แขวงพระโขนงเหนือ

แขวงในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

พระโขนงเหนือ เป็นแขวงหนึ่งของเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แขวงพระโขนงเหนือ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Phra Khanong Nuea
วัดธาตุทอง
แผนที่เขตวัฒนา เน้นแขวงพระโขนงเหนือ
แผนที่เขตวัฒนา เน้นแขวงพระโขนงเหนือ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด3.425 ตร.กม. (1.322 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด22,221 คน
 • ความหนาแน่น6,487.88 คน/ตร.กม. (16,803.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10110,
10260 [เฉพาะซอยสุขุมวิท 73, 75, 75/1, 77/1, 79, 81 และถนนอ่อนนุช เลขที่ 1-299 (เลขคี่), 2-252 (เลขคู่)]
รหัสภูมิศาสตร์103903
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงพระโขนงเหนือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขตวัฒนา มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2564 พื้นที่ เขตวัฒนา." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1039&rcodeDesc=เขตวัฒนา 2565. สืบค้น 6 พฤษภาคม 2565.