หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย

หม่อมเจ้าหญิงพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย (9 ธันวาคม พ.ศ. 2431 - 4 กันยายน พ.ศ. 2467) พระธิดาใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ประสูติแต่ หม่อมนวม (สกุลเดิม โรจนดิศ) มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงกลาง โดยพระองค์มีเจ้าพี่และเจ้าน้องร่วมหม่อมมารดาเดียวกันอีก 2 องค์คือ หม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล หรือ ท่านหญิงใหญ่ และ หม่อมเจ้าหญิงสรรพสมบูรณ์ ดิศกุล หรือ ท่านหญิงกลัด

หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ.JPG

เสกสมรสแก้ไข

ต่อมาหม่อมเจ้าหญิงพร้อมเพราพรรณได้เสกสมรสกับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร พระราชโอรสองค์ที่ 47 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่ เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ 5 (สกุลเดิม โรจนดิศ) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2449 และมีพระโอรส-ธิดาทั้งสิ้น 6 พระองค์คือ

สิ้นชีพิตักษัยแก้ไข

หม่อมเจ้าหญิงพร้อมเพราพรรณสิ้นชีพิตักษัยเนื่องจาก วัณโรค เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2467 สิริชันษาได้ 37 ปี[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข