ผิน ชุณหะวัณ

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ หรือ หลวงชำนาญยุทธศาสตร์ (14 ตุลาคม พ.ศ. 2434 - 26 มกราคม พ.ศ. 2516) เป็นบิดาของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เกิดที่ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรของนายไข่ และ นางพลับ ชุณหะวัณ ชาวสวนและแพทย์แผนโบราณ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 8 คนหนึ่งในนั้นคือ พลโท พจน์ ชุณหะวัณ หรือ ขุนพจน์ศรศักดิ์[3]

จอมพล
ผิน ชุณหะวัณ
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., อ.ป.ร.2, ภ.ป.ร.1
ผินในปี 2497
ผู้ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าคณะทหารแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
8 พฤศจิกายน – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(0 ปี 2 วัน)
ก่อนหน้า ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (นายกรัฐมนตรี)
ถัดไป ควง อภัยวงศ์ (นายกรัฐมนตรี)
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 – 19 เมษายน พ.ศ. 2499
(4 ปี 134 วัน)
นายกรัฐมนตรี แปลก พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
ดำรงตำแหน่ง
12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
(3 ปี 278 วัน)
นายกรัฐมนตรี แปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้า พิศาล สุนาวิน
ถัดไป วิบูลย์ ธรรมบุตร
ผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 15
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
(5 ปี 360 วัน)
ก่อนหน้า พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส
ถัดไป พลเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 ตุลาคม พ.ศ. 2434
เมืองสมุทรสงคราม ประเทศสยาม
เสียชีวิต 26 มกราคม พ.ศ. 2516 (81 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส คุณหญิงวิบุลลักสม์ ชุณหะวัณ
สุภาพ ชุณหะวัณ
บุตร 6 คน
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
ประจำการ 2459 - 2497
ยศ RTA OF-10 (Field Marshal).svg จอมพล[1]
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[2]
บังคับบัญชา กองทัพบกไทย
กองทัพไทย

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ ถึงแก่อสัญกรรมในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2516 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมอายุ 81 ปี 104 วัน

บุตรธิดาแก้ไข

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ สมรสครั้งแรกกับคุณหญิงวิบุลลักสม์ ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2497) มีบุตร-ธิดา 5 คน คือ

 1. คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ (พ.ศ. 2456 - 2524) สมรสกับพล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์
 2. นางพร้อม ทัพพะรังสี (พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2542) สมรสกับ นายอรุณ ทัพพะรังสี เป็นมารดาของนายกร ทัพพะรังสี
 3. ท่านผู้หญิงเจริญ อดิเรกสาร (22 มกราคม พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2555) สมรสกับพล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร
 4. พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2541) สมรสกับท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ
 5. นางพูนสุข (พรสม) ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2465 - ปัจจุบัน) สมรสกับนายเฉลิม เชี่ยวสกุล

หลังจากคุณหญิงวิบุลลักสม์ถึงแก่อนิจกรรม จึงสมรสครั้งที่สองกับ นางสุภาพ ชุณหะวัณ มีบุตร 1 คน คือ

 1. นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ สมรสกับณัฏฐินี ชุณหะวัณ (สกุลเดิม สาลีรัฐวิภาค)

ชีวิตการรับราชการแก้ไข

จอมพลผิน ได้รับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ที่โรงเรียนนายสิบ กรมทหารที่ 4 ราชบุรี เมื่อมีอายุได้ 16 ปี เมื่อจบหลักสูตรสามารถสอบไล่ได้คะแนนดีเยี่ยม จึงได้เลื่อนขั้นไปศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยทหารบก จนจบ (รุ่นเดียวกับจอมพล แปลก พิบูลสงคราม) และได้พระราชทานยศเป็นนายร้อยตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2459[4] ประจำกรมทหารราบที่ 4 ราชบุรี หลังจากนั้นได้เข้าเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2471 ขณะอายุได้ 37 ปีมียศและบรรดาศักดิ์เป็น ร้อยเอก ขุนชำนาญยุทธศาสตร์ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "หลวงชำนาญยุทธศาสตร์"[5] และ พ.ศ. 2472 ได้เลื่อนยศเป็นพันตรีในเวลาถัดมา

จอมพลผิน ได้เข้าร่วมเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น

 1. พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย (มิได้เข้าร่วมโดยตรง เนื่องจากในขณะนั้นรับราชการอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี แต่ผู้บังคับบัญชาได้ให้มาสืบความลับในกรุงเทพมหานคร)
 2. พ.ศ. 2476 กบฏบวรเดช
 3. พ.ศ. 2483 สงครามอินโดจีน
 4. พ.ศ. 2485 สงครามมหาเอเซียบูรพา
 5. พ.ศ. 2488 ถูกปลดการเป็นทหารกองหนุนด้วยเหตุผลทางการเมือง จึงหันไปประกอบอาชีพทำสวนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. พ.ศ. 2490 ร่วมมือกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทำรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
 7. พ.ศ. 2498 ก่อตั้งกลุ่มการเมืองในซอยราชครู (ซอยพหลโยธิน 5) และผลักดันให้เกิดพรรคเสรีมนังคศิลา

ฉายาแก้ไข

จอมพลผิน ชุณหะวัณ ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่า "บุรุษผู้รักชาติจนน้ำตาไหล" หรือ "วีรบุรุษเจ้าน้ำตา" เนื่องจากให้สัมภาษณ์ในเหตุการณ์รัฐประหาร เมื่อปี พ.ศ. 2490 ว่าทำไปเพราะรักชาติ ขณะที่ให้สัมภาษณ์ทุกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มักน้ำตาไหลด้วยความตื้นตัน

เกียรติยศแก้ไข

บรรดาศักดิ์แก้ไข

 • 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2467: ขุนชำนาญยุทธศาสตร์[24]
 • 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2471: หลวงชำนาญยุทธศาสตร์[25]
 • 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2485: ประกาศยกเลิกบรรดาศักดิ์[26]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[27] ดังนี้

เชิงอรรถแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ได้รับพระราชทานยศจอมพล
 2. ได้รับพระราชทานยศพลอากาศเอก
 3. พระราชทานบรรดาศักดิ์ (หน้า ๖๓๒)
 4. พระราชทานยศนายทหารบก (หน้า ๔๙๘)
 5. พระราชทานบรรดาศักดิ์ (หน้า ๕๗๕)
 6. ประกาศ พระราชทานยศทหารบก (หน้า ๓๗๗)
 7. ประกาศ เรื่อง ตั้งผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ ๓
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 9. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๑๘๒๓)
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายทหารออกจากประจำการ
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๓๐๗๒)
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๕ ราย)
 17. ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๑๐๒๔)
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๑๕๒๕)
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ว่าการกระทรวงกลาโหม
 21. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 22. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
 23. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-02-14. สืบค้นเมื่อ 2018-04-09.
 24. ราชกิจจานุเบกษา. พระราชทานบรรดาศักดิ์ เล่ม 41 หน้า 1261
 25. ราชกิจจานุเบกษา. พระราชทานบรรดาศักดิ์ เล่ม 45 หน้า 575
 26. "พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง การยกเลิกบรรดาศักดิ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 48 (33ก): 1089. 15 พฤษภาคม 2485. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 27. "ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2019-10-10. สืบค้นเมื่อ 2019-10-10.
 28. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๐ ตอน ๒๙, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๒๐๕๒
 29. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 30. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 31. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
 32. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
 33. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘, เล่ม ๖๗, ตอน ๓๙ ง, ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๓๐๓๘
 34. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๑๐ ง, ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๕๒๙

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า ผิน ชุณหะวัณ ถัดไป
จอมพล หลวงพิบูลสงคราม   ผู้บัญชาการทหารบก
(28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2497)
  จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์