เปิดเมนูหลัก

นายอาสา สารสิน (26 พฤษภาคม 2479 -) อดีตราชเลขาธิการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายอาสา สารสิน
ราชเลขาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ก่อนหน้า หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี
ถัดไป กฤษณ์ กาญจนกุญชร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า อาทิตย์ อุไรรัตน์
ถัดไป ปองพล อดิเรกสาร
ดำรงตำแหน่ง
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า ปองพล อดิเรกสาร
ถัดไป ประสงค์ สุ่นศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 (83 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ นายพจน์ สารสิน อดีตนายกรัฐมนตรี กับ ท่านผู้หญิงสิริ สารสิน (นามสกุลเดิม โชติกเสถียร) เป็นหลานของ พระยาสารสินสวามิภักดิ์ ต้นตระกูลสารสิน ซึ่งรับราชการเป็นแพทย์หลวงประจำราชสำนัก ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเป็น นายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่น กิตติมศักดิ์

ครอบครัวแก้ไข

นายอาสา มีพี่น้อง 5 คน คือ

 1. นายพงส์ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หลังจากขายหุ้นให้ บริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด ในเครือ เทมาเส็ก โฮลดิ้งส์, สิงคโปร์
 2. พลตำรวจเอกเภา สารสิน อดีตอธิบดีกรมตำรวจ
 3. นายบัณฑิต บุญยะปาณะ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
 4. นางพิมสิริ ณ สงขลา ภรรยา พ.อ.จินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 5. พลเอกสุภัทร สารสิน

นายอาสา สมรสกับ ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน (นามสกุลเดิม กิติยากร) ธิดาของหม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร กับหม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม ชยางกูร มีบุตร-ธิดา 3 คน คือ

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

 • 2502 - กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2504 – 2506 - กององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมองค์การระหว่างประเทศ
 • 2506 – 2508 - เลขานุการโท ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
 • 2508 – 2510 - เลขานุการโท กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง
 • 2510 – 2513 - หัวหน้ากองเอเชียใต้ ตะวันออกใกล้ ไกล และแอฟริกา กรมการเมือง
 • 2513 – 2514 - เลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 • 2514 – 2515 - ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง
 • 2515 – 2517 - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • 2517 – 2518 - ผู้อำนวยการกองนโยบายและวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการแห่งชาติ สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะมนตรีเอเชียแปซิฟิค (ASA-ASEAN and ASPAC National Secretariat (Thailand)
 • 2518 – 2520 - อธิบดีกรมเศรษฐกิจ
 • 2520 – 2523 - เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยี่ยม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
 • 2523 – 2525 - อธิบดีกรมการเมือง
 • 2525 – 2529 - ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • 2529 – 2531 - เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2531 – 2534 - กรรมการผู้จัดการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด
 • มีนาคม 2534 – เมษายน 2535 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ[1]
 • มิถุนายน 2535 – กันยายน 2535 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ[2]
 • 27 เมษายน 2543 - รองราชเลขาธิการ
 • 21 สิงหาคม 2543 - ราชเลขาธิการ

ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ อาทิ กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ, รองประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย เบียร์ไฮเนเก้น และ ไทเกอร์เบียร์ ของประเทศสิงคโปร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข