
คะแนนเสียง 103,590 20,201
% 10.18 1.98

ผลการเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง ณ 15 พฤษภาคม 2566

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รวมไทยสร้างชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

เศรษฐา ทวีสิน
เพื่อไทย

ภาพรวม

แก้

แบ่งตามพรรค

แก้
พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ก้าวไกล 10 404,011 39.70 7   7 70.00
เพื่อไทย 10 318,046 31.26 2   6 20.00
พลังประชารัฐ 10 103,590 10.18 1   1 10.00
ภูมิใจไทย 10 20,201 1.98 0   1 0.00
อื่น ๆ 102 171,572 16.88 0   0.00
ผลรวม 142 1,017,420 100.00 10   100.00
คะแนนเสียง
ก้าวไกล
  
39.70%
เพื่อไทย
  
31.26%
พลังประชารัฐ
  
10.18%
ภูมิใจไทย
  
1.98%
อื่น ๆ
  
16.88%
ที่นั่ง
ก้าวไกล
  
70.00%
เพื่อไทย
  
20.00%
พลังประชารัฐ
  
10.00%

แบ่งตามเขต

แก้
เขตเลือกตั้ง ก้าวไกล เพื่อไทย พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 48,823 47.72 30,086 29.41 1,019 0.99 387 0.37 9,668 11.90 102,293 100.00 ก้าวไกล ได้ที่นั่ง
เขต 2 51,181 47.38 39,091 36.18 2,695 2.49 579 0.53 14,471 13.42 108,017 100.00 ก้าวไกล ชนะที่นั่ง
เขต 3 47,469 41.78 43,244 38.06 1,625 1.43 3,024 2.66 11,699 16.07 107,061 100.00 ก้าวไกล ได้ที่นั่ง
เขต 4 62,009 54.01 21,942 19.11 1,523 1.33 653 0.57 15,314 24.98 108,205 100.00 ก้าวไกล ได้ที่นั่ง
เขต 5 37,738 34.80 38,015 35.06 7,858 7.25 668 0.62 16,139 22.27 100,418 100.00 เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 28,828 26.75 21,374 22.14 12,140 12.57 354 0.37 30,737 38.17 90,433 100.00 ก้าวไกล ได้ที่นั่ง
เขต 7 32,990 32.01 29,387 28.52 1,228 1.19 231 0.22 30,132 38.06 93,968 100.00 ก้าวไกล ได้ที่นั่ง
เขต 8 50,878 45.42 35,237 31.46 15,257 13.62 942 0.84 9,686 8.66 112,000 100.00 ก้าวไกล ได้ที่นั่ง
เขต 9 26,415 25.56 27,032 26.16 31,107 30.10 12,847 12.43 5,914 5.75 103,315 100.00 พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 10 20,680 35.58 32,638 35.58 29,138 31.76 516 0.56 8,748 9.56 91,720 100.00 เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 404,011 39.70 318,046 31.26 103,590 10.18 20,201 1.98 171,572 16.88 1,017,420 100.00

คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อแบ่งตามเขตเลือกตั้ง

แก้
เขตเลือกตั้ง ก้าวไกล เพื่อไทย พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม พรรคที่ชนะ
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 53,718 49.53 28,127 25.94 484 0.85 422 0.39 21,655 23.29 104,406 100.00 ก้าวไกล
เขต 2 55,132 47.89 37,664 32.72 538 0.47 399 0.35 10,673 18.57 104,406 100.00 ก้าวไกล
เขต 3 50,778 44.70 41,474 36.51 396 0.35 591 0.52 15,760 17.92 108,999 100.00 ก้าวไกล
เขต 4 58,461 50.92 32,612 28.41 489 0.43 479 0.42 18,099 19.82 110,140 100.00 ก้าวไกล
เขต 5 44,651 41.18 37,400 34.49 633 0.58 1,753 1.62 18,034 22.13 102,471 100.00 ก้าวไกล
เขต 6 37,022 38.35 29,829 30.90 943 0.98 495 0.51 22,670 29.26 90,959 100.00 ก้าวไกล
เขต 7 41,587 40.36 31,805 37.46 547 0.53 1,557 1.51 20,708 26.74 96,204 100.00 ก้าวไกล
เขต 8 52,647 44.47 44,353 31.46 844 0.71 857 0.72 14,747 22.64 113,448 100.00 ก้าวไกล
เขต 9 42,757 38.87 39,371 35.79 1,495 1.36 1,427 1.30 18,931 22.68 103,981 100.00 ก้าวไกล
เขต 10 32,683 32.71 35,651 35.68 732 0.73 484 0.48 23,262 30.40 92,812 100.00 เพื่อไทย
ผลรวม 469,436 45.41 358,286 34.65 7,101 0.69 8,464 0.81 190,434 18.44 1,033,721 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดเชียงใหม่
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ก้าวไกล (31) 469,436 45.41
เพื่อไทย (29) 358,286 34.65
รวมไทยสร้างชาติ (22) 71,092 6.87
ไทยสร้างไทย (32) 9,286 0.90
เสรีรวมไทย (25) 9,164 0.88
ใหม่ (1) 9,154 0.88
ภูมิใจไทย (7) 8,464 0.81
ประชาธิปัตย์ (26) 8,334 0.81
พลังประชารัฐ (37) 7,101 0.69
อนาคตไทย (10) 6,371 0.62
ประชาธิปไตยใหม่ (2) 5,375 0.52
พลังสังคมใหม่ (5) 4,584 0.44
แรงงานสร้างชาติ (8) 4,298 0.42
ครูไทยเพื่อประชาชน (6) 3,923 0.38
รวมแผ่นดิน (47) 3,800 0.37
พลัง (9) 3,424 0.33
เป็นธรรม (3) 3,298 0.32
ไทยพร้อม (28) 3,225 0.31
ทางเลือกใหม่ (30) 2,766 0.27
ท้องที่ไทย (4) 2,696 0.26
ไทยภักดี (21) 2,445 0.24
เพื่อชาติไทย (36) 2,394 0.23
ภาคีเครือข่ายไทย (19) 2,227 0.22
ชาติพัฒนากล้า (14) 2,166 0.21
พลังสยาม (16) 1,997 0.19
ไทยชนะ (13) 1,830 0.18
ประชากรไทย (63) 1,672 0.16
รวมใจไทย (23) 1,646 0.16
ไทยรวมไทย (12) 1,609 0.16
เพื่อชาติ (24) 1,461 0.14
ประชาชาติ (11) 1,404 0.14
เปลี่ยน (20) 1,259 0.12
พลังธรรมใหม่ (27) 1,232 0.12
รวมพลัง (35) 1,229 0.12
ชาติไทยพัฒนา (18) 1,210 0.11
เพื่อไทรวมพลัง (38) 1,043 0.10
พลังเพื่อไทย (57) 978 0.09
มิติใหม่ (39) 962 0.09
เปลี่ยนอนาคต (65) 863 0.08
ไทยก้าวหน้า (55) 729 0.07
ไทยศรีวิไลย์ (42) 728 0.07
กรีน (15) 722 0.07
ประชาไทย (56) 710 0.07
แผ่นดินธรรม (34) 624 0.06
ไทยเป็นหนึ่ง (33) 603 0.06
เสมอภาค (17) 537 0.05
ประชาภิวัฒน์ (40) 517 0.05
ไทยธรรม (41) 474 0.04
ราษฎร์วิถี (44) 418 0.04
ไทยสมาร์ท (67) 364 0.03
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (49) 320 0.03
พลังไทรักชาติ (62) 295 0.03
เส้นด้าย (64) 281 0.03
สามัญชน (51) 274 0.03
พลังสหกรณ์ (43) 251 0.02
เพื่ออนาคตไทย (48) 245 0.02
ช่วยชาติ (59) 228 0.02
คลองไทย (61) 221 0.02
พลังประชาธิปไตย (66) 220 0.02
ถิ่นกาขาวชาววิไล (46) 205 0.02
พลังสังคม (53) 199 0.02
ความหวังใหม่ (60) 195 0.02
แนวทางใหม่ (45) 195 0.02
พลังปวงชนไทย (50) 152 0.01
ชาติรุ่งเรือง (52) 122 0.01
สังคมประชาธิปไตยไทย (58) 94 0.01
ภราดรภาพ (54) 94 0.01
บัตรดี 1,033,721 94.99
บัตรเสีย 42,121 3.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,460 1.14
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,088,302 81.98
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,327,483 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ยกเว้นตำบลหนองหอย ตำบลวัดเกต ตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลท่าศาลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู (2) 48,823 47.72
เพื่อไทย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม (1)* 30,086 29.41 –23.21
รวมไทยสร้างชาติ ชินภัสร์ กิจเลิศสิริวัฒนา (9) 9,772 9.55
ไทยสร้างไทย ภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ (8) 8,471 8.28
ประชาธิปัตย์ จักรวาลธวัฒน์ วรรณาวงศ์ (7) 1,514 1.48
พลังประชารัฐ พจนารถ ศรียารัณย (4) 1,019 0.99 –14.06
เสรีรวมไทย อุไรวรรณ รัตนธรรม (10) 675 0.65
รวมแผ่นดิน นฤเบศ ประมวญพิสุทธิ์ (3) 483 0.47
ชาติพัฒนากล้า กุพชกา ยศปัน (6) 453 0.44
ภูมิใจไทย พงษ์เดช เชาวน์ประยูร (5) 387 0.37
ไทยศรีวิไลย์ นรภัทร อินทรพานิช (11) 197 0.19
เพื่อชาติไทย ธงชัย ฝั้นแก้ว (12) 152 0.14
คลองไทย มานพ วรรณวงค์ (13) 117 0.11
แนวทางใหม่ เจริญชัย เจตอธิการ (14) 75 0.07
ประชาไทย ธรรม รักษ์ธรรมธัญ (15) 69 0.06
ผลรวม 102,293 100.00
บัตรดี 102,293 94.32
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,016 3.70
บัตรเสีย 2,137 1.98
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 108,446 77.69
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 139,581 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 2

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอสารภี อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตำบลหนองหอย ตำบลวัดเกต ตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลท่าศาลา) และอำเภอสันกำแพง (เฉพาะตำบลสันกลาง ตำบลบวกค้าง และตำบลแช่ช้าง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล การณิก จันทดา (8) 51,181 47.38
เพื่อไทย โกวิทย์ พิริยะอานันต์ (10) 39,091 36.18
รวมไทยสร้างชาติ ยุทธนา สุวรรณ (2) 7,371 6.82
พลังประชารัฐ ศรีพรรณ์ เขียวทอง (5) 2,695 2.49
ไทยสร้างไทย ดาบตำรวจ เกษมสันต์ ยศรุ่งโรจน์ (9) 2,204 2.04
ประชาธิปัตย์ กัมปนาท ธิสา (7) 1,290 1.19
เสรีรวมไทย ว่าที่ร้อยโท จอห์นนพดล วศินสุนทร (4) 956 0.88
พลัง นุชจรี อุตสุภา (6) 920 0.85
รวมแผ่นดิน ชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ (1) 837 0.77
ภูมิใจไทย ชัย ชัยชนะ (3) 579 0.53
เพื่อชาติไทย ชาญ มโนมัย (11) 273 0.25
แนวทางใหม่ กู้เกียรติ นเรศิลป์ (13) 211 0.19
ราษฎร์วิถี รุจีพัชร สว่างวงค์ (12) 189 0.17
พลังไทยรักชาติ สมกฤต บุญไชย (14) 132 0.12
คลองไทย ร้อยตำรวจเอก ปรีชา ดวงพัฒน์ (16) 88 0.08
ประชากรไทย ณัฐวุฒิ ธงโทไหล (15)
ผลรวม 108,017 100.00
บัตรดี 108,017 93.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,113 3.57
บัตรเสีย 2,982 2.59
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 115,113 82.33
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 139,823 100.00
ก้าวไกล ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่)

เขต 3

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอแม่ออน อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง (ยกเว้นตำบลสันกลาง ตำบลบวกค้าง และตำบลแช่ช้าง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล (4) 47,469 41.78
เพื่อไทย ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ (10)* 43,244 38.06
รวมไทยสร้างชาติ พลตรี พนม ศรีเผือด (11) 5,197 4.57
ภูมิใจไทย คณาพงษ์ วงค์งาม (8) 3,024 2.66
รวมแผ่นดิน สุภคิน วงศ์ษา (6) 2,443 2.15
พลังประชารัฐ พรชัย อรรถปรียางกูร (1)✔ 1,625 1.43
ไทยสร้างไทย วิภาพรรณ วงษ์สว่าง (9) 785 0.69
ประชาธิปัตย์ วิชิต กลิ่นทอง (7) 772 0.68
เสรีรวมไทย สมหวัง อุทัศ (2) 677 0.60
ชาติพัฒนากล้า นเรศ วงค์คม (3) 573 0.50
ไทยภักดี สุรินทร์ ยอดคำแปง (14) 364 0.32
เพื่อชาติไทย จำรูญ ขันทะศรีมา (5) 336 0.30
แนวทางใหม่ ศานต์ภิสิทธิ์ ปัญญาทิพย์ (12) 286 0.25
ไทยศรีวิไลย์ สรวีย์ เขื่อนวงศ์วิน (13) 266 0.23
ประชากรไทย จันฐิมา ต๊ะแสง (15)
ผลรวม 107,061 100.00
บัตรดี 107,061 94.25
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,971 2.61
บัตรเสีย 3,577 3.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 113,609 84.24
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 134,853 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 4

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอสันทรายและอำเภอแม่ริม (เฉพาะตำบลเหมืองแก้ว ตำบลแม่สา และตำบลดอนแก้ว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล พุธิตา ชัยอนันต์ (5) 62,009 54.01
เพื่อไทย วิทยา ทรงคำ (10)* 21,942 19.11
รวมไทยสร้างชาติ กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ (3)✔ 15,211 13.25
ประชาธิปัตย์ จิตพลอย จิตจักรวาลทอง (7) 1,790 1.56
ไทยสร้างไทย บุญทา ชัยเลิศ (9) 1,656 1.44
พลังประชารัฐ มนสิชา ภัคดิเมธี (2) 1,523 1.33
รวมแผ่นดิน เอกพล พงษ์พิกุล (4) 1,261 1.10
เสรีรวมไทย ธรรมนูญ วุฒิลักษณ์ (11) 657 0.57
ภูมิใจไทย สุพล ณวิชัย (8) 653 0.57
ชาติพัฒนากล้า นฤมล วะไลศรี (1) 632 0.55
คลองไทย เลิศ คำดวงดาว (13) 333 0.29
พลังสังคมใหม่ พิชญา สุวรรณ์ (6) 288 0.25
ไทยศรีวิไลย์ มงคล บุญล้ำ (12) 151 0.13
แนวทางใหม่ ธนภร นาราธนานันท์ (14) 99 0.09
ประชากรไทย ร้อยตำรวจโท วิทยา สิงห์มณี (15)
ผลรวม 108,205 100.00
บัตรดี 108,205 94.27
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,799 3.30
บัตรเสีย 2,798 2.43
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 114,802 82.22
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 140,156 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 5

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม (ยกเว้นตำบลเหมืองแก้ว ตำบลแม่สา และตำบลดอนแก้ว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 5
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (7)* 38,015 35.06
ก้าวไกล สมชิต กันธะยา (6) 37,738 34.80
รวมไทยสร้างชาติ ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ (5) 8,239 7.60
พลังประชารัฐ เดชนัฐวิทย์ เตริยาภิรมย์ (1) 7,858 7.25
ไทยสร้างไทย วาสนา ทองสุข (3) 3,209 2.96
ประชาธิปัตย์ ว่าที่ร้อยโท วิศธร เถาตระกูล (9) 2,259 2.08
ภูมิใจไทย อารีย์ ชัยขัน (2) 668 0.62
เสรีรวมไทย พันตำรวจเอก สมโภชน์ สนกนก (8) 472 0.44
รวมแผ่นดิน ขวัญชัย สกุลทอง (4) 455 0.42
ไทยศรีวิไลย์ ฐิติวรา ท่าชอบ (11) 399 0.37
แนวทางใหม่ ณรงค์ ภักดีศิริวงค์ (13) 351 0.32
พลังเพื่อไทย สรพงษ์ เมธาอนันต์กุล (10) 330 0.30
คลองไทย ณธพงศ์ ภู่เจริญ (12) 243 0.22
ประชาไทย รัฐธรรมนูญชัย แม่ขุนรวมอาภา (14) 172 0.16
ผลรวม 100,418 100.00
บัตรดี 100,408 92.02
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,678 2.66
บัตรเสีย 5,342 5.32
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 108,428 81.76
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,614 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 6

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว และอำเภอไชยปราการ (เฉพาะตำบลศรีดงเย็นและตำบลหนองบัว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 6
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรพรรณ จันตาเรือง (1) 25,828 26.75
รวมแผ่นดิน วันเพ็ญ ปัญญาทิพย์ (10) 21,937 22.72
เพื่อไทย ไกร ดาบธรรม (2)✔ 21,374 22.14
พลังประชารัฐ รัตนประภา ดิศวัฒน์ (5) 12,140 12.57
รวมไทยสร้างชาติ โสภณ โกชุม (8) 3,034 3.14
ไทยสร้างไทย แทนคุณ นพรัตน์สังวาลย์ (7) 2,726 2.82
เสรีรวมไทย บุญพัฒน์ ลีลาพิริยะวาณิช (4) 671 0.70
ประชาธิปัตย์ วิศิษฎ์ วัชรินทร์ (6) 534 0.55
แนวทางใหม่ นิดานุช สมธรรม (12) 456 0.47
พลังบูรพา เอนก เดชาคำ (11) 424 0.44
ภูมิใจไทย ณัชชา พาเจริญ (3) 354 0.37
ไทยศรีวิไลย์ พิสิษฐ์ โรจนะบริบูรณ์ (9) 342 0.35
เพื่อชาติไทย ชยดล พรหมมะจักร (13) 269 0.28
คลองไทย ณัฐณันนน แซ่หมู่ (16) 200 0.21
ไทยภักดี เลิศศักดิ์ สุจินดา (14) 144 0.15
ประชากรไทย อุทิศ สายดวงแก้ว (15)
ผลรวม 90,433 100.00
บัตรดี 90,433 93.68
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,350 1.39
บัตรเสีย 4,760 4.93
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,543 76.09
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 126,886 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 7

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอแม่อาย อำเภอฝาง และอำเภอไชยปราการ (เฉพาะตำบลแม่ทะลบและตำบลปงตำ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 7
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล สมดุลย์ อุตเจริญ (2) 32,990 32.01
เพื่อไทย นิธิกร วุฒินันชัย (7) 29,387 28.52
รวมไทยสร้างชาติ สันติ ตันสุหัช (1)✔ 8,830 8.57
ประชาธิปัตย์ นิคม เชาว์กิตติโสภณ (5)✔ 6,400 6.21
รวมแผ่นดิน เทวิกา ชัยชนะ (4) 5,531 5.37
เพื่อชาติ คณาฤทธิ์ สุภาคุณ (3) 4,304 4.18
ไทยสร้างไทย วรโชติ จี้เรือน (6) 3,061 2.97
พลังประชารัฐ บดินทร์ กินาวงศ์ (13) 1,228 1.19
เสรีรวมไทย ชัยประเสริฐศิริ ทองสนิท (9) 830 0.81
ไทยภักดี สมศักดิ์ ปัญญา (12) 529 0.51
พลังบูรพา ไพรัตน์ ธรรมธิ (11) 465 0.45
ภูมิใจไทย พันเอก ศรัณย์ แสนพรหม (8) 231 0.22
ไทยศรีวิไลย์ กรินท์ บุญตันสา (10) 182 0.18
ประชากรไทย กันต์พงษ์ วิเลิศศักดิ์ (14)
ผลรวม 93,968 100.00
บัตรดี 93,968 91.20
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,716 2.63
บัตรเสีย 6,363 6.17
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,047 77.67
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,681 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 8

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ (7) 50,878 45.42
เพื่อไทย ณัฎฐ์พัฒน์ รัฐผไท (10) 35,237 31.46
พลังประชารัฐ กุสุมา บัวพันธ์ (9) 15,257 13.62
รวมไทยสร้างชาติ ร้อยตำรวจเอก ปรีชาพล รัตนมณี (4) 4,145 3.70
ไทยสร้างไทย ปรเมธากร สวนแก้ว (8) 1,622 1.44
รวมแผ่นดิน สุริยนต์ ปันทะนะ (5) 1,509 1.34
ภูมิใจไทย สมนึก นาห้วยทราย (3) 942 0.84
เสรีรวมไทย สมศักดิ์ พิบูลย์ (1) 667 0.59
ประชาธิปัตย์ พชรพร สุใจคำ (6) 626 0.55
พลังสังคมใหม่ ประเสริฐ วรกานต์ศักดิ์ (2) 302 0.26
เพื่อชาติไทย จงรักษ์ รัตนสะอาด (11) 269 0.24
คลองไทย ทักษิณ กันทา (12) 167 0.14
ไทยศรีวิไลย์ ชวลิต ศรีทอง (13) 163 0.14
แนวทางใหม่ เจษฎาพร ไตรจักร์ (14) 112 0.10
ประชาไทย วัชรกรณ์ กันธิ (15) 104 0.09
ประชากรไทย พงศ์ภัทร์ เตียวไพรัช (16)
ผลรวม 112,000 100.00
บัตรดี 112,000 94.61
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,748 2.32
บัตรเสีย 3,646 3.07
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 118,394 86.82
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 136,368 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 9

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยอำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่วาง และอำเภอแม่แจ่ม (เฉพาะตำบลแม่นาจร ตำบลแม่ศึก และตำบลช่างเคิ่ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 9
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ (6) 31,107 30.10
เพื่อไทย สุรพล เกียรติไชยากร (3)✔ 27,032 26.16
ก้าวไกล สมเกียรติ มีธรรม (1) 26,415 25.56
ภูมิใจไทย ศรีนวล บุญลือ (2)* 12,847 12.43
รวมไทยสร้างชาติ นวพร นุพงศ์ (5) 1,434 1.38
ไทยสร้างไทย ณัชชา โปธายี่ (4) 912 0.88
พลัง วันชัย เศรษฐีเหอ (9) 837 0.81
ประชาธิปัตย์ คูณธนา เบี้ยวบรรจง (7) 698 0.67
เพื่อชาติไทย ธนพัฒน์ ปฏิกา (13) 583 0.56
ไทยภักดี กร กาญจน์กนกพร (12) 396 0.38
รวมแผ่นดิน ภูวสิษฐ์ แก้วมา (10) 363 0.35
แนวทางใหม่ สุรจิต พรรณเชษฐ์ (11) 330 0.31
เสรีรวมไทย พัณณาศีส น้อยนางจม (8) 221 0.21
ไทยศรีวิไลย์ นพดล คำปัน (15) 140 0.13
ประชากรไทย วิรินท์ลดา พุทธขันธ์ (14)
ผลรวม 103,315 100.00
บัตรดี 103,315 93.93
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,670 1.51
บัตรเสีย 5,023 4.56
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 110,009 88.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 124,621 100.00
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขต 10

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วยอำเภออมก๋อย อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม (ยกเว้นตำบลแม่นาจร ตำบลแม่ศึก และตำบลช่างเคิ่ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 10
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศรีโสภา โกฏคำลือ (1) 32,638 35.58
พลังประชารัฐ นรพล ตันติมนตรี (8)✔ 29,138 31.76
ก้าวไกล ณรงค์ชัย เตโม (5) 20,680 22.54
ประชาธิปัตย์ ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงศ์ สุขสันต์นิรันดร์ (2) 2,566 2.79
ไทยศรีวิไลย์ สมบูรณ์ ถากว้าง (11) 1,092 1.19
รวมไทยสร้างชาติ ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง (7) 983 1.07
ไทยสร้างไทย พันตำรวจโท อดุลย์ คำมูล (9) 913 0.99
เสรีรวมไทย ยงยุทธ ขันทะสีมา (3) 803 0.87
เพื่อชาติไทย วรวัฒน์ ผัดแก้ว (13) 585 0.63
พลังสังคมใหม่ ธนกร ธนันท์ธร (10) 540 0.58
ภูมิใจไทย บุญสม ยานะธรรม (6) 516 0.56
พลัง ชมผ่องพรรณ สุต๋าคำหิรัณย์ (12) 492 0.53
รวมแผ่นดิน ภาณุวิชญ์ สายหมอก (4) 482 0.52
ประชาไทย ร้อยตำรวจเอก ชาคริส กันทะแก้ว (14) 292 0.31
ผลรวม 91,720 100.00
บัตรดี 91,720 91.17
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,005 1.00
บัตรเสีย 7,189 7.83
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,914 83.33
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,900 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

หมายเหตุ

แก้
  1. จำนวนที่นั่งเดิมของพรรคก้าวไกล เปรียบเทียบจากจำนวนที่นั่งที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้รับ

อ้างอิง

แก้
  1. "เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตเลือกตั้งใหม่ กทม.ยังมากสุด 33 คน". workpointTODAY.

ดูเพิ่ม

แก้