เครือดุสิตธานี

สำหรับโรงแรมในเครือ ดูที่ โรงแรมดุสิตธานี

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (Dusit Thani Public Company Limited ; Symbol : DTC) หรือ เครือดุสิตธานี (Dusit Thani Group) เป็นเครือข่ายที่ให้บริการที่พักอาศัยประเภทโรงแรม และรีสอร์ท ตามจังหวัดและเมืองท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทย และต่างประเทศ และยังเป็น 1 ใน 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จดทะเบียนเข้ามตั้งแต่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการ และยังคงมีการซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน (SET:DUSIT)
อุตสาหกรรมบริการ อสังหาริมทรัพย์
ก่อตั้งพ.ศ. 2491
ผู้ก่อตั้งท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย
สำนักงานใหญ่319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บุคลากรหลัก
นาย อาสา สารสิน ประธานกรรมการ
ชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ
นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์โรงแรม สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า
รายได้3,050.63 ล้านบาท[1]
(ข้อมูลปี 2552)
รายได้สุทธิ
-107.97 ล้านบาท[2]
(ข้อมูลปี 2552)
เว็บไซต์www.dusit.com/

ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. โรงแรมดุสิตดีทูไนโรบี เกิดเหตุ การโจมตีโรงแรมที่ไนโรบี พ.ศ. 2562 โดยคนร้ายบุกเข้าสังหารคนในโรงแรมมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21 ราย[3][4]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 [5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด 422,821,310 49.74%
2 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 149,438,320 17.93%
3 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 42,500,000 5.00%
4 นายชาตรี โสภณพนิช 42,439,600 4.99%
5 นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล 33,144,200 3.90%

อ้างอิงแก้ไข