หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์

หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ (26 มกราคม พ.ศ. 2466 – 7 เมษายน พ.ศ. 2549) อดีตราชเลขาธิการ และองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการไตวาย และหัวใจวาย เมื่อเวลา 01.53 น. วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 83 ปี 71 วัน

หม่อมหลวง
ทวีสันต์ ลดาวัลย์
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร.2
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม พ.ศ. 2538 – 7 เมษายน พ.ศ. 2549
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ราชเลขาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
18 กันยายน พ.ศ. 2512 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538
ก่อนหน้า หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล
ถัดไป หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 มกราคม พ.ศ. 2466
เสียชีวิต 7 เมษายน พ.ศ. 2549 (83 ปี)
บิดา พระภูมิพิชัย (หม่อมราชวงศ์บุง ลดาวัลย์)
มารดา เนือง ภูมิพิชัย
คู่สมรส ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์
บุตร ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย

ครอบครัวแก้ไข

เป็นบุตรคนโตของอำมาตย์โท พระภูมิพิชัย (หม่อมราชวงศ์บุง ลดาวัลย์; อดีตเจ้าเมืองชัยภูมิ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ปัตตานี และกำแพงเพชร; โอรสในหม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์) กับนางภูมิพิชัย (เนือง ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ธิดาของพันเอก พระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ่ บุนนาค)) มีพี่น้องดังนี้

 • หม่อมหลวงนิรันดร ลดาวัลย์ สมรสกับพิศมัย (สกุลเดิม บุนนาค)
 • หม่อมหลวงภียยุพงศ์ บุนนาค สมรสกับชูชีพ บุนนาค
 • หม่อมหลวงขันทอง ลดาวัลย์
 • หม่อมหลวงหิรัญญิกา วรรณเมธี สมรสกับแผน วรรณเมธี (เลขาธิการสภากาชาดไทย)

นอกจากนี้หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ มีศักดิ์เป็นหลานป้าของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ สมรสและหย่ากับท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์ (ราชสกุลเดิม กิติยากร; พระขนิษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) มีธิดาเพียงคนเดียว คือ

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

 • พ.ศ. ? รองอธิบดีกรมพิธีการทูต
 • พ.ศ. 2511 รองราชเลขาธิการ
 • พ.ศ. 2512 - 2538 ราชเลขาธิการ
 • พ.ศ. 2538 - 2549 องคมนตรี[1]
 • พ.ศ. 2538 - 2549 กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • พ.ศ. 2538 - 2549 กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์)
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/067/7.PDF
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓ เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๑ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม ๙๒ ตอน ๒๖๓ง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/081/2139.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญราชรุจิ] เล่ม ๗๗ ตอน ๘๑ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ หน้า ๒๑๓๙


ก่อนหน้า หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ ถัดไป
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล   ราชเลขาธิการ
(18 กันยายน พ.ศ. 2512 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538)
  หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี