แขวงบางกะปิ

แขวงในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางกะปิ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

แขวงบางกะปิ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Kapi
โรงพยาบาลพระราม 9
แผนที่เขตห้วยขวาง เน้นแขวงบางกะปิ
แผนที่เขตห้วยขวาง เน้นแขวงบางกะปิ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตห้วยขวาง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.408 ตร.กม. (2.088 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด19,582 คน
 • ความหนาแน่น3,620.93 คน/ตร.กม. (9,378.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10310
รหัสภูมิศาสตร์101702
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงบางกะปิตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตห้วยขวาง มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1017&rcodeDesc=เขตห้วยขวาง 2566. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2567.