หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์

หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ (26 มกราคม พ.ศ. 2466 – 7 เมษายน พ.ศ. 2549) อดีตราชเลขาธิการ และองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการไตวาย และหัวใจวาย เมื่อเวลา 01.53 น. วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 83 ปี

หม่อมหลวง
ทวีสันต์ ลดาวัลย์
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.
ทวีสันต์ ลดาวัลย์.jpg
ทวีสันต์เมื่อดำรงตำแหน่งองคมนตรี
เกิด26 มกราคม พ.ศ. 2466
เสียชีวิต7 เมษายน พ.ศ. 2549 (83 ปี)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
คู่สมรสท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์
บุตรท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย
บิดามารดาพระภูมิพิชัย (หม่อมราชวงศ์บุง ลดาวัลย์)
นางภูมิพิชัย (เนือง ลดาวัลย์ ณ อยุธยา)

ครอบครัวแก้ไข

เป็นบุตรคนโตของอำมาตย์โท พระภูมิพิชัย (หม่อมราชวงศ์บุง ลดาวัลย์; อดีตเจ้าเมืองชัยภูมิ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ปัตตานี และกำแพงเพชร; โอรสในหม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์) กับนางภูมิพิชัย (เนือง ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ธิดาของพันเอก พระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ่ บุนนาค)) มีพี่น้องดังนี้

 • หม่อมหลวงนิรันดร ลดาวัลย์ สมรสกับพิศมัย (สกุลเดิม บุนนาค)
 • หม่อมหลวงภียยุพงศ์ บุนนาค สมรสกับชูชีพ บุนนาค
 • หม่อมหลวงขันทอง ลดาวัลย์
 • หม่อมหลวงหิรัญญิกา วรรณเมธี สมรสกับแผน วรรณเมธี (เลขาธิการสภากาชาดไทย)

นอกจากนี้หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ มีศักดิ์เป็นหลานป้าของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ สมรสและหย่ากับท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์ (ราชสกุลเดิม กิติยากร; พระขนิษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) มีธิดาเพียงคนเดียว คือ

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

 • พ.ศ. ? รองอธิบดีกรมพิธีการทูต
 • พ.ศ. 2511 รองราชเลขาธิการ
 • พ.ศ. 2512 - 2538 ราชเลขาธิการ
 • พ.ศ. 2538 - 2549 องคมนตรี[1]
 • พ.ศ. 2538 - 2549 กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • พ.ศ. 2538 - 2549 กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์)
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/067/7.PDF
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓ เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๑ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม ๙๒ ตอน ๒๖๓ง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/081/2139.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญราชรุจิ] เล่ม ๗๗ ตอน ๘๑ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ หน้า ๒๑๓๙


ก่อนหน้า หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ ถัดไป
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล   ราชเลขาธิการ
(18 กันยายน พ.ศ. 2512 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538)
  หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี