ถนนพระรามที่ 1 (อักษรโรมัน: Thanon Rama I) เป็นถนนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นจากถนนบำรุงเมือง ตัดกับถนนรองเมือง (ทางแยกกลางสะพานกษัตริย์ศึก) เข้าสู่แขวงรองเมือง ข้ามทางรถไฟจากสถานีกรุงเทพ ตัดกับถนนพระรามที่ 6 (แยกพงษ์พระราม) ลอดใต้ทางพิเศษศรีรัช ข้ามคลองสวนหลวง และตัดกับถนนบรรทัดทอง (แยกเจริญผล) เข้าสู่แขวงวังใหม่ ผ่านกรีฑาสถานแห่งชาติ ตัดกับถนนพญาไท (แยกปทุมวัน) เข้าสู่แขวงปทุมวัน ผ่านย่านสยาม ตัดกับถนนอังรีดูนังต์ (แยกเฉลิมเผ่า) ผ่านวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ และไปสิ้นสุดที่ถนนราชดำริ บริเวณย่านราชประสงค์ โดยมีถนนที่ตรงต่อเนื่องออกไปคือถนนเพลินจิต

พระรามที่ 1
ป้ายถนนพระรามที่ 1 บริเวณแยกราชประสงค์ พ.ศ. 2561
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว1.756 ไมล์ (2.826 กิโลเมตร)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถนนบำรุงเมือง / ถนนรองเมือง ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถนนราชดำริ / ถนนเพลินจิต ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ถนนพระรามที่ 1 ช่วงสยามสแควร์ พ.ศ. 2549

ประวัติ แก้

ถนนพระรามที่ 1 เดิมชื่อ "ถนนปทุมวัน" สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อถนนปทุมวัน ตั้งแต่สะพานยศเส (สะพานกษัตริย์ศึก) ถึงถนนราชดำริ เป็น "ถนนพระรามที่ 1" เพราะถนนสายนี้เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกในสมัยธนบุรีใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับจากราชการที่เขมรเข้ามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี ปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยผ่านเส้นทางถนนพระรามที่ 1 ผ่านจุดที่เป็นสะพานยศเสซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสะพานกษัตริย์ศึก และได้ทรงพักทำพิธีสระสนานที่วัดสะแก ซึ่งต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเป็นวัดสระเกศ

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน ถนนถนนพระรามที่ 1 ทิศทาง: กษัตริย์ศึก – ราชประสงค์
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนพระรามที่ 1 (กษัตริย์ศึก – ราชประสงค์)
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกกษัตริย์ศึก เชื่อมต่อจาก:   ถนนบำรุงเมือง
  ถนนกรุงเกษม ไปสะพานขาว   ถนนกรุงเกษม ไปถนนหลวง, ถนนพระรามที่4
สะพานกษัตริย์ศึก ข้ามคลองผดุงกรุงเกษม
สะพานกษัตริย์ศึก ข้ามสายเหนือ, สายตะวันออกเฉียงเหนือ
0+161 ไม่มี   ถนนรองเมือง ไปถนนจรัสเมือง, ถนนเจริญเมือง
แยกซอยวัดบรมนิวาส เชื่อมต่อจาก:   ถนนพระรามที่ 6
0+439 แยกพงษ์พระราม   ถนนพระรามที่ 6 ไปอุรุพงษ์   ถนนพระรามที่ 6 ไปจารุเมือง
ตรงไป:   ถนนพระรามที่ 1 ไป เจริญผล
0+782 แยกเจริญผล   ถนนบรรทัดทอง ไปสะพานเหลือง   ถนนบรรทัดทอง ไปเพชรพระราม
ตรงไป:   ถนนพระรามที่ 1 ไป ปทุมวัน
1+500 แยกปทุมวัน   ถนนพญาไท ไปราชเทวี   ถนนพญาไท ไปสามย่าน
ตรงไป:   ถนนพระรามที่ 1 ไป เฉลิมเผ่า
2+100 แยกเฉลิมเผ่า ไม่มี   ถนนอังรีดูนังต์ ไปอังรีดูนังต์
ตรงไป:   ถนนพระรามที่ 1 ไป ราชประสงค์
2+600 แยกราชประสงค์   ถนนราชดำริ ไปประตูน้ำ   ถนนราชดำริ ไปศาลาแดง
ตรงไป:   ถนนเพลินจิต
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

กายภาพ แก้

 • ความยาว 2,826 เมตร จากสะพานกษัตริย์ศึก-ถนนราชดำริ
 • เขตถนน 24.5-29 เมตร
 • ผิวจราจร 15.5-21.5 เมตร แบบแอสฟัลต์
 • จำนวนช่องจราจร 4 ช่อง (สะพานกษัตริย์ศึก) 5 ช่อง (เชิงสะพานกษัตริย์ศึกถึงแยกปทุมวัน และบริเวณสถานีสยาม) และ 6 ช่อง (แยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ ยกเว้นบริเวณด้านใต้ของสถานีสยาม)
 • ทางเท้า ด้านซ้าย กว้าง 3.5-6 เมตร ด้านขวากว้าง 5 เมตร[1]
 • เกาะกลางถนน เป็นเส้นทางยกระดับของรถไฟฟ้าบีทีเอส ตั้งแต่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติของสายสีลม ถึงสี่แยกราชประสงค์ โดยถนนพระรามที่ 1 เป็นที่ตั้งของสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และสถานีสยาม ซึ่งเป็นสถานีร่วมของสายสีลมและสายสุขุมวิท

สถานที่สำคัญ แก้

หน่วยงานราขการ แก้

 1. กระทรวงพลังงาน
 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถาบันการศึกษา แก้

 1. โรงเรียนวัดชัยมงคล
 2. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ศาสนสถาน แก้

 1. วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม)
 2. วัดชัยมงคล (วัดช่างแสง)
 3. วัดปทุมวนาราม

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า แก้

 1. โลตัส สาขาพระราม 1
 2. สเตเดียมวัน
 3. ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์
 4. ศูนย์การค้าสยาม ดิสคัฟเวอรี่
 5. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สยามสแควร์
 6. ศูนย์การค้าสยาม เซ็นเตอร์
 7. เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์
 8. ศูนย์การค้าสยามสแควร์
 9. ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
 10. ศูนย์การค้าสยาม พารากอน
 11. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

หมายเหตุ : เรียงตามทิศทางจากแยกกษัตริย์ศึก

อาคารสำนักงาน แก้

 1. อาคารศรีจุลทรัพย์
 2. เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิสเศส

พิพิธภัณฑ์/หอศิลป แก้

 1. พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน
 2. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สนามกีฬา แก้

 1. กรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)

โรงพยาบาล แก้

 1. โรงพยาบาลตำรวจ

อ้างอิง แก้

 1. สถิติจราจร ปี 2548 สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′57″N 100°31′01″E / 13.749028°N 100.516806°E / 13.749028; 100.516806