เปิดเมนูหลัก

สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ

พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรี[1][2]

สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
(0 ปี 308 วัน)
ก่อนหน้า ศ.ดร.เดือน บุนนาค
ถัดไป พล.อ.ผิน ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
(0 ปี 7 วัน)
ก่อนหน้า ปฐม โพธิ์แก้ว
ถัดไป พล.อ.อ.ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี
รักษาการแทนผู้ประศาสน์การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
8 เมษายน พ.ศ. 2494 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2495
ก่อนหน้า พล.ต.หลวงวิจิตรวาทการ
(วิจิตร วิจิตรวาทการ)
ถัดไป จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 5
ดำรงตำแหน่ง
6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
(1 ปี 166 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิต 24 มีนาคม พ.ศ. 2496

ประวัติแก้ไข

พล.ท.สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ เคยรับราชการในกองทัพบก ขณะมียศ พลตรี ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า[3] และรับราชการมียศสูงสุดที่ พลโท

ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2491 พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิรณชัย สวัสดิเกียรติ พร้อมด้วย พันโท ก้าน จำนงภูมิเวท พันเอก ขุนศิลปศรชัย และพันโท ละม้าย อุทยานานนท์ ได้ทำการรัฐประหาร และบังคับให้นายควง อภัยวงศ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี[4]

พล.ท.สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย รับตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2491 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต่อมาในพ.ศ. 2492 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนจะถูกปรับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในปีพ.ศ. 2494 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 2[5]

พล.ท.สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที 24 มีนาคม พ.ศ. 2496

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข