สุกิจ นิมมานเหมินท์

นักการเมืองชาวไทย

ศาสตราจารย์ สุกิจ นิมมานเหมินท์ (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 — 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519[1][2]) อดีตราชบัณฑิต อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีหลายกระทรวง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่[3] 3 สมัย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สอง 1 สมัย

ศาสตราจารย์
สุกิจ นิมมานเหมินท์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
ดำรงตำแหน่งร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ และประภาส จารุเสถียร
นายกรัฐมนตรี ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า
ถัดไป
ดำรงตำแหน่ง
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ก่อนหน้า ประภาส จารุเสถียร
ถัดไป ประกอบ หุตะสิงห์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2495
นายกรัฐมนตรี แปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้า หม่อมสนิทวงศ์เสนี
ถัดไป มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
ดำรงตำแหน่ง
21 กันยายน พ.ศ. 2500 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
นายกรัฐมนตรี พจน์ สารสิน
ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ
ถัดไป สุนทร หงส์ลดารมภ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
9 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
นายกรัฐมนตรี ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ถัดไป อภัย จันทวิมล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449
จังหวัดเชียงใหม่
เสียชีวิต 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 (69 ปี)
พรรค สหภูมิ
คู่สมรส อนงค์ อิศรภักดี
หม่อมหลวงบุปผา กุญชร
จินดา สุกัณศีล
ลายมือชื่อ Sukit Nimmahemin signature.svg

ประวัติแก้ไข

สุกิจ นิมมานเหมินท์ เกิดที่ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของหยี กับจันทร์ทิพย์ นิมมานเหมินท์[1] เข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนชัวย่งเส็งอนุกูลวิทยา ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเดวิชแอนด์เอลมันส์ สหรัฐอเมริกา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชีวิตครอบครัวได้สมรสครั้งแรกกับอนงค์ อิศรภักดี[1] มีบุตรด้วยกันสามคนได้แก่ อรสา, อุสุม และอัศวิน แต่ภายหลังได้หย่ากันสุกิจจึงสมรสครั้งที่สองกับหม่อมหลวงบุปผา นิมมานเหมินท์ (ราชสกุลเดิม: กุญชร)[4] นักเขียนชาวไทย เจ้าของนามปากกา "ดอกไม้สด" แต่ไม่มีบุตรด้วยกัน ครั้นหม่อมหลวงบุปผาเสียชีวิต จึงสมรสครั้งที่สามกับจินดา สุกัณศีล มีบุตรชายคนเดียวคือกฤดา นิมมานเหมินท์[5]

การทำงานแก้ไข

ศ.สุกิจ นิมมานเหมินท์ เริ่มรับราชการในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกพฤฒิสภา และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491 เป็นสมัยแรก และได้รับเลือกตั้งอีก 2 ครั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2500[6] ในสังกัดพรรคสหภูมิ[7][8][9]

นอกจากนี้ยังได้รับตำแหน่งในทางการเมืองหลายตำแหน่ง อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ครม.23[10], ครม.24[11]) กระทรวงเศรษฐการ[12] กระทรวงศึกษาธิการ และรองนายกรัฐมนตรี

สุกิจ นิมมานเหมินท์ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอุตสาหกรรม พ.ศ. 2495[13]

ถึงแก่อนิจกรรมแก้ไข

สุกิจ นิมมานเหมินท์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ณ วัดธาตุทอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 "สุกิจ นิมมานเหมินท์ : หัวหน้าพรรคสหภูมิ". เดลินิวส์. 1 Jan 2016. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-02-27. สืบค้นเมื่อ 10 Apr 2016.
 2. ย้อนเหตุการณ์ที่เชียงใหม่[ลิงก์เสีย]
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-02-02. สืบค้นเมื่อ 2011-03-15.
 5. "ประวัติศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์". มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นเมื่อ 10 Apr 2016.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
 7. นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. 2551[ลิงก์เสีย]
 8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 9. สังกัดพรรคสหภูมิ
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
 11. ประกาศตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรีชั่วคราว (รัฐบาลชั่วคราว ซึ่งมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี)
 12. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (จำนวน ๒๙ ราย)
 13. กระทู้ถามที่ ส. ๕/๒๕๐๑ ของนายทองดี อิสราชีวิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบเลิกกิจการธนาคารอุตสาหกรรม
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๓ ง หน้า ๔๒, ๗ มกราคม ๒๕๐๑
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๔๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2022-05-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๒๐ ง หน้า ๔๘๕, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี เก็บถาวร 2022-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๙๔ ง หน้า ๒๓๗๗, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๔
ก่อนหน้า สุกิจ นิมมานเหมินท์ ถัดไป
เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
(21 กันยายน 2500 – 20 ตุลาคม 2501)
  สุนทร หงส์ลดารมภ์