ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี

จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530) อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข รองนายกรัฐมนตรี

จอมพลอากาศ
ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2500
ก่อนหน้า พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก
ถัดไป จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
(1 ปี 208 วัน)
ดำรงตำแหน่ง
31 มีนาคม พ.ศ. 2500 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
(0 ปี 179 วัน)
ก่อนหน้า พันเอก นายวรการบัญชา
(บุญเกิด สุตันตานนท์)
ถัดไป จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล
(ประยูร ศาสตระรุจิ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
ก่อนหน้า พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ
ถัดไป พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443
เสียชีวิต 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 (87 ปี)
พรรคการเมือง พรรคเสรีมนังคศิลา
คู่สมรส - คุณหญิงสอาดจิตต์ ฤทธาคนี (แยกจากกัน)
- ประดับ ฤทธาคนี
บุตร 5 คน
- ชาย 4 คน
- หญิง 1 คน
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี มีนามเดิมว่า ฟื้น ฤทธาคนี เป็นบุตรของนายฟุ้ง ฤทธาคนีและนางพุดตาน ฤทธาคนี [1] ศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2452 สมัครเข้าโรงเรียนนายร้อย ประจำกรมทหารพราน และเป็นศิษย์การบินโรงเรียนการบินเบื้องต้น เมื่อ พ.ศ. 2456 เข้าประจำการกรมอากาศยาน กองทัพบก เมื่อ พ.ศ. 2457 ย้ายเหล่าทัพไปประจำกองทัพอากาศไทย ยศนายเรืออากาศเอก เมื่อ พ.ศ. 2470 และไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2477 [2]

รับราชการแก้ไข

ช่วงระหว่างสงครามอินโดจีน เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2484 ขณะนั้นท่านมียศเป็น นาวาอากาศโท ขุนรณนภากาศ ดำรงตำแหน่งรองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับฝูงบินพิบูลสงคราม นำเครื่องบินไปทิ้งระเบิดทำลายฐานทัพฝรั่งเศส ที่เมืองสตึงเตรง พระตะบองและเสียมราฐ [3] [4]

บทบาททางการเมืองแก้ไข

ช่วงปี พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2500 ท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้สถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 [5][6] ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระหว่าง พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2498 รองนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2500[7] และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ช่วงสั้นๆ ในปี พ.ศ. 2500 ในรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม[8]

ถึงแก่อนิจกรรมแก้ไข

จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี เกษียณอายุราชการที่กองบัญชาการทหารสูงสุด ในปี พ.ศ. 2504 และ ถึงแก่อนิจกรรมลงเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 สิริอายุ 87 ปี มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2530 ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ยศทหารแก้ไข

 • 12 พ.ค. 2456 : นักเรียนนายร้อย
 • 1 พ.ค. 2463 : นักเรียนทำการนายร้อย
 • 10 ธ.ค. 2463 : นายร้อยตรี
 • 8 พ.ค. 2469 : นายร้อยโท
 • 22 เม.ย. 2475 : นายร้อยเอก
 • 1 ธ.ค. 2479 : นายเรืออากาศเอก
 • 1 เม.ย. 2481 : นายนาวาอากาศตรี
 • 1 เม.ย. 2483 : นายนาวาอากาศโท
 • 19 มิ.ย. 2484 : นายนาวาอากาศเอก
 • 1 ม.ค. 2485 : พลอากาศตรี
 • 1 ม.ค. 2491 : พลอากาศโท
 • 7 ก.ค. 2493 : พลอากาศเอก
 • 16 เม.ย. 2495: พลเอก พลเรือเอก[9]
 • ท่านได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นจอมพลอากาศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมพ.ศ. 2497 [1][2] เป็นจอมพลอากาศคนแรกของกองทัพอากาศไทย[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 ประวัติจาก กองบัญชาการทหารสูงสุด[ลิงก์เสีย]
 2. 2.0 2.1 ประวัติ จากกองทัพอากาศ
 3. ประวัติศาสตร์การรบของกองทัพอากาศไทย
 4. "ประวัติการยุทธทางอากาศ กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-11-16. สืบค้นเมื่อ 2007-11-07.
 5. ประวัติโรงเรียนนายเรืออากาศ
 6. วันนี้ในอดีต: 7 พฤษภาคม[ลิงก์เสีย]
 7. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
 8. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-02-14. สืบค้นเมื่อ 2018-04-09.
 9. พระราชทานยศทหาร
 10. จอมพลอากาศคนแรกของกองทัพอากาศไทย
 11. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2496" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 70 (29ง): 2052. 12 พฤษภาคม 2496. สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 12. เหรียญกล้าหาญ (ร.ก.)
 13. แจ้งความ เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
 14. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 915 วันที่ 19 เมษายน 2484
 15. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 79 ตอนที่ 83 วันที่ 8 กันยายน 2505
 16. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 8 ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 39 เล่ม 67 18 กรกฎาคม 2493