สุนทร หงส์ลดารมภ์

สุนทร หงส์ลดารมภ์ (23 สิงหาคม พ.ศ. 2455 – 16 กันยายน พ.ศ. 2548) อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุนทร หงส์ลดารมภ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
ก่อนหน้า โชติ คุณะเกษม
ถัดไป เสริม วินิจฉัยกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
2 มิถุนายน พ.ศ. 2509 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
ก่อนหน้า พ.อ.พระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล)
ถัดไป พ.อ.พระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 สิงหาคม พ.ศ. 2455
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
เสียชีวิต 16 กันยายน พ.ศ. 2548 (93 ปี)
คู่สมรส ท่านผู้หญิง ลำเจียก หงส์ลดารมภ์
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ ลายมือชื่อของ สุนทร หงส์ลดารมภ์

ประวัติแก้ไข

สุนทร หงส์ลดารมภ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2455 ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์[1] เป็นบุตรของนายสองตอง และนางพลอย หงส์ลดารมภ์

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม 8 จากโรงเรียนเทพศิรินทร์[2] และได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยเวย์มัธ ประเทศอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี และจบปริญญาโทอักษรศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

การทำงานแก้ไข

สุนทร หงส์ลดารมภ์ ทำงานเป็นอาจารย์สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์พิเศษในโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนวัดบพิตรพิมุข และโรงเรียนเทพศิรินทร์ พ.ศ. 2482 ย้ายไปอยู่กรมโฆษณาเป็นหัวหน้าแผนกต่างประเทศและเป็นหัวหน้ากองต่างประเทศ ต่อมาใน พ.ศ. 2489 ได้ย้ายไปรับราชการเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของพลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ พ.ศ. 2493 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ (ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

การเมืองแก้ไข

รัฐบาลสฤษดิ์แก้ไข

พ.ศ. 2502 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์[3] ก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง[4] ต่อมา พ.ศ. 2506 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ อีกตำแหน่งหนึ่ง[5] จนกระทั่งจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506

รัฐบาลถนอมแก้ไข

หลังจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรม พลเอก ถนอม กิตติขจรได้จัดตั้งรัฐบาล โดยนายสุนทร หงส์ลดารมภ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่ออีกสมัย[6] ต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ[7] ก่อนจะลาออกเมื่อ พ.ศ. 2511[8]

รัฐบาลเกรียงศักดิ์แก้ไข

ต่อมาใน พ.ศ. 2520 นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์[9] ก่อนจะพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521[10]

ครอบครัวแก้ไข

สุนทร หงส์ลดารมภ์ สมรสกับท่านผู้หญิง ลำเจียก หงส์ลดารมภ์ (สกุลเดิม:โคบุตร) มีบุตรธิดารวม 6 คน คือ

 1. นายสมคะเน หงส์ลดารมภ์
 2. นายลิขิต หงส์ลดารมภ์
 3. นางกรรณิการ์ อุเทนสุต
 4. นายจีระ หงส์ลดารมภ์
 5. นายสาโรช หงส์ลดารมภ์
 6. นายสัณห์ หงส์ลดารมภ์

สุนทร หงส์ลดารมภ์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2548 สิริอายุ 92 ปี พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "บุคคลสำคัญ :: ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-05-02.
 2. นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ - หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งคณะรัฐมนตรี (จำนวน ๑๔ ราย)
 4. "นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ - กระทรวงการคลัง". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-10-09. สืบค้นเมื่อ 2015-05-02.
 5. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 29 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-02.
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๙ ราย)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ปรับปรุงและแต่งตั้งรัฐมนตรี (ให้นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และตั้งนายเสริม วินิจฉัยกุล ดำรงตำแหน่งแทน)
 8. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 30 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-02.
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 10. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 40 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-02.
 11. หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายสุนทร หงส์ลดารมภ์ (ม.ป.ช. ม.ว.ม. ท.จ.ว.) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2550 เวลา 17.00 น.
 12. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 13. รายนามผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๒ จากเว็บไชต์ thaiscout


ก่อนหน้า สุนทร หงส์ลดารมภ์ ถัดไป
สุกิจ นิมมานเหมินท์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
(9 กุมภาพันธ์ 2502 – 1 พฤษภาคม 2502)
  เกษม ศรีพยัคฆ์
เกษม ศรีพยัคฆ์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
(8 กรกฎาคม 2508 – 10 กรกฎาคม 2511)
  พจน์ สารสิน
พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา
(หุ่น ฮุนตระกูล)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2 มิถุนายน พ.ศ. 2509 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511)
  พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา
(หุ่น ฮุนตระกูล)