เซ็นทรัลพัฒนา

บริษัท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ย่อ: CPN) เป็นบริษัทสำหรับการพัฒนา ดูแล และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การดำเนินการของกลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเตชะไพบูลย์ กลุ่มสหยูเนี่ยน และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ปัจจุบันดูแลโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่ทั้งหมด 30 แห่ง และกำลังก่อสร้างเพิ่มอีก 4 แห่ง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน (SET:CPN)
ก่อตั้งวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523
ผู้ก่อตั้งสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์
ที่ตั้งชั้น 33 เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิสเศส เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลักสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ (ประธานกรรมการ)
ปรีชา เอกคุณากูล(กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
สุทธิเดช จิราธิวัฒน์ (รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส)
วัลยา จิราธิวัฒน์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่)
ทศ จิราธิวัฒน์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด)
นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)
อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผลิตภัณฑ์ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารสำหรับที่พักอาศัย สวนน้ำ ร้านอาหาร
รายได้Increase 30,875.33 ล้านบาท
กำไรIncrease 13,567.64 ล้านบาท
สินทรัพย์Increase 120,573.59 ล้านบาท
ทุนIncrease 63,879.78 ล้านบาท
เว็บไซต์เว็บไซต์เซ็นทรัลพัฒนา

ประวัติแก้ไข

เซ็นทรัลพัฒนาได้ก่อตั้งขึ้น จากความคิดในการทำศูนย์การค้าแบบครบวงจรในหนึ่งเดียว ที่รวมทั้งศูนย์อาหาร สถาบันความงาม ศูนย์สุขภาพ โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสินค้าเข้าไว้ด้วยกันของสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท หลังจากนั้นสองปีจึงได้เปิดตัว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาลาดพร้าว ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศ ท่ามกลางสภาวะธุรกิจที่กำลังย่ำแย่อยู่ในขณะนั้น จึงได้หยุดการขยายสาขาเพิ่มเติมถึง 10 ปี และจึงเริ่มกลับมาขยายสาขาเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา

ความสำเร็จของเซ็นทรัลพัฒนาอยู่ที่การเลือกทำเลที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งสาขาซึ่งตลอด 30 ปีที่ผ่านมาเซ็นทรัลพัฒนาสามารถเลือกสรรที่ดินและ ทำเลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศูนย์การค้า ประสบการณ์ในการดำเนินกิจการค้าปลีกร่วมกับการทำสำรวจที่ละเอียดถี่ถ้วนนั้นทำให้เซ็นทรัลพัฒนาสามารถเลือกสรรทำเลที่มีศักยภาพสูงสุดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 [1]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด 1,176,343,960 26.21%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 250,272,993 5.58%
3 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 126,625,200 2.82%
4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 115,024,290 2.56%
5 CHASE NOMINEES LIMITED 99,425,115 2.22%

โครงการที่อยู่ในความดูแลแก้ไข

ปัจจุบันเซ็นทรัลพัฒนาได้ลงทุนอยู่ในโครงการศูนย์การค้าทั้งหมด 33 แห่ง โดยแบ่งเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ 1 แห่ง เซ็นทรัลพลาซา 25 แห่ง (รวมเซ็นทรัลมารีนา) เซ็นทรัลเฟสติวัล 7 แห่ง (รวมเซ็นทรัล ภูเก็ต) และนอกจากนี้ยังมีโครงการที่กำลังพัฒนาเพิ่มเติมอีก 5 แห่งภายในปี พ.ศ. 2565 โดยเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว จะมีรายชื่อดังนี้

ศูนย์การค้าแก้ไข

ชื่อสาขา ชื่อเก่า ปีที่เริ่มดำเนินการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ สิทธิ์ในที่ดิน จังหวัดที่ตั้ง พื้นที่รวม (ตร.ม.) ผู้เช่าหลัก เว็บไซต์ทางการ
เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลเวิลด์ เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ธันวาคม
พ.ศ. 2545
โครงการซื้อกิจการ สิ้นสุด พ.ศ. 2583
(สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)
กรุงเทพมหานคร 830,000 เซ็นทรัล, เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนม่า, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, เพาเวอร์บาย, ธิงค์สเปซ บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, เอสบี ดีไซน์ สแควร์, ทีเคพาร์ค, เดอะริงค์, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์, จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮาส์, โซน บาย ฟิตเนส เฟิร์สท์, แอปเปิลสโตร์ Centralworld
เซ็นทรัล ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์
ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ธันวาคม
พ.ศ. 2525
โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2571
(การรถไฟแห่งประเทศไทย)
กรุงเทพมหานคร 310,000 เซ็นทรัล, เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ธิงค์สเปซ บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, บีซีซี ฮอลล์ CentralPlaza Ladprao
มารีนา [REIT] เซ็นทรัล เฟสติวัล เซ็นเตอร์ พัทยา
เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา
กรกฎาคม
พ.ศ. 2538
โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2578 ชลบุรี 70,000 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, ฟิต บาย ซูเปอร์สปอร์ต, เอสเอฟ ซีเนม่า, ตลาดมารีนา มาร์เก็ต N/A
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต [REIT] ตันตราภัณฑ์
แอร์พอร์ต พลาซา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
มีนาคม
พ.ศ. 2539
โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่)
เชียงใหม่ 250,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ออฟฟิศเมท, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, บ้านแอนด์บียอนด์, เชียงใหม่ ฮอลล์ N/A
แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2551
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา แจ้งวัฒนะ)
นนทบุรี 310,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ออฟฟิศเมท, ฟิตเนส เฟิร์สท์, เดอะริงค์, เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า, แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ N/A
พระราม 2 [REIT] เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 3 ธันวาคม
พ.ศ. 2545
สิ้นสุด พ.ศ. 2603 กรุงเทพมหานคร 210,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ออฟฟิศเมท, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ฟิตเนส เฟิร์สท์, พระราม 2 ฮอลล์ N/A
ภูเก็ต เฟสติวัล เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 9 กันยายน พ.ศ. 2547 โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(สรรพสินค้าเซ็นทรัล)
ภูเก็ต 120,000 เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เจ็ทส์ ฟิตเนส, เอสเอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า Central Phuket Project Information
พัทยา บีช [REIT] เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 23 มกราคม พ.ศ. 2552 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น พัทยาบีช/บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2)
ชลบุรี 210,000 เซ็นทรัล, เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, โรงแรมฮิลตัน พัทยา CentralFestival Pattaya Beach
อุดรธานี เจริญศรีคอมเพล็กซ์
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
8 เมษายน
พ.ศ. 2552
โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ สาขา อุดรธานี)
อุดรธานี 250,000
(เดิม 85,000)
เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ออฟฟิศเมท, ท็อปส์ มาร์เก็ต, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, สปอร์ตเวิลด์, ฟิตเนส เฟิร์สท์, โรงแรมเซ็นทาราและศูนย์ประชุมอุดรธานี, อุดรธานี ฮอลล์ CentralPlaza Udonthani
ชลบุรี เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 29 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี)
ชลบุรี 156,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ออฟฟิศเมท, ท็อปส์ มาร์เก็ต, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, เอสเอฟ ซีเนม่า, ฟิตเนส เฟิร์สท์ CentralPlaza Chonburi
ขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 3 ธันวาคม
พ.ศ. 2552
เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น)
ขอนแก่น 200,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟ ซีเนม่า, ฟิตเนส เฟิร์สท์, ขอนแก่น ฮอลล์ CentralPlaza Khonkaen
เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 30 มีนาคม
พ.ศ. 2554
เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์)
เชียงราย 110,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ออฟฟิศเมท CentralPlaza Chiangrai
เซ็นทรัลแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ. ซีพีเอ็น พัทยา/บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์)
กรุงเทพมหานคร 214,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, ธิงค์สเปซ บีทูเอส, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า, ฟิตเนส เฟิร์สท์, เดอะริงค์, ฟู้ดรีพับลิค CentralPlaza Grand Rama 9
สุราษฎร์ธานี [REIT] เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์)
สุราษฎร์ธานี 130,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟ ซีเนม่า, สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ CentralPlaza Suratthani
เชียงใหม่ เฟสติวัล เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่)
เชียงใหม่ 260,000 เซ็นทรัล, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ออฟฟิศเมท, เพาเวอร์บาย, เวอร์จิน แอคทีฟ ฟิตเนส CentralFestival Chiangmai
หาดใหญ่ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา หาดใหญ่)
สงขลา 295,000 เซ็นทรัล, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, ฟิตเนส เฟิร์สท์, หาดใหญ่ ฮอลล์ CentralFestival Hatyai
ภูเก็ต ฟลอเรสตา 10 กันยายน พ.ศ. 2561 สิ้นสุด พ.ศ. 2599 ภูเก็ต 242,800 เซ็นทรัล, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, พิพิธภัณฑ์อควาเรีย, เทลส์ ออฟ ไทยแลนด์, บีทูเอส, สวนนิทรรศการ ไตรภูมิ, โรงแรม -
เซ็นทรัล วิลเลจ [JVM] 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ)
สมุทรปราการ 80,000 เซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ซูเปอร์สปอร์ต แฟคทอรี, คลับ 21 Central Village
เซ็นทรัลพลาซา
รามอินทรา พฤศจิกายน
พ.ศ. 2536
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์)
กรุงเทพมหานคร 86,000 โรบินสัน, เอสเอฟ ซีเนม่า, พาวเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, บีทูเอส N/A
ปิ่นเกล้า [REIT] มีนาคม
พ.ศ. 2538
370,000 เซ็นทรัล, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, เอสบี ดีไซน์ สแควร์, ธิงค์สเปซ บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ออฟฟิศเมท, ฟิตเนส เฟิร์สท์ N/A
พระราม 3 [REIT] รัชดา-พระราม 3 ตุลาคม
พ.ศ. 2540
เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3)
220,000 เซ็นทรัล, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ฟิตเนส เฟิร์สท์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ธิงค์สเปซ บีทูเอส, ท็อปส์ มาร์เก็ต N/A
บางนา เซ็นทรัลซิตี้ บางนา ธันวาคม
พ.ศ. 2544
โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
สาขาบางนา)
500,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, ธิงค์สเปซ บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, โพโรโระ อควาปาร์ค, บางนา ฮอลล์ CentralPlaza Bangna Enhancement Project
รัตนาธิเบศร์ สยามจัสโก้ รัตนาธิเบศร์
เซ็นทรัลทาวน์
ธันวาคม
พ.ศ. 2546
เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์)
นนทบุรี 140,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟ ซีเนม่า, บ้านแอนด์บียอนด์, อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์, ฟิตเนส เฟิร์สท์ N/A
พิษณุโลก 20 ตุลาคม
พ.ศ. 2554
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ สาขา พิษณุโลก)
พิษณุโลก 100,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ออฟฟิศเมท CentralPlaza Phitsanulok
ลำปาง [REIT] 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สิ้นสุด พ.ศ. 2584 ลำปาง 110,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟ ซีเนม่า CentralPlaza Lampang
อุบลราชธานี [REIT] 5 เมษายน พ.ศ. 2556 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ สาขา อุบลราชธานี)
อุบลราชธานี 151,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ออฟฟิศเมท, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ CentralPlaza Ubonratchathani
ศาลายา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สิ้นสุด พ.ศ. 2587 นครปฐม 185,500 เซ็นทรัล, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, เอสเอฟ ซีเนม่า CentralPlaza Salaya
ระยอง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น ระยอง)
ระยอง 155,000 โรบินสัน, ท็อปส์ มาร์เก็ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ระยอง ฮอลล์, ตลาดมาร์เก็ต มาร์เก็ต CentralPlaza Rayong
เวสต์เกต 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุด พ.ศ. 2586
(แวนเทจ กราวด์)
นนทบุรี 352,000 เซ็นทรัล, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, เอสบี ดีไซน์ สแควร์, อิเกีย, เวอร์จิน แอคทีฟ ฟิตเนส, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ฮอลล์, เมกา ฮาร์เบอร์แลนด์ เวสต์เกต CentralPlaza WestGate
นครศรีธรรมราช 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น นครศรีธรรมราช)
นครศรีธรรมราช 125,000 โรบินสัน โอเชี่ยน, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟ ซีเนม่า, ตลาดมาร์เก็ต มาร์เก็ต CentralPlaza Nakhon Si Thammarat
นครราชสีมา 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ. ซีพีเอ็น โคราช)
นครราชสีมา 355,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ธิงค์สเปซ บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า, เวอร์จิน แอคทีฟ ฟิตเนส, โคราช ฮอลล์, ตลาดเซ็นซ่า มาร์เก็ต CentralPlaza Nakhon Ratchasima
มหาชัย 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ สาขามหาชัย)
สมุทรสาคร 131,250 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟ ซีเนม่า, อีททะเล, ตลาดสามสมุทร CentralPlaza Mahachai
เซ็นทรัลเฟสติวัล
สมุย 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 โครงการก่อส้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2586 สุราษฎร์ธานี 76,000 เซ็นทรัล, ท็อปส์ มาร์เก็ต, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ CentralFestival Samui
อีสต์วิลล์ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สิ้นสุด พ.ศ. 2588 กรุงเทพมหานคร 150,000 เซ็นทรัล, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ซูเปอร์สปอร์ต, ธิงค์สเปซ บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, เวอร์จิน แอคทีฟ แฟมิลี่ ฟิตเนส, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ CentralFestival East Ville
เดอะช้อปเปส แอท แกรนด์ พระราม 9
เบ็ล แกรนด์ อเวนิว กันยายน พ.ศ. 2561 โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น พัทยา/บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์)
กรุงเทพมหานคร วิลล่า มาร์เก็ต, เซเว่น อีเลฟเว่น
จี ทาวเวอร์ส กันยายน พ.ศ. 2561 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น พัทยา/บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์)
สตาร์บัคส์, แฟมิลี่มาร์ท
  • JVM โครงการร่วมลงทุนระหว่าง ซีพีเอ็น และ มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย
  • REIT โครงการบริหารโดย ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซีพีเอ็น รีเทล โกรท โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ศูนย์การค้าที่ลงทุนในต่างประเทศแก้ไข

ชื่อสาขา ปีที่เริ่มให้บริการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ สิทธิ์ในที่ดิน จังหวัดที่ตั้ง พื้นที่รวม ห้างสรรพสินค้าหลัก เว็บไซต์ทางการ
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น โกบอล)
เมืองชาห์อาลัม (มาเลเซีย) 278,000 ห้างสรรพสินค้าโซโก้ มาเลเซีย, วิลเลจ โกรเซอร์, โรงภาพยนตร์ ทีจีวี ซีนีม่าส์และเมย์แบงก์ไอแมกซ์ Central I-City

โครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแก้ไข

ศูนย์การค้าแก้ไข

ชื่อสาขา กำหนดเปิดให้บริการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ สิทธิ์ในที่ดิน จังหวัดที่ตั้ง พื้นที่รวม ผู้เช่าหลัก เว็บไซต์ทางการ
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
เอ็มบาสซี เฟส 2
(ส่วนต่อขยาย)
อยู่ระหว่างการออกแบบ โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ. ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล และ
บจ. เตียง จิราธิวัฒน์)
กรุงเทพมหานคร
เซ็นทรัลพลาซา
อยุธยา เมษายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา 160,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท,อยุธยา ฮอลล์
ศรีราชา มิถุนายน พ.ศ. 2564 ชลบุรี 140,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท,ศรีราชา ฮอลล์
จันทบุรี พ.ศ. 2565 จันทบุรี 92,000 เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ มาร์เก็ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท,จันทบุรี ฮอลล์
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค [JVD] พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2597
(สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)
กรุงเทพมหานคร 440,000 เซ็นทรัล, โรงแรมดุสิตธานี, ดุสิต เรสซิเดนเซส Dusit Central Park

คอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรรแก้ไข

ชื่อโครงการ กำหนดเปิดใช้งาน รูปแบบการพัฒนาโครงการ สิทธิ์ในที่ดิน จังหวัดที่ตั้ง ความสูง
แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง กันยายน พ.ศ. 2561 โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์)
กรุงเทพมหานคร
เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 กันยายน พ.ศ. 2561 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์)
เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
เชียงใหม่ 26 ชั้น
เอสเซ็นท์ ระยอง ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
ระยอง 26 ชั้น
เอสเซ็นท์ ขอนแก่น ไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ ขอนแก่น)
ขอนแก่น 24 ชั้น
เอสเซ็นท์ นครราชสีมา ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
นครราชสีมา 22 ชั้น(อาคาร A)
17 ชั้น(อาคาร B)
เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี พ.ศ. 2562 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
อุบลราชธานี 14 ชั้น
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
เชียงใหม่ 8 ชั้น
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
เชียงราย 8 ชั้น
ฟีล พหลโยธิน 34[2] ไตรมาส 4 พ.ศ. 2562 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
กรุงเทพมหานคร
นิยาม บรมราชชนนี พ.ศ. 2563 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
เบ็ล สกาย วิภาวดี-รังสิต ไตรมาส 1 พ.ศ. 2563 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์)
เอสเซ็นท์ พาร์ค วิลล์ เชียงใหม่ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2563 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
เชียงใหม่
นินญา กัลปพฤกษ์ เปิดตัว พ.ศ. 2563 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
กรุงเทพมหานคร
เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก เปิดตัว พ.ศ. 2563 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
พิษณุโลก

อ้างอิงแก้ไข

http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=CPN&language=th&country=TH

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข