หม่อมราชวงศ์รำพิอาภา เกษมศรี

หม่อมราชวงศ์หญิงรำพิอาภา เกษมศรี หรือในชื่อเล่นว่า คุณหญิงเอ๋ย (25 ตุลาคม พ.ศ. 2480 - ) [1] ภริยา หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และกรุงวอชิงตัน และอดีตราชเลขาธิการ

หม่อมราชวงศ์หญิงรำพิอาภา เกษมศรี
เกิดหม่อมราชวงศ์รำพิอาภา สวัสดิวัตน์
25 ตุลาคม พ.ศ. 2480 (82 ปี)
คู่สมรสหม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี
บุตรวนโสภิณ อมาตยกุล
นายแพทย์ทิวากร เกษมศรี ณ อยุธยา
พีระธน เกษมศรี ณ อยุธยา
บิดามารดาหม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ วุฒิไชย

หม่อมราชวงศ์รำพิอาภา เกษมศรี มีนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์รำพิอาภา สวัสดิวัตน์ เป็นธิดาของหม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ กับ หม่อมเจ้าหญิงสุวภาพเพราพรรณ วุฒิชัย มีพี่สาวคือ หม่อมราชวงศ์สุวนันท์ วัลยะเสวี (สวัสดิวัตน์) [2][3] สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ [4] สมรสกับ หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี มีบุตรธิดา 3 คน [5] คือ

 • วนโสภิณ เกษมศรี ณ อยุธยา
 • นายแพทย์ทิวากร เกษมศรี ณ อยุธยา
 • พีระธน เกษมศรี ณ อยุธยา

หม่อมราชวงศ์รำพิอาภา เกษมศรี เป็นประธานชมรมเพื่อความจริงและความโปร่งใส ซึ่งมีส่วนร่วมในการขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี [6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. Mom Rajawongse Rambiabha Svastivatana
 2. HSH Prince Nandiyavat SVASTIVATANA
 3. ราชนิกูลเปิดบ้าน รำลึกวันวาน...กลุ่มพันธมิตรกู้ชาติ ผู้จัดการ
 4. Cheltenham Ladies"s College โรงเรียนนี้ลูกนักธุรกิจขอจอง ประชาชาติธุรกิจ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3994 21 เมษายน พ.ศ. 2551
 5. ประวัติหม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี จาก สุสาน.คอม
 6. ราชนิกุลเดือด “ทักษิณ” เปิดศึกชนฟ้า สำเนาจาก ผู้จัดการรายวัน 20 ก.ค. 2549
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔,๘๙๖ ราย)
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๕,๐๑๖ ราย ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑)
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕]