วอชิงตัน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

วอชิงตัน อาจหมายถึง

ชื่อมหาวิทยาลัย