แพทย์

ผู้ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกาย

แพทย์ (อังกฤษ: physician (อเมริกัน), medical practitioner (เครือจักรภพ), medical doctor) หรือเรียกว่า ดอกเตอร์ (doctor) หรือ หมอ ในบางพื้นที่ตามชนบท อาจเรียกแพทย์ว่า หมอใหญ่ เพื่อกันสับสนกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นในทางด้านสาธารณสุข แพทย์มีหน้าที่ ซักถามประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่น ๆ

แพทย์
แพทย์กำลังตรวจและวินิฉัยร่างกายผู้ป่วย
รายละเอียด
ชื่อแพทย์ หรือเรียกว่า ดอกเตอร์ หรือ หมอ
ประเภทอาชีพ
มืออาชีพ
กลุ่มงานแพทยศาสตร์, บริการสุขภาพ
ความสามารถจริยธรรม, ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ของแพทยศาสตร์, ทักษะการวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์
สถานที่ปฏิบัติงาน
คลินิก, โรงพยาบาล
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ศัลยแพทย์
แพทย์เฉพาะทาง

สาขาของแพทย์เฉพาะทาง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้