มหาวิทยาลัยลอนดอน

มหาวิทยาลัยลอนดอน (อังกฤษ: University of London) มหาวิทยาลัยลอนดอน (อักษรย่อโดยส่วนมาก Lond หรือในบางโอกาส LONDIN) เป็น มหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกและเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยตั้งอยู่ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากข้อมูลในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 มหาวิทยาลัยประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เป็นวิทยาลัยภาคีสมาชิก 18 แห่ง, สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยซึ่งขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยโดยตรงอีกสามแห่ง ปัจุบันมหาวิทยาลัยลอนดอนมีนักศึกษาซึ่งในสังกัด University of London (Worldwide) โดยการศึกษาทางไกลมากกว่า 52,000 คนและ นักศึกษากำลังภายในวิทยาเขต 161,270 คนซึ่งสังกัดวิทยาลัยที่เป็นภาคีสมาชิกหรือสถาบันในสังกัดของมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตในปี ค.ศ. 1836 เพื่อเป็นทำหน้าที่ดำเนินการสอบและออกปริญญาบัตรแก่นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรจาก University College London และ King's College London และ "สถาบัน องค์กรหรือคณะบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา ที่อยู่ในพระนครหรือแห่งหนใดก็ภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งสหราชอาณาจักร", หากนับจากวันที่ได้รับพระบรมราชาอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นหนึ่งในสามสถาบันที่สามารถอ้างสิทธิ์ในความเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสามในประเทศอังกฤษและในปี ค.ศ. 1900 ทางมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในกำกับได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปเป็นสหพันธ์ซึ่งมีวิทยาลัยที่เป็นภาคีสมาชิกของมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันได้ดำเนินการภายใต้พระบรมราชโองการจัดตั้งฉบับที่สี่ซึ่งประกาศในปี ค.ศ. 1863 และอยู่ความควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยลอนดอน ค.ศ. 2018

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลอนดอน

เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 มหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นองค์กรสหพันธ์ที่ประกอบจากองค์กรร่วม 18 องค์กร[1][2] อาทิ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (UCL), ราชวิทยาลัยแห่งลอนดอน (KCL), วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (LSE), วิทยาลัยบูรพศึกษาและอาฟริกาศึกษา (SOAS), วิทยาลัยเบอร์เบค, วิทยาลัยโกลด์สมิทส์, วิทยาลัยธุรกิจลอนดอน (LBS), วิทยาลัยควีนแมรี, วิทยาลัยรอยัลฮอลโลเวย์ และวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน (LSHTM) ส่วนหนึ่งในวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดคือ วิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน ได้ออกจากมหาวิทยาลัยลอนดอนไปแล้วอย่างเป็นทางการ ระหว่างการฉลองครบรอบหนึ่งศตวรรษของมหาวิทยาลัย เมื่อ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2007

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยลอนดอนอาจใช้ตัวอักษร 'Lond' (Londiniensis) ตามท้ายชื่อย่อวุฒิการศึกษา

อ้างอิงแก้ไข

  1. "About us". University of London. สืบค้นเมื่อ 29 September 2018.
  2. "How the University is run". University of London. สืบค้นเมื่อ 29 September 2018.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข