หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล)

(เปลี่ยนทางจาก ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล)

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล หรือ ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ [2] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ [3] กระทรวงสหกรณ์ [4]กระทรวงวัฒนธรรม[5] และรองนายกรัฐมนตรี[6][7]

หลวงยุทธศาสตร์โกศล
(ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล)
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
21 มีนาคม พ.ศ. 2500 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
นายกรัฐมนตรีแปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้าพลเอก ผิน ชุณหะวัณ
พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
พันเอก นายวรการบัญชา
ถัดไปพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
พลโท ประภาส จารุเสถียร
สุกิจ นิมมานเหมินท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
ดำรงตำแหน่ง
8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
นายกรัฐมนตรีแปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้าพลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ
ถัดไปพลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ [a]
ดำรงตำแหน่ง
28 มีนาคม พ.ศ. 2495 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2497
นายกรัฐมนตรีแปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้าสถาปนาตำแหน่ง
ถัดไปพลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
นายกรัฐมนตรีแปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้าแปลก พิบูลสงคราม
ถัดไปหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 – 19 กันยายน พ.ศ. 2500
ก่อนหน้าพลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์
ถัดไปพลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด19 ตุลาคม พ.ศ. 2436
เสียชีวิต11 ธันวาคม พ.ศ. 2518 (82 ปี)
ศาสนาพุทธ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพเรือไทย
ประจำการ2494-2500
ยศ พลเอก
จอมพลเรือ
พลอากาศเอก[1]
บังคับบัญชากองทัพเรือ

ประวัติ

แก้

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล มีนามเดิมว่า ประยูร ศาสตระรุจิ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494[8] ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2500

หลวงยุทธศาสตร์โกศล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ[9] เมื่อ พ.ศ. 2494-2495 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ ระหว่าง พ.ศ. 2495-2498 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่าง พ.ศ. 2498-2500 และรองนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2500 ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ให้เป็น "พลเอก จอมพลเรือ และ พลอากาศเอก" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2499[10]

ยศทหาร

แก้

ยศเสือป่า

แก้
 • 1 ธันวาคม 2463 – นายเรือโท กองเสือป่าหลวงเดินทะเล[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

เครื่องอิสริยาภรณ์สากล

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

แก้

เชิงอรรถ

แก้
 1. ก่อนวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2497 ชื่อเดิมคือ กระทรวงการสหกรณ์

อ้างอิง

แก้
 1. "ได้รับพระราชทานยศ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-08-14. สืบค้นเมื่อ 2018-08-01.
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 3. "รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ ๒๔". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-02-14. สืบค้นเมื่อ 2007-12-01.
 4. "รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒๕". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-11-11. สืบค้นเมื่อ 2007-11-30.
 5. "รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒๖". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-02-14. สืบค้นเมื่อ 2007-11-30.
 6. "รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒๖". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-02-14. สืบค้นเมื่อ 2007-11-30.
 7. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๕ ราย)
 10. "ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ให้เป็น "พลเอก จอมพลเรือ และ พลอากาศเอก"" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-08-14. สืบค้นเมื่อ 2018-08-01.
 11. พระราชทานยศนายเสือป่า
 12. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 13. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญปฏิบัติงานสหประชาชาติ, เล่ม 70 ตอนที่ 73 หน้า 4902, 17 พฤศจิกายน 2496
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 55 หน้า 4345, 27 มีนาคม 2481
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 72 ตอนที่ 67 หน้า 2130, 30 สิงหาคม 2498
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 72 ตอนที่ 74 หน้า 2279, 20 กันยายน 2498
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 73 ตอนที่ 11 หน้า 385, 31 มกราคม 2499

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้