โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย (อังกฤษ: Mater Dei School: MD) เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสตรีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน ในสังกัดคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย ก่อตั้งโดยคุณแม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล ในปี พ.ศ. 2471 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
Mater Dei School

ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นMD
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญSERVIAM
"ข้าฯ ยินดีรับใช้"
อุปถัมภกพระมารดาพระเจ้า (มาแตร์เดอี)
สถาปนา2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 (96 ปี 144 วัน)
ผู้ก่อตั้งคุณแม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล
เขตการศึกษาคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย
ผู้อำนวยการนางทีนามารี ผลาดิกานนท์
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
จีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี
เพลงเพลง Mater Dei
เว็บไซต์www.materdei.ac.th
"อบรมเสริมคนให้ครบ
ประสบธรรมสูงส่ง
ปัญญาแตกฉานมั่นคง
เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์"
ด้านนอกโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ประวัติ

แก้

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่คณะอุร์สุลินก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยคุณแม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล (Marie Bernard Mancel, G.S.U.) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาธิการิณีที่โรม ให้ย้ายจากประเทศอินโดนีเซียมาเป็นอธิการิณีที่สยาม เป็นผู้จัดซื้อที่ดินและก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2468 คุณแม่มารี เบอร์นาร์ด ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อท่านเป็นอธิการิณีที่กรุงเทพฯ ได้ประมาณ 3 - 4 เดือน ท่านก็ได้พบที่ดินทำเลดีบนถนนเพลินจิตผืนนี้ ขนาดพื้นที่ 18 ไร่ ซึ่งมีบ้านหลังใหญ่ปลูกสร้างอยู่แล้ว จึงเห็นว่าเหมาะที่จะสร้างเป็นโรงเรียนได้ รวมถึงมุขนายกเรอเน-มารี-โฌแซ็ฟ แปโร ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ได้ให้การสนับสนุน คุณแม่จึงได้ตัดสินใจดำเนินการ

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2470 คุณแม่มารี เบอร์นาร์ด ได้รับการอนุมัติให้ถวายโรงเรียนใหม่ที่สร้างขึ้นนี้แด่พระมารดาพระเจ้า และให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาละตินว่า "มาแตร์เดอี" (Mater Dei แปลว่า พระมารดาพระเจ้า = Mother of God) ช่วงปลายปี ทุกอย่างเริ่มเป็นไปได้อย่างราบรื่นและชัดเจนขึ้น เนื่องจากคณะอุร์สุลินได้รับเงินกู้จาก Paris Foreign Missions ที่ฮ่องกง การเตรียมการของโรงเรียนจึงเป็นรูปธรรมขึ้น เมื่อซื้อที่ดินได้แล้ว จึงสร้างอาคารเพิ่มขึ้นหลังหนึ่งทำด้วยไม้สักทั้งหลังเพื่อเป็นอาคารเรียน โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 เดือนเต็ม จากนั้นมาแมร์เทเรซาและผู้ช่วยอีกจำนวนหนึ่ง จึงเริ่มต้นทำความสะอาด จัดเตรียมห้องเรียน ห้องนอน ห้องครัว จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอารามและวัดเล็ก

ส่วนอีกด้านหนึ่งที่สำคัญของการจัดตั้งโรงเรียน มาแมร์ราฟาเอล และมาแมร์มารี เดอ ลูร์ด ได้เตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งเตรียมการเรียนการสอนภาษาไทยด้วย เพราะสมัยนั้นทุกโรงเรียนจะต้องมีการจัดสอนภาษาไทยอย่างน้อยวันละหนึ่งคาบทุกวัน ประกอบกับกระทรวงธรรมการผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาในสมัยนั้นค่อนข้างให้อิสระในการดำเนินกิจการของโรงเรียน มีการอนุญาตให้ครูใหญ่และครูเป็นชาวต่างประเทศได้ โดยมีข้อแม้เพียงข้อเดียวคือ ครูใหญ่ต้องรู้ภาษาไทย เมื่อมาแมร์ราฟาเอลสอบภาษาไทยผ่านแล้ว ท่านจึงมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นครูใหญ่ได้

ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2471 คณะอุร์สุลินได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เปิดโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงได้ ต่อมาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกันได้มีการเสกอาคารโรงเรียนใหม่ และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจำนวน 45 คน มาเรียนเป็นวันแรก[1]

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเมื่อแรกเปิดรับนักเรียนสองแผนก คือ แผนกภาษาอังกฤษและแผนกภาษาฝรั่งเศส มีทั้งนักเรียนไปกลับและนักเรียนประจำ

แม้จะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงแต่ในชั้นอนุบาลถึงประถม 2 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนชายด้วย เมื่อปี พ.ศ. 2473 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงเข้าศึกษาในระดับอนุบาล มีเลขประจำตัวเลขที่ 273 และในอีก 2 ปีถัดมา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรก็ทรงเข้าศึกษาเป็นนักเรียนอนุบาลโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ทรงได้รับเลขประจำตัว 449[2]

จากช่วงแรกแห่งการบุกเบิกจนถึงวันนี้ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเต็มไปด้วยพระพรแห่งชีวิตและการเติบโตภายใต้ความเป็นผู้นำของซิสเตอร์อุร์สุลินหลายท่าน ที่บรรดาศิษย์สำนึกในพระคุณอยู่เสมอ อาทิ

 • มาแมร์ราฟาแอล ผู้ที่เป็นที่รักและเคารพ
 • มาแมร์เทเรซา ผู้นำระบบมอนเตสซอรี่จากประเทศอังกฤษเข้ามาจัดอนุบาลที่มาแตร์เดอีฯ
 • มาแมร์ซาเวียร์ ครูใหญ่ท่านที่สองของโรงเรียน ซึ่งมีผลงานภาพวาดของท่านหลายภาพที่งดงามประทับที่อาคารเรียนประถมศึกษา

มาแมร์เซนต์จอห์น มาแมร์เจมมะ มาแมร์เซลีน มาแมร์เดโอดาต้า มาแมร์สตานีสลาส และอีกหลายๆ ท่านทีได้สร้างชื่อเสียงแก่มาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยการสร้างศิษย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และปลูกฝังเซอร์เวียมในจิตใจของศิษย์ทุกท่าน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

แก้

คติพจน์ของนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คือ คำว่า เซอร์เวียม โดยมีสัญลักษณ์ ดังนี้

 • เซอร์เวียม เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนคณะอุร์สุลินทั่วโลก เนื่องจากคำว่า URSA ในภาษาละตินแปลว่า หมี จึงใช้ดาวหมีซึ่งประกอบด้วยดวงดาวเล็กๆ 7 ดวง เป็นเครื่องหมายถึงนักบุญอุร์สุลา
 • กางเขน เป็นเครื่องหมายที่หมายถึงการรับใช้มวลมนุษย์และสละได้แม้ชีวิตด้วยความรัก
 • อักษรละติน "Serviam" เป็นภาษาละตินแปลว่า "ข้าพเจ้าจะรับใช้" เซอร์เวียม เป็นจุดรวมของความมุ่งหวังที่คณะอุร์สุลินมีต่อศิษย์ทุกคน คือ ต้องการปลูกฝังให้ศิษย์พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่มีความเห็นแก่ตัว พร้อมที่จะรับใช้เพื่อนมนุษย์ตามสถานภาพที่สามารถจะกระทำได้

เพลงประจำโรงเรียน

แก้
 • เพลง Mater Dei
 • เพลง Serviam
 • เพลง มาร์ชมาแตร์เดอี

หลักสูตร

แก้

ระดับอนุบาล

แก้

ระดับประถมศึกษา

แก้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แก้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แก้

ทางโรงเรียนได้เปิดสอนแผนการเรียนทั้งหมด 6 แผนการเรียน ได้แก่

 • ศิลป์-คำนวณ
 • ศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
 • ศิลป์-ภาษาจีน
 • ศิลป์-ดนตรี
 • ศิลป์-ญี่ปุ่น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

ราชวงศ์

แก้

การเมืองและราชการ

แก้

ธุรกิจ

แก้
 • คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี คู่สมรสของเจริญ สิริวัฒนภักดี
 • หม่อมราชวงศ์สฤษดิคุณ กิติยากร ประธานกรรมการบริษัทเชลล์ (ประเทศไทย)
 • ปรมา ไรวา ธิดาของประเวศวุฒิ ไรวา เกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอส แอนด์ พี
 • วทานิกา ปทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบแฟชั่นแบรนด์ วทานิกา

ศิลปิน นักแสดง นักดนตรี

แก้

โรงเรียนในเครือ

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-12-14. สืบค้นเมื่อ 2018-12-02.
 2. http://ratchaburidio.or.th/main/news/116-article/good-article/1342-remember-our-king
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-03-11. สืบค้นเมื่อ 2019-03-14.
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-11-08. สืบค้นเมื่อ 2019-11-08.