แขวงคลองตัน

แขวงในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลองตัน เป็นแขวงหนึ่งของเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองตัน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khlong Tan
อุทยานเบญจสิริเมื่อ พ.ศ. 2563
อุทยานเบญจสิริเมื่อ พ.ศ. 2563
แผนที่เขตคลองเตย เน้นแขวงคลองตัน
แผนที่เขตคลองเตย เน้นแขวงคลองตัน
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.895 ตร.กม. (0.732 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด10,573 คน
 • ความหนาแน่น5,579.42 คน/ตร.กม. (14,450.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10110
รหัสภูมิศาสตร์103302
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงคลองตันตั้งอยู่ทางตอนกลางของเขตคลองเตย มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงดังนี้

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1033&rcodeDesc=เขตคลองเตย 2564. สืบค้น 3 พฤษภาคม 2565.