หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์

หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ (วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2452 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2501) [1] พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี เป็นพระอนุชาร่วมพระมารดาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้านนทิยาวัด.JPG

พระอิสริยยศ หม่อมเจ้า
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 25 เมษายน พ.ศ. 2452
สิ้นพระชนม์ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (49 ปี)
พระบิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พระมารดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี
ชายา หม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ วุฒิไชย
พระบุตร หม่อมราชวงศ์สุวนันท์ วัลยะเสวี
หม่อมราชวงศ์รำพิอาภา เกษมศรี
หม่อมราชวงศ์วุฒิสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
หม่อมราชวงศ์สุดานันท์ สินธวานนท์
หม่อมราชวงศ์เพราพรรณี สวัสดิวัตน์

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ ทรงจบการศึกษาจากโรงเรียนประจำที่นิวอิงแลนด์ สหรัฐอเมริกา และจากวูสเตอร์อะแคเดมี เมืองวูสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ เมื่อ พ.ศ. 2470 ทรงเสกสมรสกับ หม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ สวัสดิวัตน์ (ราชสกุลเดิม วุฒิไชย) พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2478 มีพระโอรส พระธิดา 5 คน [2]

หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ ถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2501 พระชันษา 49 ปี

งานการเมืองแก้ไข

หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ[3] ในรัฐบาลของพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  2. HSH Prince Nandiyavat SVASTIVATANA
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๒ ราย)