วิบูลย์ ธรรมบุตร

วิบูลย์ ธรรมบุตร หรือ หลวงวิบูลวันกิจ[1] เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิบูลย์ ธรรมบุตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
23 กันยายน พ.ศ. 2500 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายกรัฐมนตรีพจน์ สารสิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
นายกรัฐมนตรีถนอม กิตติขจร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด27 มิถุนายน พ.ศ. 2441
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
เสียชีวิต2 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 (68 ปี)
คู่สมรสกุ่มศรี ธรรมบุตร
บุตร9 คน

ประวัติ

แก้

วิบูลย์ ธรรมบุตร เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2441 ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นบุตรของนายทันและนางคง ธรรมบุตร

ในปี พ.ศ. 2450 นายวิบูลย์ได้เข้ามาศึกษาในกรุงเทพฯ โดยอาศัยอยู่กับญาติซึ่งมีบ้านพักติดกับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ศึกษาภาษาอังกฤษครั้งแรกกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) ต่อมาได้เรียนจนสำเร็จชั้นมัธยมปี่ที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ และเรียนในแผนกวนศาสตร์ (ป่าไม้) คณะยนตรศึกษา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จากนั้นในปี พ.ศ. 2461-2462 ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชาการป่าไม้ ณ ประเทศพม่า ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ชั้นสูง และประกาศนียบัตรปฐมพยาบาล

นายวิบูลย์ ธรรมบุตร ได้สมรสกับนางกุ่มศรี มีบุตรธิดา 9 คน และได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2509

การทำงาน

แก้

วิบูลย์ เข้ารับราชการในปี พ.ศ. 2463 ในตำแหน่งรองผู้ช่วยเจ้ากรมป่าไม้ ชั้นสอง กรมป่าไม้ กระทั่งในปี พ.ศ. 2495 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งดำรงตำแหน่งนี้ตลอดมา และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2508 ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี 2 วาระ คือ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ ในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 27 ซึ่งมีนายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรี[2] และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 28 ซึ่งมีพลโทถนอม กิตติขจร (ยศในขณะนั้น) เป็นนายกรัฐมนตรี

ในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เขาได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้. วิบูลย์อนุสรณ์. โรงพิมพ์กระดาษไทย : กรุงเทพ. 2509
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (จำนวน ๒๙ ราย)
  3. รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๖๑ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๙๔๖, ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๘๗
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖๑, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๐