ถนนพระรามที่ 1 (อักษรโรมัน: Thanon Rama I) เป็นถนนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นจากถนนบำรุงเมือง ตัดกับถนนรองเมือง (ทางแยกกลางสะพานกษัตริย์ศึก) เข้าสู่แขวงรองเมือง ข้ามทางรถไฟจากสถานีกรุงเทพ ตัดกับถนนพระรามที่ 6 (แยกพงษ์พระราม) ลอดใต้ทางพิเศษศรีรัช ข้ามคลองสวนหลวง และตัดกับถนนบรรทัดทอง (แยกเจริญผล) เข้าสู่แขวงวังใหม่ ผ่านกรีฑาสถานแห่งชาติ ตัดกับถนนพญาไท (แยกปทุมวัน) เข้าสู่แขวงปทุมวัน ผ่านย่านสยาม ตัดกับถนนอังรีดูนังต์ (แยกเฉลิมเผ่า) ผ่านวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ และไปสิ้นสุดที่ถนนราชดำริ บริเวณย่านราชประสงค์ โดยมีถนนที่ตรงต่อเนื่องออกไปคือถนนเพลินจิต

พระรามที่ 1
ป้ายถนนพระรามที่ 1 บริเวณแยกราชประสงค์ พ.ศ. 2561
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว1.756 ไมล์ (2.826 กิโลเมตร)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถนนบำรุงเมือง / ถนนรองเมือง ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถนนราชดำริ / ถนนเพลินจิต ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ถนนพระรามที่ 1 ช่วงสยามสแควร์ พ.ศ. 2549

ประวัติ แก้

ถนนพระรามที่ 1 เดิมชื่อ "ถนนปทุมวัน" สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อถนนปทุมวัน ตั้งแต่สะพานยศเส (สะพานกษัตริย์ศึก) ถึงถนนราชดำริ เป็น "ถนนพระรามที่ 1" เพราะถนนสายนี้เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกในสมัยธนบุรีใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับจากราชการที่เขมรเข้ามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี ปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยผ่านเส้นทางถนนพระรามที่ 1 ผ่านจุดที่เป็นสะพานยศเสซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสะพานกษัตริย์ศึก และได้ทรงพักทำพิธีสระสนานที่วัดสะแก ซึ่งต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเป็นวัดสระเกศ

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน ถนนถนนพระรามที่ 1 ทิศทาง: กษัตริย์ศึก – ราชประสงค์
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนพระรามที่ 1 (กษัตริย์ศึก – ราชประสงค์)
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกกษัตริย์ศึก เชื่อมต่อจาก:   ถนนบำรุงเมือง
  ถนนกรุงเกษม ไปสะพานขาว   ถนนกรุงเกษม ไปถนนหลวง, ถนนพระรามที่4
สะพานกษัตริย์ศึก ข้ามคลองผดุงกรุงเกษม
สะพานกษัตริย์ศึก ข้ามสายเหนือ, สายตะวันออกเฉียงเหนือ
0+161 ไม่มี   ถนนรองเมือง ไปถนนจรัสเมือง, ถนนเจริญเมือง
แยกซอยวัดบรมนิวาส เชื่อมต่อจาก:   ถนนพระรามที่ 6
0+439 แยกพงษ์พระราม   ถนนพระรามที่ 6 ไปอุรุพงษ์   ถนนพระรามที่ 6 ไปจารุเมือง
ตรงไป:   ถนนพระรามที่ 1 ไป เจริญผล
0+782 แยกเจริญผล   ถนนบรรทัดทอง ไปสะพานเหลือง   ถนนบรรทัดทอง ไปเพชรพระราม
ตรงไป:   ถนนพระรามที่ 1 ไป ปทุมวัน
1+500 แยกปทุมวัน   ถนนพญาไท ไปราชเทวี   ถนนพญาไท ไปสามย่าน
ตรงไป:   ถนนพระรามที่ 1 ไป เฉลิมเผ่า
2+100 แยกเฉลิมเผ่า ไม่มี   ถนนอังรีดูนังต์ ไปอังรีดูนังต์
ตรงไป:   ถนนพระรามที่ 1 ไป ราชประสงค์
2+600 แยกราชประสงค์   ถนนราชดำริ ไปประตูน้ำ   ถนนราชดำริ ไปศาลาแดง
ตรงไป:   ถนนเพลินจิต
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

กายภาพ แก้

 • ความยาว 2,826 เมตร จากสะพานกษัตริย์ศึก-ถนนราชดำริ
 • เขตถนน 24.5-29 เมตร
 • ผิวจราจร 15.5-21.5 เมตร แบบแอสฟัลต์
 • จำนวนช่องจราจร 4 ช่อง (สะพานกษัตริย์ศึก) 5 ช่อง (เชิงสะพานกษัตริย์ศึกถึงแยกปทุมวัน และบริเวณสถานีสยาม) และ 6 ช่อง (แยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ ยกเว้นบริเวณด้านใต้ของสถานีสยาม)
 • ทางเท้า ด้านซ้าย กว้าง 3.5-6 เมตร ด้านขวากว้าง 5 เมตร[1]
 • เกาะกลางถนน เป็นเส้นทางยกระดับของรถไฟฟ้าบีทีเอส ตั้งแต่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติของสายสีลม ถึงสี่แยกราชประสงค์ โดยถนนพระรามที่ 1 เป็นที่ตั้งของสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และสถานีสยาม ซึ่งเป็นสถานีร่วมของสายสีลมและสายสุขุมวิท

สถานที่สำคัญ แก้

หน่วยงานราชการ แก้

 1. กระทรวงพลังงาน
 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถาบันการศึกษา แก้

 1. โรงเรียนวัดชัยมงคล
 2. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 3. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสนสถาน แก้

 1. วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม)
 2. วัดชัยมงคล (วัดช่างแสง)
 3. วัดปทุมวนาราม

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า แก้

 1. โลตัส สาขาพระราม 1
 2. สเตเดียมวัน
 3. ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์
 4. ศูนย์การค้าสยาม ดิสคัฟเวอรี่
 5. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สยามสแควร์
 6. ศูนย์การค้าสยาม เซ็นเตอร์
 7. เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์
 8. ศูนย์การค้าสยามสแควร์
 9. ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
 10. ศูนย์การค้าสยาม พารากอน
 11. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อาคารสำนักงาน แก้

 1. อาคารศรีจุลทรัพย์
 2. เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิสเศส

พิพิธภัณฑ์/หอศิลป แก้

 1. พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน
 2. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สนามกีฬา แก้

 1. กรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)

โรงพยาบาล แก้

 1. โรงพยาบาลตำรวจ

หมายเหตุ : เรียงตามจากแยกกษัตริย์ศึก-แยกราชประสงค์

อ้างอิง แก้

 1. สถิติจราจร ปี 2548 สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°44′57″N 100°31′01″E / 13.749028°N 100.516806°E / 13.749028; 100.516806