ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี

จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530) เป็นนายทหารและเป็นนักการเมือง อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

จอมพลอากาศ
ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม 2498 – 16 กันยายน 2500
นายกรัฐมนตรี แปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้า นายวรการบัญชา
ถัดไป หลวงยุทธศาสตร์โกศล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
6 ธันวาคม 2494 – 2 สิงหาคม 2498
นายกรัฐมนตรี แปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้า สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ
ถัดไป มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
2492–2500
ก่อนหน้า หลวงเทวฤทธิ์พันลึก
ถัดไป เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444
เสียชีวิต 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 (86 ปี)
พรรค พรรคเสรีมนังคศิลา
คู่สมรส คุณหญิงสอาดจิตต์ ฤทธาคนี (แยกจากกัน)
ประดับ ฤทธาคนี
บุตร 5 คน
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ ลายเช็นฟื้น.jpg

ประวัติแก้ไข

จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี มีนามเดิมว่า ฟื้น ฤทธาคนี เป็นบุตรของนายฟุ้ง ฤทธาคนีและนางพุดตาน ฤทธาคนี [1] ศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2452 สมัครเข้าโรงเรียนนายร้อย ประจำกรมทหารพราน และเป็นศิษย์การบินโรงเรียนการบินเบื้องต้น เมื่อ พ.ศ. 2456 เข้าประจำการกรมอากาศยาน กองทัพบก เมื่อ พ.ศ. 2457 ย้ายเหล่าทัพไปประจำกองทัพอากาศไทย ยศนายเรืออากาศเอก เมื่อ พ.ศ. 2470 และไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2477 [2]

รับราชการแก้ไข

ช่วงระหว่างสงครามอินโดจีน เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2484 ขณะนั้นท่านมียศเป็น นาวาอากาศโท ขุนรณนภากาศ ดำรงตำแหน่งรองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับฝูงบินพิบูลสงคราม นำเครื่องบินไปทิ้งระเบิดทำลายฐานทัพฝรั่งเศส ที่เมืองสตึงเตรง พระตะบองและเสียมราฐ [3] [4]

ช่วงปี พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2500 ท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้สถาปนา"โรงเรียนนายเรืออากาศ" (ปัจจุบันคือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช) และก็เกษียณอายุราชการที่กองบัญชาการทหารสูงสุด ในปี พ.ศ. 2504

บทบาททางการเมืองแก้ไข

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระหว่างปี พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2498

เป็นรองนายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. 2498 – พ.ศ. 2500[5] และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ช่วงสั้นๆ ในปีพ.ศ. 2500 ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม[6]

ถึงแก่อสัญกรรมแก้ไข

จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี ได้ถึงแก่อสัญกรรมลงเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 สิริอายุ 86 ปี 137 วัน มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2530 ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ยศทหารแก้ไข

 • 10 ธ.ค. 2463 : นายร้อยตรี
 • 8 พ.ค. 2469 : นายร้อยโท
 • 22 เม.ย. 2475 : นายร้อยเอก
 • 1 ธ.ค. 2479 : นายเรืออากาศเอก
 • 1 เม.ย. 2481 : นายนาวาอากาศตรี
 • 1 เม.ย. 2483 : นายนาวาอากาศโท
 • 19 มิ.ย. 2484 : นายนาวาอากาศเอก
 • 1 ม.ค. 2485 : พลอากาศตรี
 • 1 ม.ค. 2491 : พลอากาศโท
 • 7 ก.ค. 2493 : พลอากาศเอก
 • 16 เม.ย. 2495: พลเอก พลเรือเอก[7]
 • 20 ก.ค. 2497 : จอมพลอากาศ และเป็น"จอมพลอากาศ"คนแรกของกองทัพอากาศไทย[8] [2] [1]

หลักสูตรการทหารแก้ไข

ไทยแก้ไข

 
ปีกนักบินชั้นสูง ของ ทอ.สหรัฐ

ต่างประเทศแก้ไข

 • พ.ศ. 2497 - หลักสูตรนักบินชั้นสูง และเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของกองทัพอากาศสหรัฐ
 • พ.ศ. 2500 - หลักสูตรนักบิน ของกองทัพอากาศสาธารณรัฐจีน
 • พ.ศ. 2500 - หลักสูตรนักบิน ของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร
 • พ.ศ. 2500 - หลักสูตรนักบิน ของกองทัพอากาศสหภาพพม่า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 ประวัติจาก กองบัญชาการทหารสูงสุด[ลิงก์เสีย]
 2. 2.0 2.1 "ประวัติ จากกองทัพอากาศ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2004-12-14. สืบค้นเมื่อ 2007-11-07.
 3. ประวัติศาสตร์การรบของกองทัพอากาศไทย
 4. "ประวัติการยุทธทางอากาศ กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-11-16. สืบค้นเมื่อ 2007-11-07.
 5. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
 6. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-02-14. สืบค้นเมื่อ 2018-04-09.
 7. พระราชทานยศทหาร
 8. จอมพลอากาศคนแรกของกองทัพอากาศไทย
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๗๒ ง หน้า ๔๖๕๑, ๙ ธันวาคม ๒๔๙๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๘ ตอนที่ ๗๔ ง หน้า ๕๖๔๖, ๑๑ ธันวาคม ๒๔๙๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๒๙ ง หน้า ๒๐๕๒, ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๓๓๕, ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๘๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เก็บถาวร 2022-07-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๙๑๕, ๒๙ เมษายน ๒๔๘๔
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เก็บถาวร 2022-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๘๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙๑๓, ๘ กันยายน ๒๕๐๕
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ[ลิงก์เสีย], เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๐๙๑, ๓๐ กันยายน ๒๔๗๗
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความส่งเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาไปพระราชทาน, เล่ม ๕๓ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๙๙๓, ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๙
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘ เก็บถาวร 2022-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๓๐๓๙, ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๓
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๒๓ ง หน้า ๑๖๕๕, ๗ เมษายน ๒๔๙๖
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 72 ตอนที่ 74 หน้า 2279, 20 กันยายน 2498