เปิดเมนูหลัก

สุนทร หงส์ลดารมภ์ (23 สิงหาคม พ.ศ. 2455 - 16 กันยายน พ.ศ. 2548) อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุนทร หงส์ลดารมภ์
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
ก่อนหน้า โชติ คุณะเกษม
ถัดไป เสริม วินิจฉัยกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
2 มิถุนายน พ.ศ. 2509 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
ก่อนหน้า พ.อ.พระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล)
ถัดไป พ.อ.พระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 สิงหาคม พ.ศ. 2455
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
เสียชีวิต 16 กันยายน พ.ศ. 2548
คู่สมรส ท่านผู้หญิง ลำเจียก หงส์ลดารมภ์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

สุนทร หงส์ลดารมภ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2455 ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์[1] เป็นบุตรของนายลองตอง และนางพลอย หงส์ลดารมภ์

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม 8 จากโรงเรียนเทพศิรินทร์[2] และได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยเวย์มัธ ประเทศอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี และจบปริญญาโทอักษรศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

การทำงานแก้ไข

สุนทร หงส์ลดารมภ์ ทำงานเป็นอาจารย์สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์พิเศษในโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนบพิตรพิมุข และโรงเรียนเทพศิรินทร์ พ.ศ. 2482 ย้ายไปอยู่กรมโฆษณาเป็นหัวหน้าแผนกต่างประเทศและเป็นหัวหน้ากองต่างประเทศ ต่อมาใน พ.ศ. 2489 ได้ย้ายไปรับราชการเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของพลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ พ.ศ. 2493 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ (ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

พ.ศ. 2502 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง[3] พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ อีกตำแหน่งหนึ่ง[4]

หลังจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ถึงแก่อสัญกรรม พลเอกถนอม กิตติขจรได้จัดตั้งรัฐบาล โดยนายสุนทร หงส์ลดารมภ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อ เมื่อ พ.ศ. 2508 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ ก่อนจะลาออกเมื่อ พ.ศ. 2511[5] ต่อมาใน พ.ศ. 2520 นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์[6] ก่อนจะพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521[7]

ครอบครัวแก้ไข

สุนทร หงส์ลดารมภ์ สมรสกับท่านผู้หญิง ลำเจียก หงส์ลดารมภ์ (สกุลเดิม:โคบุตร) มีบุตรธิดารวม 6 คน คือ

 1. นายสมคะเน หงส์ลดารมภ์
 2. นายลิขิต หงส์ลดารมภ์
 3. นางกรรณิการ์ อุเทนสุต
 4. นายจีระ หงส์ลดารมภ์
 5. นายสาโรช หงส์ลดารมภ์
 6. นายสัณห์ หงส์ลดารมภ์

สุนทร หงส์ลดารมภ์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2548 สิริอายุ 92 ปี พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. บุคคลสำคัญ :: ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
 2. นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ - หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ - กระทรวงการคลัง
 4. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 29 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 5. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 30 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 7. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 40 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 8. หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายสุนทร หงส์ลดารมภ์ (ม.ป.ช. ม.ว.ม. ท.จ.ว.) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2550 เวลา 17.00 น.
 9. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 10. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์