แสนสิริ

บริษัทธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Sansiri Public Company Limited ชื่อย่อ: Sansiri PLC) (ชื่อย่อหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: SIRI)[3] กลุ่มบริษัทแสนสิริมีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยโครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทจะมากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย อาทิเช่น โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม[4]

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:SIRI
ก่อตั้ง28 กันยายน พ.ศ. 2527 (39 ปี)
ผู้ก่อตั้งเศรษฐา ทวีสิน[1]
อภิชาติ จูตระกูล[1]
วันจักร์ บุรณศิริ[1]
สำนักงานใหญ่
สิริ แคมปัส 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
อภิชาติ จูตระกูล (ประธานกรรมการ)
อุทัย อุทัยแสงสุข (กรรมการผู้จัดการใหญ่)[2]
ผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม โรงแรม
รายได้34,973.59 ล้านบาท (2565)
สินทรัพย์127,451.47 ล้านบาท (2565)
บริษัทในเครือพลัส พร็อพเพอร์ตี้
เว็บไซต์https://www.sansiri.com

ประวัติ

แก้

เริ่มก่อตั้งขื้นในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2527 ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในนามบริษัท แสนสำราญโฮลดิ้ง จำกัด[5] เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม จูตระกูล[6]และบริษัท สิริภิญโญในเครือตระกูลล่ำซำ โดยมีเศรษฐา ทวีสิน, อภิชาติ จูตระกูล และวันจักร์ บุรณศิริ เป็นผู้ก่อตั้ง[1] ในช่วงแรกบริษัททำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของตระกูล[7]ต่อมาบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มโครงการแรกเมื่อปี 2531 "บ้านไข่มุก" ที่ หัวหิน จากนั้นในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ได้โอนกรรมสิทธิ์การเช่าอาคารสำนักงานสิริภิญโญให้แก่บริษัทแสนสำราญในราคา 556 ล้านบาท พร้อมเพิ่มทุนการจดทะเบียนจาก 60 ล้าน บาท เป็น 120 ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท แสนสิริ จำกัด พร้อมกับเปิดตัวโครงการ “ปิยะสาธร” , “พฤกษาสิริ 1” , “พฤษภาสิริ 2” “แสนสราญ 2” ตามลำดับ[8] โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538[9] และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

โดยที่บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อ 28 กันยายน พ.ศ. 2527 โดยกลุ่มจูตระกูล แรกเริ่มใช้ชื่อว่า บริษัทแสนสำราญ โฮลดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แสนสำราญ เปิดโครงการแรกคือ "บ้านไข่มุก" ที่หัวหินในปี 2531[10] และในปี 2536 เปิดโครงการ "บ้านแสนสิริ" ในซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เงินลงทุน 615 ล้านบาท[11] และในปี 2537 กลุ่มล่ำซำเข้ามาถือหุ้นจำนวนร้อยละ 50 % และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทแสนสิริจำกัด[12] ในปี 2538 บริษัทแปรสภาพเป็นมหาชน[13] โดยประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นด้านการพัฒนาโครงการอาคารชุดใจกลางเมืองเพื่อขาย หรือให้เช่า และอาคารสำนักงานให้เช่า ในช่วงเหตุการณ์ วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 บริษัทใช้กลยุทธ์ตัดราคา 50-60%[6] หลังเหตุการณ์คลี่คลายลง แสนสิริหันมาลงทุนที่ดินแนวราบ อาทิ บ้านจัดสรร แทนอาคารสูงใจกลางเมือง[14][15] และเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวแห่งแรก ในปี 2544 นาราสิริ วัชรพล ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 บริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังด้านงานบริหารอาคาร[16] นิติบุคคลอาคารชุด บริหารทรัพย์สินและการขาย โดยจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าว ภายใต้ชื่อ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ (ซึ่งปัจจุบันได้บริหารงานโครงการต่าง ๆ การซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์และคอนโด[17] ต่างๆ ให้กับบริษัททุกโครงการ) อันส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมครบวงจรมากยิ่งขึ้น และส่วนหนึ่งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอันเป็นการส่งเสริมโครงการที่อยู่ในการพัฒนาของบริษัทด้วย และในปี พ.ศ. 2542 - 2543 บริษัทได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจครั้งสำคัญจากเดิมที่เป็นการพัฒนาอาคารสูงในเขตใจกลางเมืองไปสู่การพัฒนาที่ดินแนวราบ อันได้แก่ โครงการบ้านจัดสรรในปี พ.ศ. 2545 ต่อเนื่องปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มขึ้นอีกในธุรกิจโรงแรม อพาร์ตเมนต์ และอาคารพาณิชย์ให้เช่า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจและในทำเลท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเป็นการลงทุนโดยตรงและในรูปของการเข้าถือหุ้นและ ร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ

การประกอบธุรกิจ

แก้

กลุ่มบริษัทแสนสิริมีการประกอบธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม อันได้แก่ [4]

 • ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : ประกอบด้วย ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม และ ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า โดยมีธุรกิจคอมมูนิตี้ รีเทล ภายใต้ชื่อ “ฮาบิโตะ มอลล์” ซึ่งเป็นการเปิดให้ร้านค้าและร้านอาหารเช่าพื้นที่
 • ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ : ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจบริการด้านการบริหารและจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมบริการตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ (Brokerage Service) การบริหารด้านการขายโครงการ (Sales Management) บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Consultancy) และการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management), ธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection), ธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง  
 • กลุ่มธุรกิจการลงทุน : ปัจจุบันมีการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินแผนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในบริษัทร่วมในธุรกิจด้านพลังงานสะอาด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แก้
 • ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 [18]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละของทุนชำระแล้ว*

1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,716,981,883 10.43
2 UBS AG SINGAPORE BRANCH 1,498,394,480 9.10
3 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1,193,267,873 7.25
4 น.ส. ชนัญดา ทวีสิน 773,002,734 4.82
5 นาย วันจักร์ บุรณศิริ 615,469,201 3.74
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 543,427,672 3.30
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 386,466,212 2.35
8 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์ 350,000,000 2.13
9 นาย อภิชาติ จูตระกูล 321,900,000 1.96
10 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 250,000,000 1.52
Total 7,648,910,055 47.00

รางวัล

แก้
ปี รางวัล สาขา ผล
2566 Thailand Zocial Awards 2023[19] Best Brand Performance on Social Media กลุ่มธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่อยู่อาศัย ชนะ
2563 Marketeer No.1 Brand Thailand ปี 2019-2020 แบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ชนะ

โครงการที่อยู่อาศัย

แก้

บริษัทแสนสิริได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม มาแล้วถึง 38 ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยโครงการแรกคือ บ้านไข่มุก หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และต่อมาได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ดังนี้

•บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ภายใต้ชื่อแบรนด์ บ้านแสนสิริ, นาราสิริ, เศรษฐสิริ, บุราสิริ, ฮาบิเทีย, สราญสิริ, คณาสิริ และ อณาสิริ

•ทาวน์โฮม ภายใต้ชื่อแบรนด์ Tiger Lane, DEMI, ทาวน์ อเวนิว, อณาสิริ,​ สิริ เพลส, เมททาวน์, 1517 นิมมาน, สิริ สแควร์ และ สิริ อเวนิว

•คอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อแบรนด์ 98Wireless, Khun by yoo Inspired by Starck, The Monument, SHUSH, XT, Via, HAUS, THE LINE, EDGE, FLO by Sansiri, NIA by Sansiri, THE BASE, HAY Hua Hin, dcondo, THE MUVE, VAY, condo me, La Habana และ La Casita

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "ขับเคลื่อนวงการอสังหาฯไทยก้าวสู่ระดับโลก ฝันยิ่งใหญ่จอมทัพแสนสิริ "อภิชาติ จูตระกูล"". www.thairath.co.th. 2016-01-17.
 2. Promrup, Kunsuda (2024-02-16). ""อุทัย อุทัยแสงสุข" ผงาดขึ้นนั่ง President แสนสิริ : อินโฟเควสท์". สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2024-02-16. สืบค้นเมื่อ 2024-02-16.
 3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. 4.0 4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 5. "ประวัติความเป็นมา บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) SIRI | แสนสิริ (62)". investor.sansiri.com.
 6. 6.0 6.1 นิตยสารผู้จัดการ 2542
 7. นิตยสารผู้จัดการ 2542
 8. องค์กรแห่งความสุข ฉบับแสนสิริ
 9. บริษัท แสนสิริจำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
 10. จากบ้านไข่มุก ถึง 98 Wireless ตอกย้ำผู้นำ "คอนโด" ตลอดกาล
 11. ประวัติบริษัทแสนสิริ ไทม์ไลน์
 12. ส่องเส้นทาง อภิชาติ จูตระกูล วางเสาหลัก "แสนสำราญ" สู่ "แสนสิริ"
 13. 39 ปี แสนสิริ พลิก 1 ล้าน สู่แสนล้าน
 14. 30 ปีที่ผ่านมา อสังหาไทยบ้านเราผ่านอะไรมาบ้าง
 15. ขอเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า
 16. ทำความรู้จักงานบริหารของนิติบุคคลคอนโด นิติบุคคลอาคารชุด
 17. คอนโดให้เช่า
 18. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 19. "ประกาศผล Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 แบรนด์และผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลยกทัพร่วมงานคับคั่ง". ไทยรัฐ. 2023-02-24. สืบค้นเมื่อ 2023-02-25.