ผู้บัญชาการทหาร

ผู้บัญชาการทหาร (อังกฤษ: Commander-in-chief) หรือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อังกฤษ: Supreme Commander) คือผู้ที่สามารถใช้อำนาจสูงสุดหรือกองกำลังทหารทั้งปวงในประเทศ โดยทั่วไปผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้คือประมุขของรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลซึ่งอาจเป็นพลเรือนก็ได้

สำหรับในประเทศไทยมีตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ จอมทัพ ซึ่งเรียกว่า จอมทัพไทย[1] โดยจอมทัพไทยไม่ใช่ยศทหาร ผู้ที่ดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย คือ พระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งเป็นทั้งประมุขและผู้นำทหารทั้งประเทศ ทรงดำรงพระยศ จอมพล จอมพลเรือ และ จอมพลอากาศ[2][3]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560[ลิงก์เสีย] หมวด 2 มาตรา 8 พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่ง จอมทัพไทย
  2. "กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบจอมทัพ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-25. สืบค้นเมื่อ 2011-02-24.
  3. พระยศ จอมพล จอมพลเรือ และ จอมพลอากาศ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้