กฤษณ์ กาญจนกุญชร

กฤษณ์ กาญจนกุญชร (เกิด 14 ตุลาคม 2491) กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[1] อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ อดีตราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีตกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549

กฤษณ์ กาญจนกุญชร
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
4 มิถุนายน 2560
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนหน้า ตนเองในฐานราชเลขาธิการ
ราชเลขาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2555 – 1 พฤษภาคม 2560
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนหน้า อาสา สารสิน
ถัดไป ตนเองในฐานอธิบดี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 ตุลาคม พ.ศ. 2491 (74 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
คู่สมรส ระวีวรรณ จารุสุนทรศรี
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

กฤษณ์ กาญจนกุญชร หรือที่รู้จักกันในนาม ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2491 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากควีนส์ คอลเลจ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประกาศนียบัตรกฎหมายระหว่างประเทศ และปริญญาเอกสาขาเดียวกัน มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ทั้งผ่านหลักสูตรวปอ.รุ่น 37

การทำงานแก้ไข

ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร เริ่มเข้ารับราชการเป็นเลขานุการตรี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ,ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ,ปี 2532 เป็นอัครราชทูต สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ,เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ,อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ,ปีพ.ศ. 2538 ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ,อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ครั้งที 2 ,อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ,รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ,เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ,ปี 2547 เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ,มีนาคม ปี 2550 เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ต่อมา ปี พ.ศ. 2551 มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นรองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ [2]

ในอดีต ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร เป็นอดีตกรรมการธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2549-1 เมษายน 2550[3] และจากนั้น ดร. กฤษณ์ กาญจนกุญชร ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ ตามพระบรมราชโองการแต่งตั้ง สืบต่อจากอาสา สารสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555[4] และรวมทั้งเป็นกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[5]

ในปี พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของสำนักราชเลขาธิการ ไปจัดตั้งเป็นกรมราชเลขานุการในพระองค์ สังกัดสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเขาเป็นราชเลขานุการในพระองค์ ระดับ 11 เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
  2. ราชเลขาธิการคนใหม่ กฤษณ์ กาญจนกุญชร
  3. รู้จัก "กฤษณ์ กาญจนกุญชร" ราชเลขาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[ลิงก์เสีย]
  4. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 149 ง): 12. 1 ตุลาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2560. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
  5. "คณะกรรมการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-18. สืบค้นเมื่อ 2021-09-06.
  6. "พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (พิเศษ 150 ง): 1. 6 มิถุนายน 2560. สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2560. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  9. 9.0 9.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๒, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๐๐, ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗
ก่อนหน้า กฤษณ์ กาญจนกุญชร ถัดไป
อาสา สารสิน   ราชเลขาธิการ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
  ยุบเลิกตำแหน่ง
สถาปนาตำแหน่ง   อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์
(4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง