พจน์ สารสิน (25 มีนาคม พ.ศ. 2448 - 28 กันยายน พ.ศ. 2543) นายกรัฐมนตรีคนที่ 9 ของประเทศไทย นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยที่เป็นพลเรือนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แต่ภายหลังได้ลาออกเนื่องจากมีความเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลเกี่ยวกับการรับรองรัฐบาลเบาได๋ แห่งเวียดนามใต้ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา

พจน์ สารสิน
นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 9
ดำรงตำแหน่ง
21 กันยายน พ.ศ. 2500 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2500[1]
(0 ปี 101 วัน)
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้า จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ถัดไป จอมพล ถนอม กิตติขจร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำรงตำแหน่ง
14 มิถุนายน พ.ศ. 2509 – 9 เมษายน พ.ศ. 2512
ถัดไป ศ.ดร.พิมล กลกิจ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 มีนาคม พ.ศ. 2448
บ้านพักถนนสุรศักดิ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เสียชีวิต 28 กันยายน พ.ศ. 2543 (95 ปี)
พรรคการเมือง พรรคสหประชาไทย
คู่สมรส ท่านผู้หญิง ศิริ สารสิน
ลายมือชื่อ

ประวัติและครอบครัวแก้ไข

พจน์ สารสิน เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2448 ที่บ้านพักถนนสุรศักดิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของพระยาสารสินสวามิภักดิ (เทียนฮี้ สารสิน) กับคุณหญิง สุ่น สมรสกับท่านผู้หญิง ศิริ สารสิน ศึกษาครั้งแรกที่ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ต่อจากนั้นถูงส่งไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา เมื่อกลับสู่ประเทศไทยเข้าเรียนวิชากฎหมาย จนสอบได้เนติบัณฑิตไทยเมื่อปี พ.ศ. 2472 และศึกษาวิชากฎหมายในประเทศอังกฤษ

โดยที่บิดา คือพระยาสารสินสวามิภักดิ์ (เทียนฮี้; อักษรจีน: 黄天喜)[2] นั้นเป็นแพทย์ชาวจีนอพยพเชื้อสายไหหลำที่เดินทางมาอาศัยยังประเทศไทยตั้งแต่ราว พ.ศ. 2443 และรับราชการเป็นแพทย์หลวงประจำราชสำนัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยตระกูลสารสินถือเป็นตระกูลนักธุรกิจที่มั่งคั่งและมีชื่อเสียงตระกูลหนึ่ง และมีสายสัมพันธ์อันดีกับทางราชการมาโดยตลอด[3]

พจน์ สารสิน สมรสกับท่านผู้หญิง สิริ สารสิน (สกุลเดิม: โชติกเสถียร) มีบุตรธิดารวมกันทั้งหมด 5 คน โดยที่บุตรชาย 2 คนแรก คือ พงส์ สารสิน เป็นนักธุรกิจและนักการเมืองที่มีชื่อเสียง และพลตำรวจเอก เภา สารสิน เป็นอดีตอธิบดีกรมตำรวจ, บุตรชายคนที่ 3 บัณฑิต บุญยะปาณะ เป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลัง และอาสา สารสิน เป็นอดีตราชเลขาธิการใน พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ[4][5][6]

ชีวิตการเมืองแก้ไข

พจน์ สารสิน เริ่มบทบาททางการเมืองด้วยการสนับสนุนของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี พ.ศ. 2490 และเข้าร่วมรัฐบาลในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในปี พ.ศ. 2491 และต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แต่ภายหลังได้ลาออกเนื่องจากมีความเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลเกี่ยวกับการรับรองรัฐบาลเบาได๋ แห่งเวียดนามใต้

ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2500 23.00 น. ทรงมีพระบรมราชโองการให้เลิกประกาศกฎอัยการศึกในบางจังหวัด โดยทรงยกเลิกกฎอัยการศึกทั้งหมด 46 จังหวัด และให้คงกฎอัยการศึกไว้ทั้งหมด 26 จังหวัด จากทั้งหมด 72 จังหวัด โดยนาย พจน์ สารสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ[7]

ในปี พ.ศ. 2506 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ[8]

งานระหว่างประเทศแก้ไข

ระหว่างปี พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2500 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ผู้แทนของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติ และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2500 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.)

การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแก้ไข

พจน์ สารสิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2500[9] หลังจากการทำรัฐประหารของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือจะต้องเร่งจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้บริสุทธิ์และยุติธรรมอันเป็นสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง และเป็นเหตุผลที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ใช้เป็นข้ออ้างในการ ยึดอำนาจจากรัฐบาลชุดเก่า หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว พจน์ สารสิน ก็ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ส.ป.อ. ตามเดิม หลังชีวิตราชการท่านพำนักอยู่ที่บ้านพักในกรุงเทพมหานคร และยุติบทบาททางการเมืองโดยสิ้นเชิง จนถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2543 รวมอายุได้ 95 ปีเศษ [10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. นายกรัฐมนตรีไทย (พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน), สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 30 มิถุนายน 2557
 2. [泰国] 洪林, 黎道纲主编 (April 2006). 泰国华侨华人研究. 香港社会科学出版社有限公司. p. 17. ISBN 962-620-127-4.
 3. Chris Baker, Pasuk Phongpaichit. A History of Thailand. Cambridge University Press. p. 98. ISBN 0-521-81615-7.
 4. "Pao Sarasin dies at 83". Bangkok Post. 2013-03-08. สืบค้นเมื่อ 2013-03-30.
 5. "Former deputy PM Pao Sarasin dies". The Nation (Thailand). 2013-03-09. สืบค้นเมื่อ 2013-03-30.
 6. Menues chroniques d'un séjour en Thaïlande (1989-1992)
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/084/8.PDF
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๙ ราย)
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งนายกรัฐมนตรี (นายพจน์ สารสิน) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอนพิเศษที่ 79ก วันที่ 21 กันยายน 2500
 10. ชีวประวัติจากสำนักนายกรัฐมนตรี
 11. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 81 ตอนที่ 42 วันที่ 7 พฤษภาคม 2507
 12. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ก่อนหน้า พจน์ สารสิน ถัดไป
แปลก พิบูลสงคราม    
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
(21 กันยายน พ.ศ. 25001 มกราคม พ.ศ. 2501)
  ถนอม กิตติขจร
ประภาส จารุเสถียร    
รองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
(9 มีนาคม พ.ศ. 251217 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514)
  ประภาส จารุเสถียร
หม่อมเจ้า ปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(13 ตุลาคม พ.ศ. 24921 มีนาคม พ.ศ. 2493)
  นายวรการบัญชา
(บุญเกิด สุตันตานนท์)
สุนทร หงส์ลดารมภ์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25117 มีนาคม พ.ศ. 2512)
  บุญชนะ อัตถากร
นายวรการบัญชา
(บุญเกิด สุตันตานนท์)
   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(23 กันยายน พ.ศ. 250026 กันยายน พ.ศ. 2500)
  เสริม วินิจฉัยกุล
พระประกาศสหกรณ์
(สดับ วีรเธียร)
   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
(11 ธันวาคม พ.ศ. 250617 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514)
  ยกเลิกตำแหน่ง
สถาปนาตำแหน่ง    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(14 มิถุนายน พ.ศ. 2509 - 9 เมษายน พ.ศ. 2512)
  ศาสตราจารย์ พิมล กลกิจ