แพทย์

ผู้ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกาย

แพทย์ (อังกฤษ: physician, doctor) หรือภาษาพูดว่า "หมอ" ในบางพื้นที่ตามชนบท อาจเรียกแพทย์ว่า "หมอใหญ่" เพื่อกันสับสนกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นในทางด้านสาธารณสุข แพทย์มีหน้าที่ ซักถามประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่น ๆ

แพทย์
Seattle physician with patient 1999.jpg
แพทย์กำลังตรวจร่างกายผู้ป่วย
รายละเอียด
ประเภทอาชีพ
วิชาชีพ
กลุ่มงานการแพทย์
ความสามารถจริยธรรม ศาสตร์และศิลป์แห่งการแพทย์ การคิดวิเคราะห์
การศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.)
สถานที่ปฏิบัติงาน
คลินิก, โรงพยาบาล
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ศัลยแพทย์ ฯลฯ

สาขาของแพทย์เฉพาะทางแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข