หม่อมราชวงศ์สุจิตคุณ สารสิน

ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน (เดิม หม่อมราชวงศ์สุจิตคุณ กิติยากร; เกิด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481) เป็นธิดาคนเล็กในหม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ประสูติแต่หม่อมเจ้าอัปษรสมาน เทวกุล) กับหม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม กิติยากร (ราชสกุลเดิม ชยางกูร; ธิดาในหม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร กับหม่อมเนื่อง ชยางกูร ณ อยุธยา (ราชสกุลเดิม ณ นคร)) มีพี่ชายสองคน คือ หม่อมราชวงศ์เกียรติคุณ กิติยากร และหม่อมราชวงศ์สฤษดิคุณ กิติยากร

สุจิตคุณ สารสิน
เกิด12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 (84 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
คู่สมรสอาสา สารสิน
บุตรกิติยา สารสิน
พาที สารสิน
ปิยมา สารสิน
บิดามารดาหม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร
หม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม กิติยากร

หม่อมราชวงศ์สุจิตคุณ สมรสกับอาสา สารสิน อดีตราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีบุตรและธิดารวมสามคน คือ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์สุจิตคุณ สารสิน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข