เซ็นทรัลพัฒนา

บริษัท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ย่อ: CPN) เป็นบริษัทสำหรับการพัฒนา ดูแล และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การดำเนินการของกลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเตชะไพบูลย์ กลุ่มสหยูเนี่ยน และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ปัจจุบันดูแลโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 60 แห่งทั่วประเทศ ทั้งศูนย์การค้า ศูนย์บันเทิง อาคารสำนักงาน และบ้านจัดสรรเป็นต้น

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน (SET:CPN)
อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ก่อตั้ง17 มิถุนายน พ.ศ. 2523 (42 ปี)
ผู้ก่อตั้งสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์
สำนักงานใหญ่999/9 เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิสเศส ชั้น 33 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (ประธานกรรมการ)
วัลยา จิราธิวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
ผลิตภัณฑ์ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารสำหรับที่พักอาศัย สวนน้ำ ร้านอาหาร
รายได้เพิ่มขึ้น 30,875.33 ล้านบาท
รายได้สุทธิ
เพิ่มขึ้น 13,567.64 ล้านบาท
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 120,573.59 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 63,879.78 ล้านบาท
เว็บไซต์เว็บไซต์เซ็นทรัลพัฒนา

ประวัติแก้ไข

เซ็นทรัลพัฒนาก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดการทำศูนย์การค้าแบบครบวงจรในหนึ่งเดียว ที่รวมทั้งศูนย์อาหาร สถาบันความงาม ศูนย์สุขภาพ โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสินค้าเข้าไว้ด้วยกันของสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ เริ่มก่อตั้งขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท[1] หลังจากนั้นสองปีจึงได้เปิดตัว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาลาดพร้าว ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศ ท่ามกลางสภาวะธุรกิจที่กำลังย่ำแย่อยู่ในขณะนั้น จึงได้หยุดการขยายสาขาเพิ่มเติมถึง 10 ปี และจึงเริ่มกลับมาขยายสาขาเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 [2]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด 1,176,343,960 26.21%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 250,272,993 5.58%
3 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 126,625,200 2.82%
4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 115,024,290 2.56%
5 CHASE NOMINEES LIMITED 99,425,115 2.22%

โครงการที่อยู่ในความดูแลแก้ไข

ปัจจุบันเซ็นทรัลพัฒนาได้ลงทุนอยู่ในโครงการศูนย์การค้าทั้งหมด 52 แห่ง โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ศูนย์การค้าพหุภูมิภาคจำนวน 4 แห่ง ศูนย์การค้าภูมิภาค 31 แห่ง ศูนย์การค้าชุมชน 13 แห่ง ศูนย์บันเทิงและศิลปะ 1 แห่ง ศูนย์รวมสินค้าเฉพาะทาง 3 แห่ง และนอกจากนี้ยังมีโครงการที่กำลังพัฒนาเพิ่มเติมอีก 8 แห่งภายในปี พ.ศ. 2567 โดยเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว จะมีรายชื่อดังนี้

ศูนย์การค้าแก้ไข

ชื่อสาขา ปีที่เริ่มดำเนินการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ สิทธิ์ในที่ดิน จังหวัดที่ตั้ง พื้นที่รวม (ตร.ม.) ผู้เช่าหลัก เว็บไซต์ทางการ
เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลเวิลด์ ธันวาคม
พ.ศ. 2545
โครงการซื้อกิจการ สิ้นสุด พ.ศ. 2583
(สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์)
กรุงเทพมหานคร 830,000 เซ็นทรัล, คิโนะคุนิยะ, เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนม่า, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, เพาเวอร์บาย เอ็กซ์ บีทูเอส ธิงค์สเปซ, ซูเปอร์สปอร์ต, เอสบี ดีไซน์ สแควร์, ทีเคพาร์ค, ดิ ออฟฟิศเศส, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์, บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์, เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์, โซน บาย ฟิตเนส เฟิร์สท์, แอปเปิลสโตร์ Centralworld
เซ็นทรัล ช้อปปิง เซ็นเตอร์
ลาดพร้าว 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2525
โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2571
(บจ.เอสอาร์ที แอสเสท)
กรุงเทพมหานคร 310,000 เซ็นทรัล, เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, บีทูเอส ธิงค์สเปซ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์, บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์, บีซีซี ฮอลล์, อาคารสำนักงาน N/A
รามอินทรา พฤศจิกายน
พ.ศ. 2536
เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์)
86,000 เซ็นทรัล, เอสเอฟ ซีเนม่า, พาวเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, บีทูเอส N/A
ปิ่นเกล้า [REIT] มีนาคม
พ.ศ. 2538
370,000 เซ็นทรัล, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, เอสบี ดีไซน์ สแควร์, บีทูเอส ธิงค์สเปซ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ออฟฟิศเมท, ฟิตเนส เฟิร์สท์, อาคารสำนักงาน N/A
มารีนา [REIT] กรกฎาคม
พ.ศ. 2538
สิ้นสุด พ.ศ. 2578 ชลบุรี 70,000 บิ๊กซี, ซูเปอร์สปอร์ต, เอสเอฟ ซีเนม่า, ตลาดมารีนา มาร์เก็ต, แฟมิลี่มาร์ท N/A
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต [REIT] มีนาคม
พ.ศ. 2539
โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่)
เชียงใหม่ 250,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ออฟฟิศเมท, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, บีเอ็นบี โฮม, เชียงใหม่ ฮอลล์ N/A
พระราม 3 [REIT] 10 ตุลาคม
พ.ศ. 2540
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3)
กรุงเทพมหานคร 188,000 เซ็นทรัล, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ฟิตเนส เฟิร์สท์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส ธิงค์สเปซ, ท็อปส์ N/A
บางนา ธันวาคม
พ.ศ. 2544
โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
สาขาบางนา)
500,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส ธิงค์สเปซ, ซูเปอร์สปอร์ต, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, โพโรโระ อควาปาร์ค, บางนา ฮอลล์, อาคารสำนักงาน CentralPlaza Bangna Enhancement Project เก็บถาวร 2016-03-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
พระราม 2 [REIT] 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2545
โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2603 273,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย เอ็กซ์ บีทูเอส ธิงค์สเปซ, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ออฟฟิศเมท, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ฟิตเนส เฟิร์สท์, พระราม 2 ฮอลล์, ท็อปส์ คลับ N/A
รัตนาธิเบศร์ ธันวาคม
พ.ศ. 2546
โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์)
นนทบุรี 140,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟ ซีเนม่า, บีเอ็นบี โฮม, อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์, ฟิตเนส เฟิร์สท์ N/A
ภูเก็ต เฟสติวัล 9 กันยายน พ.ศ. 2547 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(สรรพสินค้าเซ็นทรัล)
ภูเก็ต 137,000 ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เจ็ทส์ ฟิตเนส, เอสเอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า Central Phuket Project Information เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
แจ้งวัฒนะ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2551
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา แจ้งวัฒนะ)
นนทบุรี 310,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ออฟฟิศเมท, ฟิตเนส เฟิร์สท์, เดอะริงค์, เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า, แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ N/A
พัทยา [REIT] 23 มกราคม พ.ศ. 2552 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น พัทยาบีช/บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2)
ชลบุรี 210,000 เซ็นทรัล, เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, โรงแรมฮิลตัน พัทยา CentralFestival Pattaya Beach
อุดร 8 เมษายน
พ.ศ. 2552
โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ สาขา อุดรธานี)
อุดรธานี 250,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ออฟฟิศเมท, ท็อปส์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, สปอร์ตเวิลด์, ฟิตเนส เฟิร์สท์, โรงแรมเซ็นทาราและศูนย์ประชุมอุดรธานี, อุดรธานี ฮอลล์ CentralPlaza Udonthani เก็บถาวร 2012-09-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ชลบุรี 29 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้)
ชลบุรี 156,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ออฟฟิศเมท, ท็อปส์, บิ๊กซี, เอสเอฟ ซีเนม่า, ฟิตเนส เฟิร์สท์ CentralPlaza Chonburi เก็บถาวร 2012-04-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ขอนแก่น 3 ธันวาคม
พ.ศ. 2552
เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น)
ขอนแก่น 200,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส ธิงค์สเปซ, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟ ซีเนม่า, ฟิตเนส เฟิร์สท์, ขอนแก่น ฮอลล์ CentralPlaza Khonkaen เก็บถาวร 2009-11-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
เชียงราย 30 มีนาคม
พ.ศ. 2554
เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์)
เชียงราย 110,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ออฟฟิศเมท CentralPlaza Chiangrai เก็บถาวร 2012-04-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
พิษณุโลก 20 ตุลาคม
พ.ศ. 2554
เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ สาขา พิษณุโลก)
พิษณุโลก 100,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ออฟฟิศเมท CentralPlaza Phitsanulok เก็บถาวร 2012-01-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
พระราม 9 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ. ซีพีเอ็น พัทยา/บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์)
กรุงเทพมหานคร 214,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส ธิงค์สเปซ, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า, ฟิตเนส เฟิร์สท์, ฮาร์เบอร์แลนด์, เดอะริงค์, ฟู้ดรีพับลิค CentralPlaza Grand Rama 9 เก็บถาวร 2012-05-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
สุราษฎร์ธานี [REIT] 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์)
สุราษฎร์ธานี 130,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟ ซีเนม่า, สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ CentralPlaza Suratthani เก็บถาวร 2012-09-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ลำปาง [REIT] 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สิ้นสุด พ.ศ. 2584 ลำปาง 110,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟ ซีเนม่า CentralPlaza Lampang เก็บถาวร 2012-11-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
อุบล [REIT] 5 เมษายน พ.ศ. 2556 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ สาขา อุบลราชธานี)
อุบลราชธานี 151,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ออฟฟิศเมท, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, โรงแรมเซ็นทารา, อุบลราชธานี ฮอลล์ CentralPlaza Ubonratchathani เก็บถาวร 2013-03-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
เชียงใหม่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่)
เชียงใหม่ 260,000 เซ็นทรัล, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ออฟฟิศเมท, เพาเวอร์บาย, เวอร์จิน แอคทีฟ ฟิตเนส CentralFestival Chiangmai เก็บถาวร 2013-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
หาดใหญ่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา หาดใหญ่)
สงขลา 295,000 เซ็นทรัล, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, ท็อปส์, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, ฟิตเนส เฟิร์สท์, หาดใหญ่ ฮอลล์ CentralFestival Hatyai[ลิงก์เสีย]
สมุย 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 สิ้นสุด พ.ศ. 2586 สุราษฎร์ธานี 76,000 เซ็นทรัล, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ CentralFestival Samui เก็บถาวร 2014-03-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ศาลายา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สิ้นสุด พ.ศ. 2587 นครปฐม 185,500 เซ็นทรัล, ท็อปส์, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, เอสเอฟ ซีเนม่า CentralPlaza Salaya เก็บถาวร 2014-08-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ระยอง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น ระยอง)
ระยอง 155,000 โรบินสัน, ท็อปส์, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ระยอง ฮอลล์, ตลาดมาร์เก็ต มาร์เก็ต, เซเลบริตี้ ฟิตเนส, โรงแรมเซ็นทารา วัน CentralPlaza Rayong เก็บถาวร 2015-05-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
เวสต์เกต 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุด พ.ศ. 2586
(แวนเทจ กราวด์)
นนทบุรี 352,000 เซ็นทรัล, ท็อปส์, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, เอสบี ดีไซน์ สแควร์, อิเกีย, เวอร์จิน แอคทีฟ ฟิตเนส, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ฮอลล์, เมกา ฮาร์เบอร์แลนด์ เวสต์เกต CentralPlaza WestGate เก็บถาวร 2015-08-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
อีสต์วิลล์ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สิ้นสุด พ.ศ. 2588 กรุงเทพมหานคร 150,000 เซ็นทรัล, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส ธิงค์สเปซ, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, เวอร์จิน แอคทีฟ ฟิตเนส, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ CentralFestival EastVille เก็บถาวร 2015-11-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
นครศรี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น นครศรีธรรมราช)
นครศรีธรรมราช 90,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟ ซีเนม่า, ตลาดมาร์เก็ต มาร์เก็ต CentralPlaza Nakhon Si Thammarat เก็บถาวร 2016-07-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โคราช 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ. ซีพีเอ็น โคราช)
นครราชสีมา 233,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, บีทูเอส ธิงค์สเปซ, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า, เวอร์จิน แอคทีฟ ฟิตเนส, โคราช ฮอลล์, ตลาดเซ็นซ่า มาร์เก็ต, โรงแรมเซ็นทารา CentralPlaza Nakhon Ratchasima เก็บถาวร 2017-03-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มหาชัย 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ สาขามหาชัย)
สมุทรสาคร 131,250 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เอสเอฟ ซีเนม่า, อีททะเล, ตลาดสามสมุทร CentralPlaza Mahachai เก็บถาวร 2017-11-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ภูเก็ต ฟลอเรสตา 10 กันยายน พ.ศ. 2561 สิ้นสุด พ.ศ. 2599 ภูเก็ต 242,800 เซ็นทรัล, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, พิพิธภัณฑ์อควาเรีย, เทลส์ ออฟ ไทยแลนด์, บีทูเอส, สวนนิทรรศการ ไตรภูมิ, โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์, โรงแรมโคซิ -
เซ็นทรัล วิลเลจ [JVM] 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ)
สมุทรปราการ 80,000 เซ็นทรัล, ท็อปส์, บีทูเอส เอาท์เล็ต, ซูเปอร์สปอร์ต แฟคทอรี, คลับ 21, ฟู้ดวิลเลจ Central Village
ศรีราชา 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุด พ.ศ. 2594 ชลบุรี 130,000 เพลย์เฮาส์ สไตล์ ไลบรารี, ดีไซน์เฮาส์ อะ ลิฟวิง เพลซ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ศูนย์อาหารฟู้ดพาร์ค, บีทูเอส ธิงค์สเปซ, ออโต้วัน, ศรีราชา ซีนีเพล็กซ์, เจ็ทส์ ฟิตเนส, ศรีราชา ฮอลล์, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
อยุธยา 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ สาขาอยุธยา)
พระนครศรีอยุธยา 130,000 โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ฟู้ดพาร์ค, บีทูเอส ธิงค์สเปซ, ออโต้วัน, เจ็ทส์ ฟิตเนส, เอสเอฟ ซีเนม่า, อยุธยา ฮอลล์, ตลาดเพลินนคร, โรงแรมเซ็นทารา
จันทบุรี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เจ้าของกรรมสิทธิ์ จันทบุรี 64,000 ท็อปส์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, บีเอ็นบี โฮม, ฟู้ดพาทิโอ, ออโต้วัน, จันทบุรี ซีนีเพล็กซ์, เจ็ทส์ ฟิตเนส, จันทบุรี ฮอลล์, ตลาดจันท์เจ้า
เดอะช้อปเปส แอท แกรนด์ พระราม 9
เบ็ล แกรนด์ อเวนิว กันยายน พ.ศ. 2561 โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น พัทยา/บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์)
กรุงเทพมหานคร ท็อปส์, เซเว่น อีเลฟเว่น
จี ทาวเวอร์ส กันยายน พ.ศ. 2561 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น พัทยา/บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์)
สตาร์บัคส์
เมกาซิตี้ บางนา
เมกาบางนา [JVI] สิงหาคม พ.ศ. 2564 โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลเวิลด์)
สมุทรปราการ 577,500 เซ็นทรัล, ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส ธิงค์สเปซ, ซูเปอร์สปอร์ต, ซูเปอร์สปอร์ต แอคทีฟ, ออฟฟิศเมท, อิเกีย, โฮมโปร, บิ๊กซี, ฟิตเนส เฟิร์สท์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, บลูโอ, ซับซีโร่, ฟู้ดรีพับลิค, เมกา ฮาร์เบอร์แลนด์, โรงเรียนนานาชาติดิศยะศริน, ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ Mega Bangna
ดิ เอสพละนาด
ดิ เอสพละนาด สิงหาคม พ.ศ. 2564 โครงการซื้อกิจการ สิ้นสุด พ.ศ. 2583 กรุงเทพมหานคร 105,000 ท็อปส์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก, บลูโอ, วี ฟิตเนส โซไซตี้, เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ The Esplanade
ดิ อเวนิว
เจ อเวนิว ทองหล่อ สิงหาคม พ.ศ. 2564 โครงการซื้อกิจการ สิ้นสุด พ.ศ. 2567 กรุงเทพมหานคร 8,385 วิลล่า มาร์เก็ต, วี เดอะซิกเนเจอร์ J Avenue
ลา วิลล่า พหลโยธิน สิ้นสุด พ.ศ. 2579 5,634 วิลล่า มาร์เก็ต La Villa
พัทยา อเวนิว สิ้นสุด พ.ศ. 2578 ชลบุรี 24,630 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, บลูโอ, วิลล่า มาร์เก็ต, ฟิตเนส 7 Pattaya Avenue
รัชโยธิน เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.รัชโยธิน อเวนิว)
กรุงเทพมหานคร 3,459 วิลล่า มาร์เก็ต Avenue Ratchayothin
นวมินทร์ ซิตี้ สิ้นสุด พ.ศ. 2581 16,731 วิลล่า มาร์เก็ต, บ็อช โชว์รูม Nawamin City Avenue
มาร์เก็ต เพลส
บางบอน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โครงการซื้อกิจการ สิ้นสุด พ.ศ. 2567 กรุงเทพมหานคร 7,169 อีโค่ ริง, บีควิก, เอ็กคลูซีฟ ไลฟ์ ฟิตเนส Marketplace Bangbon
ประชาอุทิศ สิ้นสุด พ.ศ. 2567 6,139 แม็กซ์เวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต Marketplace Prachautis
สุขาภิบาล 3 สิ้นสุด พ.ศ. 2580 7,150 ท็อปส์ Marketplace Sukhaphiban3
นางลิ้นจี่ สิ้นสุด พ.ศ. 2590 11,500 ท็อปส์, โฮมโปร เอส Marketplace Nanglinchee
นวมินทร์ สิ้นสุด พ.ศ. 2580 4,135 ท็อปส์, บีทูเอส Marketplace Nawamin
ดุสิต สิ้นสุด พ.ศ. 2592 6,058 ท็อปส์ Marketplace Dusit
กรุงเทพกรีฑา [JVS] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2594 5,000 ท็อปส์, บีทูเอส Marketplace Krungthepkreetha
เพาเวอร์เซ็นเตอร์
เพชรเกษม สิงหาคม พ.ศ. 2564 โครงการซื้อกิจการ สิ้นสุด พ.ศ. 2578 กรุงเทพมหานคร 46,270 บิ๊กซี, แม็คโคร ฟู้ดเซอร์วิส, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท Petchakasem Power Center
เอกมัย สิ้นสุด พ.ศ. 2578 15,165 บิ๊กซี, อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์, มิสเตอร์ ดีไอวาย Ekkamai Power Center
  • JVM โครงการร่วมลงทุนระหว่าง ซีพีเอ็น และ มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย
  • JVI โครงการร่วมลงทุนระหว่าง ซีพีเอ็น โดย สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ และ อิคาโน่ เอเชีย แอนด์ เม็กซิโก
  • REIT โครงการบริหารโดย ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซีพีเอ็น รีเทล โกรท โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ศูนย์การค้าที่ลงทุนในต่างประเทศแก้ไข

ชื่อสาขา ปีที่เริ่มให้บริการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ สิทธิ์ในที่ดิน จังหวัดที่ตั้ง พื้นที่รวม ห้างสรรพสินค้าหลัก เว็บไซต์ทางการ
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น โกบอล)
เมืองชาห์อาลัม (มาเลเซีย) 259,000 ห้างสรรพสินค้าโซโก้ มาเลเซีย, วิลเลจ โกรเซอร์, โรงภาพยนตร์ ทีจีวี ซีนีม่าส์และเมย์แบงก์ไอแมกซ์ Central I-City

โครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแก้ไข

ศูนย์การค้าแก้ไข

ชื่อสาขา กำหนดเปิดให้บริการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ สิทธิ์ในที่ดิน จังหวัดที่ตั้ง พื้นที่รวม ผู้เช่าหลัก เว็บไซต์ทางการ
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
เอ็มบาสซี เฟส 2
(ส่วนต่อขยาย)
อยู่ระหว่างการออกแบบ โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ. ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล และ
บจ. เตียง จิราธิวัฒน์)
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ค้าปลีก, อาคารสำนักงาน
เซ็นทรัล ช้อปปิง เซ็นเตอร์
เวสต์วิลล์ ไตรมาส 4 พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ นนทบุรี 93,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส ธิงค์สเปซ, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
นครสวรรค์ พ.ศ. 2567 นครสวรรค์ 76,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ออฟฟิศเมท, โก! ว้าว, โรงแรมเซ็นทารา, คอนโดมิเนียม, เวลเนส เซ็นเตอร์, สวนสาธารณะ, ไชนีสมาร์เก็ต, โรงพยาบาลสินแพทย์ นครสวรรค์
นครปฐม นครปฐม 69,000 เซ็นทรัล, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส , ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์ ,ออโต้วัน, ออฟฟิศเมท, โก! ว้าว, สวนสาธารณะ, ตลาดปฐมสโมสร, ปฐมคลับ, โรงแรม, คอนโดมิเนียม, บ้านจัดสรร
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค [JVD] พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2597
(สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์)
กรุงเทพมหานคร 440,000 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค, โรงแรมดุสิตธานี, ดุสิต เรสซิเดนเซส และดุสิต พาร์คไซด์, เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซส Dusit Central Park
มาร์เช่ ทองหล่อ
มาร์เช่ ทองหล่อ[JVU] 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2592 กรุงเทพมหานคร 62,000 ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, มาร์เช่ ออฟฟิเศส Marche' 55
  • JVD โครงการร่วมลงทุนระหว่าง ซีพีเอ็น และ เครือดุสิตธานี
  • JVS โครงการร่วมลงทุนระหว่าง ซีพีเอ็น โดย สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ และ แสนสิริ
  • JVU โครงการร่วมลงทุนระหว่าง ซีพีเอ็น โดย สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ และ ยูนิเวนเจอร์

คอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรรแก้ไข

ชื่อโครงการ กำหนดเปิดใช้งาน รูปแบบการพัฒนาโครงการ สิทธิ์ในที่ดิน จังหวัดที่ตั้ง ความสูง
แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง กันยายน พ.ศ. 2561 โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์)
กรุงเทพมหานคร
เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 กันยายน พ.ศ. 2561 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์)
เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
เชียงใหม่ 26 ชั้น
เอสเซ็นท์ ระยอง ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
ระยอง 26 ชั้น
เอสเซ็นท์ ขอนแก่น ไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ ขอนแก่น)
ขอนแก่น 24 ชั้น
เอสเซ็นท์ นครราชสีมา ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
นครราชสีมา 22 ชั้น(อาคาร A)
17 ชั้น(อาคาร B)
เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี พ.ศ. 2562 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
อุบลราชธานี 14 ชั้น
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
เชียงใหม่ 8 ชั้น
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
เชียงราย 8 ชั้น
ฟีล พหลโยธิน 34[3] ไตรมาส 4 พ.ศ. 2562 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
กรุงเทพมหานคร
นิยาม บรมราชชนนี พ.ศ. 2563 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2563 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
เชียงใหม่
นินญา กัลปพฤกษ์ เปิดตัว พ.ศ. 2563 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
กรุงเทพมหานคร
เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก เปิดตัว พ.ศ. 2563 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
พิษณุโลก
เอสเซ็นท์ นครราชสีมา 2 เปิดตัว พ.ศ. 2563 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
นครราชสีมา 33 ชั้น
เอสเซ็นท์ ระยอง 2 เปิดตัว พ.ศ. 2564 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
ระยอง 23 ชั้น
เอสเซ็นท์ หาดใหญ่ เปิดตัว พ.ศ. 2564 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
สงขลา 36 ชั้น
นิรติ บางนา เปิดตัว พ.ศ. 2564 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
สมุทรปราการ
นิรติ เชียงราย เปิดตัว พ.ศ. 2564 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
เชียงราย
นิรติ ดอนเมือง เปิดตัว พ.ศ. 2564 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เบ็ล แอสเซทส์)
กรุงเทพมหานคร
เอสเซ็นท์ อเวนิว ระยอง เปิดตัว พ.ศ. 2564 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
ระยอง
เอสเซ็นท์ วิลล์ อยุธยา เปิดตัว พ.ศ. 2564 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
พระนครศรีอยุธยา
ฟีล ภูเก็ต เปิดตัว พ.ศ. 2564 เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์)
ภูเก็ต

ธุรกิจโรงแรมแก้ไข

ชื่อโครงการ กำหนดเปิดใช้งาน ที่ตั้งโครงการ จังหวัดที่ตั้ง หมายเหตุ
Hilton Pattaya พ.ศ. 2552 เซ็นทรัล พัทยา ชลบุรี
Centara Hotel & Convention Center Udon Thani พ.ศ. 2552 เซ็นทรัล อุดร อุดรธานี
Centara Korat พ.ศ. 2565 เซ็นทรัล โคราช นครราชสีมา
go! Hotel Bowin พ.ศ. 2566 โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ บ่อวิน ชลบุรี
Centara One Rayong พ.ศ. 2566 เซ็นทรัล ระยอง ระยอง
Centara Ubonratchathani พ.ศ. 2566 เซ็นทรัล อุบล อุบลราชธานี
Dusit Thani Bangkok พ.ศ. 2567 ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค กรุงเทพมหานคร
go! Hotel Lad Krabang พ.ศ. 2567 โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

อ้างอิงแก้ไข

http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=CPN&language=th&country=TH

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข