หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์

หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ (25 เมษายน พ.ศ. 2452 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2501)[1] พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี เป็นพระโสทรานุชาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ25 เมษายน พ.ศ. 2452
สิ้นชีพตักษัย18 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (49 ปี)
ชายาหม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ สวัสดิวัตน์
พระบุตรหม่อมราชวงศ์สุวนันท์ วัลยะเสวี
หม่อมราชวงศ์รำพิอาภา เกษมศรี
หม่อมราชวงศ์วุฒิสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
หม่อมราชวงศ์สุดานันท์ สินธวานนท์
หม่อมราชวงศ์เพราพรรณี สวัสดิวัตน์
ราชสกุลสวัสดิวัตน์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี

พระประวัติ

แก้

หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี ประสูติเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2452 ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจำที่นิวอิงแลนด์ สหรัฐ และจากวูสเตอร์อะแคเดมี เมืองวูสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ เมื่อปี พ.ศ. 2470 เสกสมรสกับหม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ สวัสดิวัตน์ (ราชสกุลเดิม วุฒิชัย) พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2478 มีโอรส-ธิดา 5 คน ได้แก่

  1. หม่อมราชวงศ์สุวนันท์ วัลยะเสวี
  2. หม่อมราชวงศ์รำพิอาภา เกษมศรี
  3. หม่อมราชวงศ์วุฒิสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
  4. หม่อมราชวงศ์สุดานันท์ สินธวานนท์
  5. หม่อมราชวงศ์เพราพรรณี สวัสดิวัตน์[2]

หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ ถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2501 สิริชันษา 49 ปี

งานการเมือง

แก้

หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ[3] เมื่อปี พ.ศ. 2490 ในรัฐบาลของพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  2. HSH Prince Nandiyavat SVASTIVATANA
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๒ ราย)