อภัย จันทวิมล เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450 ที่ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี[1] เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมคณะลูกเสือแห่งชาติ ในคณะกรรมการลูกเสือโลก ขององค์การลูกเสือโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ถึง 2514

อภัย จันทวิมล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้าสุกิจ นิมมานเหมินท์
ดำรงตำแหน่ง
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
นายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์
ถัดไปเกรียง กีรติกร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450
จันทบุรี ประเทศไทย
เสียชีวิต16 เมษายน พ.ศ. 2536 (86 ปี)
คู่สมรสคุณหญิงทองก้อน จันทวิมล ธิดา 2 บุตร 1

ในพ.ศ. 2514 เขาได้รับรางวัลบรอนซ์วูลฟ์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับจากองค์การลูกเสือโลก และมอบโดยคณะกรรมการลูกเสือโลกในฐานะที่มีการสนับสนุนส่งเสริมกิจการลูกเสือโลก ในการประชุมลูกเสือโลกครั้งที่ 22

ประวัติ แก้

อภัย จันทวิมล เข้าศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต่อมา ได้เดินทางไปศึกษาวิชากฎหมายที่ประเทศอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พ.ศ. 2459

นายอภัย สมรสกับ คุณหญิงทองก้อน จันทวิมล (สกุลเดิม บุณยัษฐิติ) พ.ศ. 2490 เขาได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมสามัญศึกษา และ พ.ศ. 2494 เป็นอธิบดีกรมพลศึกษา[2] พ.ศ. 2504 ถึง 2511 ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพ.ศ. 2513[3] ถึง 2514 และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพ.ศ. 2515 ถึง 2517[1] ต่อมา ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่[4] นายอภัย ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อปี 2536 สิริอายุ 86 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 หอประวัติ มจพ.[ลิงก์เสีย]
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิบดีกรมพลศึกษา
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (พลเอก กฤษณ์ สีวะรา พลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์ นายมนูญ บริสุทธิ์ นายอภัย จันทวิมล นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์)
 4. หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๘, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๑๔๐๑, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เก็บถาวร 2009-02-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๙๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๑
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๔๙๕๕, ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๔๑ ง หน้า ๑๓๗๐, ๕ มิถุนายน ๒๕๐๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๘ ตอนที่ ๗๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘๘, ๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๒๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
 • Dr. László Nagy, 250 Million Scouts, The World Scout Foundation and Dartnell Publishers, 1985, complete list through 1981, from which the French Scoutopedia article is sourced

แหล่งข้อมูลอื่น แก้