แขวงบางจาก (เขตพระโขนง)

แขวงในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางจาก เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

แขวงบางจาก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Chak
วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร
แผนที่เขตพระโขนง เน้นแขวงบางจาก
แผนที่เขตพระโขนง เน้นแขวงบางจาก
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระโขนง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด8.815 ตร.กม. (3.403 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด64,629 คน
 • ความหนาแน่น7,331.71 คน/ตร.กม. (18,989.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10260
รหัสภูมิศาสตร์100905
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางจากตั้งอยู่ทางตอนกลางเยื้องตะวันออกของเขตพระโขนง มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1009&rcodeDesc=เขตพระโขนง 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.