บาท อาจหมายถึง

  • บาท - สกุลเงินตราของประเทศไทย
  • บาท - หน่วยมาตราชั่งน้ำหนักโบราณของประเทศไทย มีค่าโดยประมาณเท่ากับน้ำหนักของมวลประมาณ 15.2 กรัม (15.16-15.244 กรัม) ใช้เป็นหน่วยชั่งของโลหะมีค่ารวมถึงสมุนไพรในประเทศไทย
  • บาท - ส่วนหนึ่งของคำประพันธ์ มีขนาดรองจากบทหรือเท่ากับบท ขึ้นอยู่กับประเภทของร้อยกรอง
  • บาท - หมายถึงเท้า ใช้เป็นคำราชาศัพท์
  • บาท - 1 บาท= 6 นาที ดังนั้น ใน 1 ชั่วโมง= คือ 10 บาท = 10 ช่วงเวลา ซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อใช้ในการวางฤกษ์ของโหรโบราณในสมัยที่ระบบนาฬิกายัง ไม่แพร่หลาย โดยยังใช้วิธีการวัดเงาแดด และใช้นาฬิกา (กะโหลกมะพร้าวหรือกะลามะพร้าว ด้านที่มีรู) ลอยน้ำประกอบ