เปิดเมนูหลัก

จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2457 [1] - 14 เมษายน พ.ศ. 2503 [2]) อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร[3]

จอมพลอากาศ
เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
15 สิงหาคม พ.ศ. 2500 – 14 เมษายน พ.ศ. 2503 (ถึงแก่กรรม)
ก่อนหน้า จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี
ถัดไป พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2457
เสียชีวิต 14 เมษายน พ.ศ. 2503 (46 ปี)
คู่สมรส พรรณี วัฒนางกูร(เสียชีวิต)
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ ลายมือชื่อของ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร

จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก ศึกษาวิชาการบินจากกองโรงเรียนการบินที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2477 จบโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2489 และไปศึกษาต่อวิชาเสนาธิการที่ ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2493

ในช่วงสงครามอินโดจีน เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2484 ขณะนั้นท่านมียศเป็นเรืออากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร เป็นหัวหน้าหมู่บินลาดตระเวน 3 ลำ บริเวณบ้านยาง ถึงบ้านกูบ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี ท่านขับเครื่องบินขับไล่แบบที่ 9 (ฮอร์ค 2) ต่อสู้กับเครื่องบินทิ้งระเบิด และเครื่องบินขับไล่ของฝรั่งเศส เครื่องบินฝรั่งเศสถูกยิงตก 3 ลำ [4]

จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2503 [2] ขณะมียศเป็น พลอากาศโท หลังการประชุมกองทัพอากาศภาคพื้นแปซิฟิก ที่ไทเป ไต้หวัน เครื่องบินดักลาส C-54 Skymaster ที่เป็นพาหนะ เกิดอุบัติเหตุชนภูเขาเสียชีวิตทั้งลำ [5][6] และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นจอมพลอากาศในเวลาต่อมา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข