แขวงคลองตันเหนือ

แขวงในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลองตันเหนือ เป็นแขวงหนึ่งของเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองตันเหนือ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khlong Tan Nuea
เอ็มควอเทียร์ ศูนย์การค้าภายในพื้นที่แขวง
เอ็มควอเทียร์ ศูนย์การค้าภายในพื้นที่แขวง
แผนที่เขตวัฒนา เน้นแขวงคลองตันเหนือ
แผนที่เขตวัฒนา เน้นแขวงคลองตันเหนือ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด7.031 ตร.กม. (2.715 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด49,841 คน
 • ความหนาแน่น7,088.75 คน/ตร.กม. (18,359.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10110
รหัสภูมิศาสตร์103902
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงคลองตันเหนือตั้งอยู่ทางตอนกลางของเขตวัฒนา มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2564 พื้นที่ เขตวัฒนา." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1039&rcodeDesc=เขตวัฒนา 2565. สืบค้น 6 พฤษภาคม 2565.