จอมพลเรือ (ประเทศไทย)

จอมพลเรือ เป็นยศทหารชั้นสูงสุดของกองทัพเรือไทย โดยมียศที่เทียบเท่ากันของทั้งสามเหล่าทัพ ได้แก่ จอมพล (ทหารบก) และจอมพลอากาศ (ทหารอากาศ) โดยเป็นยศสูงกว่าพลเรือเอก และเป็นรองแต่เพียงจอมทัพไทยเท่านั้น (จอมทัพเป็นตำแหน่งมิใช่ยศทางการทหาร จอมทัพไทยหรือพระมหากษัตริย์ทรงดำรงยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ) ตำแหน่งนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2431 ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จอมพลเรือ
RTN OF-10 (Admiral of the Fleet).svg
อินทรธนูจอมพลเรือไทย
Flag Thai Admiral of the Fleet.svg
ธงหมายยศจอมพลเรือไทย
ประเทศ ไทย
สังกัตกองทัพเรือไทย
ระดับยศยศห้าดาว
สถาปนาพ.ศ. 2431
ยศที่สูงกว่าจอมทัพไทย
ยศที่ต่ำกว่าพลเรือเอก
ยศที่คล้ายคลึง

รายนามแก้ไข

ธงหมายยศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 ประเทศไทย
 การทหาร
 1. Royal Gazette, Awarding of Military Commissions, Volume 34, Page 2867, 31 December 2460 B.E.
 2. Royal Thai Army. "จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์". www.rta.mi.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 14 September 2016. สืบค้นเมื่อ 27 July 2016. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 3. Royal Gazette, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 4. Royal Gazette, ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 5. Royal Gazette, Awarding of Naval Commissions, Volume 30, Page 2441, 18 January 2456 B.E.
 6. Royal Thai Army. "จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์". www.rta.mi.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 16 September 2016. สืบค้นเมื่อ 27 July 2016. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 7. Royal Gazette, Announcement of Royal Decree, Volume 58, Page 981, 28 July 2484 B.E.
 8. Royal Thai Army. "จอมพล หลวงพิบูลสงคราม ( จอมพล แปลก พิบูลสงคราม )". www.rta.mi.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 26 August 2002. สืบค้นเมื่อ 27 July 2016. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 9. Royal Gazette, Announcement from the Secretariat of the Cabinet pertaining to the awarding of military ranks, Volume 76, Chapter 28, Page 12, 28 February 2502 B.E.
 10. Royal Thai Army. "จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์". www.rta.mi.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 28 April 2002. สืบค้นเมื่อ 27 July 2016. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 11. Royal Gazette, Announcement from the Office of the Prime Minister pertaining to the awarding of military ranks, Volume 81, Chapter 3, Page 1, 11 January 2507 B.E.
 12. Royal Thai Army. "จอมพล ถนอม กิตติขจร". www.rta.mi.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 18 September 2012. สืบค้นเมื่อ 27 July 2016. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/D/064/1.PDF
 14. Royal Gazette, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร