บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524[2] ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท โดยลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย (กระทรวงการคลัง) ภาคเอกชนไทยและเบลเยียม (เวียมองตาน เอส.เอ.) ทั้งนี้เพื่อประกอบธุรกิจเหมืองแร่ และโรงถลุงแร่สังกะสีสำหรับผลิตโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสม

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประเภทเหมืองแร่
อุตสาหกรรมทรัพยากร
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:PDI
ก่อตั้ง10 เมษายน พ.ศ. 2524
สำนักงานใหญ่อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 26-27, 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. [1]
บุคลากรหลัก
นาย อาสา สารสิน (ประธานกรรมการ)
นาย สดาวุธ เตชะอุบล (ประธานคณะกรรมการบริหาร)
นาย ทอมมี่ เตชะอุบล (กรรมการผู้จัดการ)
เว็บไซต์http://www.padaeng.com

บริษัทผาแดงอินดัสทรี มีเหมืองแร่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด และมีโรงถลุงแร่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และมีโรงผลิตแคลไซน์ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมการสำรวจแร่ทั้งในและต่างประเทศ มีพนักงานจำนวน 840 คน

ปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้น ประมาณร้อยละ 13.8 และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 2 ของบริษัท[3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 BALI VENTURES LIMITED 49,087,200 21.72%
2 กระทรวงการคลัง 31,200,000 13.81%
3 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7,301,070 3.23%
4 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์ 3,958,500 1.75%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,855,460 1.71%

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. "ประวัติ บริษัท ผาแดงอินดันทรี จำกัด (มหาชน)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-05-16. สืบค้นเมื่อ 2010-12-18.
  3. รายงานประจำปีของบริษัทจากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  4. http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorshareholder_p1.jsp?txtSymbol=PDI&selectPage=5

แหล่งข้อมูลอื่น แก้