หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย

หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย (9 ธันวาคม พ.ศ. 2431 - 4 กันยายน พ.ศ. 2467) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมนวม (สกุลเดิม โรจนดิศ) มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงกลาง มีโสทรภคินีสององค์ คือ หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล หรือ ท่านหญิงใหญ่ และหม่อมเจ้าสรรพสมบูรณ์ ดิศกุล หรือ ท่านหญิงกลัด

หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ.JPG
พระสวามีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
พระบุตร6 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระมารดาหม่อมนวม ดิศกุล ณ อยุธยา
ประสูติ9 ธันวาคม พ.ศ. 2431
ถึงชีพิตักษัย4 กันยายน พ.ศ. 2467 (35 ปี)

หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณเสกสมรสกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2449 มีพระโอรส-ธิดา 6 องค์ คือ

  • หม่อมเจ้าทรงวุฒิไชย วุฒิชัย (27 มีนาคม พ.ศ. 2454 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2484) เสกสมรสกับคันธรสรังษี แสงมณี (เดิมคือ หม่อมเจ้าคันธรสรังษี รพีพัฒน์)
  • หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2501) เสกสมรสกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
  • หม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ สวัสดิวัตน์ (14 มกราคม พ.ศ. 2459 – 20 กันยายน พ.ศ. 2530) เสกสมรสกับหม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์
  • หม่อมเจ้าโต (30 มีนาคม พ.ศ. 2460 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463)
  • หม่อมเจ้าพอ (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 – 1 มีนาคม พ.ศ. 2463)
  • หม่อมเจ้าชาย(ไม่มีพระนาม; 14 ตุลาคม พ.ศ. 2463 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2463)

สิ้นชีพิตักษัยแก้ไข

หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณถึงชีพิตักษัยด้วยพระโรควัณโรค เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2467 สิริชันษาได้ 37 ปี[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข