โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (อังกฤษ: Regina Coeli College;R.C. หรือ ร.ช.) เป็นโรงเรียนสตรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
Our $erviam.jpg
166 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Regina Coeli College
อักษรย่อ R.C. หรือ ร.ช.
ประเภท เอกชน
สถาปนา 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
รหัส 1150100029
เว็บไซต์

เรยีนาเชลี มาจากภาษาละติน Regina Coeli แปลว่าราชินีแห่งสวรรค์ ซึ่งเป็นสมัญญาหนึ่งของพระนางมารีย์พรหมจารี

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

ปี พ.ศ. 2472 พระคุณเจ้าเรอเน แปร์รอส ประมุขมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ ได้ร้องขอคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ให้มาตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะจึงให้อธิการิณีคณะอุร์สุลินที่โรงเรียนมาแตร์เดอีมาสำรวจพื้นที่เพื่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจึงได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นปี 2474 แล้วเสร็จต้นปี พ.ศ. 2475 โดยลักษณะอาคารในช่วงแรก มีลักษณะเป็นรูปตัว L ยาว 86 เมตร กว้าง 9 เมตร โดยมี ห้องนอนนักเรียนประจำ ห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องประชุม[1]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย". โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย., สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2557

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข