หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี

หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี (24 กันยายน พ.ศ. 2475 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543[1]) อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และ กรุงวอชิงตัน อดีตราชเลขาธิการ และอดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (พฤษภาคม พ.ศ. 2528 และกรกฎาคม พ.ศ. 2529)[2][3] เขาล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหาร และถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ด้วยวัย 65 ปี

หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี
เกิด24 กันยายน พ.ศ. 2475
จังหวัดพระนคร
เสียชีวิต25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (67 ปี)
สัญชาติไทย
อาชีพนักการทูต
ข้าราชการ
คู่สมรสหม่อมราชวงศ์รำพิอาภา สวัสดิวัฒน์
บุตรวนโศภิน เกษมศรี ณ อยุธยา
นายแพทย์ทิวากร เกษมศรี ณ อยุธยา
พีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา
บิดามารดาหม่อมราชวงศ์ระพีพันธุ์ เกษมศรี
สุธีรา เกษมศรี ณ อยุธยา

ประวัติแก้ไข

หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์ระพีพรรณ เกษมศรี กับสุธีรา เกษมศรี ณ อยุธยา (สกุลเดิม ปันยารชุน; พี่สาวของอานันท์ ปันยารชุน (อดีตนายกรัฐมนตรีไทย)) เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2475 มีน้องสาวคนเดียวคือหม่อมหลวงสุรธี อิศรเสนา (สมรสกับพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีดปลัดกระทรวงพาณิชย์) จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านกฎหมายและการทูต จากมหาวิทยาลัยทัฟส์ สหรัฐ

หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี สมรสกับหม่อมราชวงศ์รำพิอาภา เกษมศรี (ราชสกุลเดิม สวัสดิวัตน์; ธิดาในหม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ กับหม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ สวัสดิวัตน์ (ราชสกุลเดิม วุฒิชัย)) มีบุตรธิดา 3 คน คือ

 • วนโศภิน เกษมศรี ณ อยุธยา
 • นายแพทย์ทิวากร เกษมศรี ณ อยุธยา
 • พีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา

การทำงานแก้ไข

ผลงานแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติจาก สุสาน.คอม
 2. http://self.gutenberg.org/articles/President_of_the_Security_Council
 3. https://archive.li/lbkAb
 4. http://self.gutenberg.org/articles/President_of_the_Security_Council
 5. https://archive.li/lbkAb
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/094/4902.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/103/8877.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/052/2.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/085/2.PDF
 10. https://www.thairath.co.th/content/295095
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/091/4.PDF
 12. ม้าก้านกล้วย (ภาคภาษาอังกฤษ) - Banana Tree Horse
 13. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย) เล่ม 100 ตอน 207 ฉบับพิเศษ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2526
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล) เล่ม 113 ตอน 7 ข 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 หน้า 1
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/178/1.PDF


ก่อนหน้า หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี ถัดไป
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์   ราชเลขาธิการ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2543)
  อาสา สารสิน