เปิดเมนูหลัก

หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์

หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ (26 มกราคม พ.ศ. 2466 - 7 เมษายน พ.ศ. 2549 ) อดีตราชเลขาธิการ และองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการไตวาย และหัวใจวาย เมื่อเวลา 01.53 น. วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 83 ปี

หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์
ทวีสันต์ ลดาวัลย์.jpg
เกิด26 มกราคม 2466
กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิต7 เมษายน พ.ศ. 2549
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
สัญชาติไทย
คู่สมรสหม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร
บุตรดร.ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย
บิดามารดาพระภูมิพิชัย (หม่อมราชวงศ์บุง ลดาวัลย์)
นางภูมิพิชัย (นางเนือง ลดาวัลย์ ณ อยุธยา)

เนื้อหา

ครอบครัวแก้ไข

เป็นบุตรคนโตของอำมาตย์โท พระภูมิพิชัย (หม่อมราชวงศ์บุง ลดาวัลย์) อดีตเจ้าเมืองชัยภูมิ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ปัตตานี และกำแพงเพชร (บุตรหม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์ กับหม่อมคลี่) และนางภูมิพิชัย (เนือง ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ธิดาพันเอก พระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ่ บุนนาค) ท.จ. กับคุณหญิงนิ่ม ไกรเพชรรัตนสงคราม ต.จ) โดยมีพี่น้องดังนี้

  • หม่อมหลวงนิรันดร ลดาวัลย์ (สมรสกับพิศมัย บุนนาค)
  • หม่อมหลวงภียยุพงศ์ ลดาวัลย์ (สมรสกับนายชูชีพ บุนนาค)
  • หม่อมหลวงขันทอง ลดาวัลย์
  • หม่อมหลวงหิรัญญิกา วรรณเมธี (สมรสกับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย)

หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ สมรสกับหม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร พระขนิษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีธิดา 1 คน คือ

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

  • พ.ศ. ? รองอธิบดีกรมพิธีการทูต
  • พ.ศ. 2511 รองราชเลขาธิการ
  • พ.ศ. 2512 - 2538 ราชเลขาธิการ
  • พ.ศ. 2538 - 2549 องคมนตรี[1]
  • พ.ศ. 2538 - 2549 กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
  • พ.ศ. 2538 - 2549 กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข