นาย แผน วรรณเมธี (เกิด 30 มกราคม พ.ศ. 2466[1]) อดีตเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ อดีตอธิบดีกรมการเมือง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย

แผน วรรณเมธี
เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนที่ 6
ดำรงตำแหน่ง
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
ก่อนหน้า Chan Kai Yau
ถัดไป Roderick Yong
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 มกราคม พ.ศ. 2466 (96 ปี)
กรุงเทพมหานคร

นายแผน วรรณเมธี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) จากวิทยาลัยโอเบอร์ลิน สหรัฐอเมริกา และปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับหม่อมหลวงหิรัญญิกา ลดาวัลย์[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
  2. ชมรมสายสกุลบุนนาค
  3. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หน้า ๑ เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๙ ข ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗
  4. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/012/1.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเเครื่องราชอิสริยาภรณ์] ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๓ ตอน ๑๒ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ หน้า ๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/188/36.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๗ ตอน ๑๘๘ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓ หน้า ๓๗
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
  7. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๗ ตอน ๑๒๒ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓ หน้า ๙๘๐