เปิดเมนูหลัก

กฤษณ์ กาญจนกุญชร (เกิด 14 ตุลาคม พ.ศ. 2491) กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[1] อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ อดีตราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีตกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549

กฤษณ์ กาญจนกุญชร
อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
4 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ราชเลขาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า อาสา สารสิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 ตุลาคม พ.ศ. 2491 (71 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส ระวีวรรณ จารุสุนทรศรี
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

กฤษณ์ กาญจนกุญชร หรือที่รู้จักกันในนาม ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2491 เป็นบุตรของหาญ กับวรรณ กาญจนกุญชร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากควีนส์ คอลเลจ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประกาศนียบัตรกฎหมายระหว่างประเทศ และปริญญาเอกสาขาเดียวกัน มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ทั้งผ่านหลักสูตรวปอ.รุ่น 37

การทำงานแก้ไข

ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร เริ่มเข้ารับราชการเป็นเลขานุการตรี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ,ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ,ปี 2532 เป็นอัครราชทูต สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ,เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ,อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ,ปีพ.ศ. 2538 ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ,อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ครั้งที 2 ,อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ,รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ,เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ,ปี 2547 เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ,มีนาคม ปี 2550 เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ต่อมา ปี พ.ศ. 2551 มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นรองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ [2]

ในอดีต ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร เป็นอดีตกรรมการธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2549-1 เมษายน 2550[3] และจากนั้น ดร. กฤษณ์ กาญจนกุญชร ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ ตามพระบรมราชโองการแต่งตั้ง สืบต่อจากอาสา สารสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555[4] และรวมทั้งเป็นกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[5]

ในปี พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของสำนักราชเลขาธิการ ไปจัดตั้งเป็นกรมราชเลขานุการในพระองค์ สังกัดสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเก้าฯ แต่งตั้งเขาเป็นอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ ระดับ 11 เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/135/1.PDF
  2. ราชเลขาธิการคนใหม่ กฤษณ์ กาญจนกุญชร
  3. รู้จัก "กฤษณ์ กาญจนกุญชร" ราชเลขาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  4. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 149 ง): 12. 1 ตุลาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2560.
  5. คณะกรรมการ
  6. "พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (พิเศษ 150 ง): 1. 6 มิถุนายน 2560. สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2560.
  7. ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136, ตอน 21 ข, วันที่ 11 พฤษภาคม 2562, หน้า 2
ก่อนหน้า กฤษณ์ กาญจนกุญชร ถัดไป
อาสา สารสิน   ราชเลขาธิการ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
  ยุบเลิกตำแหน่ง
สถาปนาตำแหน่ง   อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์
(4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง